I znanje se prenosi kroz franšizu

Primaoci franšize „Malac genijalac“ najčešće su preduzetnici koji već rade sa decom – vlasnici škola stranih jezika ili predškolskih ustanova. Primalac, stoga, ne mora nužno da ima iskustva iz oblasti obrazovanja, iako je poželjno. Predavači, s druge strane, moraju biti vaspitači, učitelji, profesori.
Sreda
15.06.2016
Za sada imaju devet franšiznih centara. Škola mentalne aritmetike „Malac genijalac“ namerava taj broj da poveća.
 

Škola mentalne aritmetike pod imenom „Malac genijalac“ počela je sa radom u jesen 2015. godine u Beogradu. Vladimir Novicki, vlasnik kompanije, objašnjava da su naziv školice osmislili tako da i samo ime ukazuje na ono čime se zapravo bave – stvaranje malih genijalaca. Ideja da ponude franšizu bila je „logičan potez“, jer su i sami nosioci master franšize Menar mentalne aritmetike za teritoriju Srbije. Naime, u centrima „Malac genijalac“ radi se po prestižnom, međunarodnom programu mentalne aritmetike Menar, koji je prisutan u 50 zemalja, a nastao je u Turskoj. Ipak, celokupni franšizni paket osmislili su sami, koristeći pravo da na ovdašnjem tržištu zastupaju Menar metodu.

Spajanje „unutrašnjeg umetnika i matematičara“

Mentalna aritmetika je sve popularnija disciplina i već neko vreme je prisutna u zemljama ovog regiona. Roditelji imaju, kako kaže Novicki, određeno predznanje o samoj metodi, koja se pokazala veoma efikasnom u razvoju moždanih centara dece od 4 do 12 godina. – Naš mozak se naglo razvija od ranog detinjstva. Broj neuronskih veza se stalno povećava da bi se do 14. godine života, postigao konačni kapacitet. Završno sa ovim periodom razviće se 95% neuronskih veza, tzv. sinapsi! Međutim, ukoliko se u ovoj važnoj fazi života neuronske veze ne stimulišu – neće se ni razviti na optimalan način, čime se nepovratno propušta prilika za pun intelektualni razvoj! Poznato je, naime, da će tokom odrastanja jedna hemisfera pobediti i postati dominantna, u zavisnosti od životnog razvoja i iskustva. Kod većine je to leva hemisfera, naš „unutrašnji matematičar“ zadužen za logiku i matematiku, dok desna, naš „unutrašnji umetnik“ zadužen za kreativnost i maštu, ostaje manje razvijena. Sve ovo je posledica klasičnog sistema obrazovanja, učenja bez razumevanja i potreba tzv. „bubanja gradiva“ – objašnjava Novicki koja su saznanja zapravo uticala na razvoj programa mentalne aritmetike.

Ideja mentalne aritmetike je da se razviju obe hemisfere podjednako i da one međusobno „sarađuju“. Takvu moć korišćenja obe moždane hemisfere imali su Ajnštajn, Nikola Tesla, Leonardo da Vinči... Kao osnovno učilo koristi se drevna računaljka abakus. Škola ima osnovni i napredni nivo, a svaki traje kao i jedna školska godina, od septembra do juna. Po našem programu deca  vrlo brzo napreduju, te su već nakon 3-4 meseca u stanju da računaju napamet (mentalno), a na kraju nastave – da za samo nekoliko sekundi sabiraju, oduzimaju, množe i dele do 30 višecifrenih brojeva! I ne samo to. Kod dece se, zapravo, aktivira niz mentalnih sposobnosti i veština, kao što su pažnja, memorija, koncentracija, vizualizacija, samopouzdanje, inteligencija... – ističe Novicki ulogu mentalne aritmetike u intelektualnom razvoju deteta.

Nakon uspešnog završetka svakog od dva nivoa, dobija se sertifikat o stečenom znanju. Takođe, nakon celokupnog završetka škole, polaznici Menar programa imaju jedinstvenu mogućnost da potpuno besplatno nastave dalje usavršavanje na međunarodnom nivou i postanu nosioci priznatog zvanja Anzan (jap. – „majstor mentalne aritmetike“).

Foto: Malac genijalac

Kako se dobija franšiza?

Do sada je u Srbiji otvoreno trinaest centara pod imenom „Malac genijalac“ – među njima, devet je franšiza, a nalaze se u Beogradu, Smederevu, Kragujevcu i Pančevu. Franšizni centri već sada upisuju decu u školu koja će početi kad i klasična školska godina – od septembra. Novicki se nada da će se mreža centara „Malac genijalac“ i Menar i dalje širiti kroz franšizni model poslovanja. – Ulaganja u našu franšizu nisu visoka, a investicija se uz posvećen rad može povratiti kroz nepunih godinu dana. Zarada je zaista pristojna – kaže Novicki.

Ulazak u franšizni sistem „Malac genijalac“ podrazumeva plaćanje ulazne franšizne naknade, za koju primalac franšize dobija pravo da koristi registrovani metod Menar mentalna aritmetika, znak, iskustvo i znanje (know-how), udžbenike, kao i patentirane internet portale, aplikacije i programe. Zahvaljujući ovim inovativnim portalima, deca kod kuće mogu da samostalno vežbaju, kao i da se u realnom vremenu takmiče čak i sa decom iz drugih zemalja. Obuka za predavače je obavezna i obično traje oko 15 dana. – Kada smo postali nosioci master franšize Menar, naša dva predavača su se obučavali za „master trenera mentalne aritmetike“, čime su osposobljeni da dalje prenose svoje znanje – objašnjava Novicki. Predviđeno je da u školici u početku budu zaposlena najmanje dva predavača, a poželjno je da postoji i predavač koji bi, u slučaju potrebe, bio zamena.  Pored ulazne franšizne naknade plaća se i mesečna naknada, koja iznosi 5 % od školarine.

Primalac franšize bi trebalo da obezbedi prostor od najmanje dve učionice u kojima bi moglo da se smesti od 6 do 12 đaka, kolike su uobičajene grupe. Učionice se opremaju stolovima i stolicama, belom magnetnom tablom, projektorom ili televizorom, velikim učiteljskim abakusom, a predavaču je neophodan i laptop. Stabilna internet veza se podrazumeva. – Mi, kao davaoci franšize, obezbeđujemo i početnu podršku, a, naravno, konstantno smo na usluzi primaocima za sve savete. Najveća prednost ove franšize je što ne postavljamo striktne uslove na samom početku poslovanja o broju učenika koje je neophodno upisati, to jest, ne zadajemo kvote. Franšizni ugovor se potpisuje na pet godina, uz mogućnost besplatnog produženja nakon isteka ugovorenog perioda. Uz to, naši partneri dobijaju ekskluzivitet na svojoj teritoriji određeni broj godina, jer ne želimo da naši centri jedni drugima budu konkurencija. Takođe, kada maksimalno popune svoje kapacitete i kada se ukaže potreba za novim centrom u tom mestu, primalac franšize ima pravo preče kupovine, što znači da se prvo njemu nudi mogućnost da otvori još jedan „Malac genijalac“  – govori Novicki o svim pogodnostima.

Iz njihovog iskustva se pokazalo da su primaoci franšize najčešće preduzetnici koji već rade sa decom – vlasnici škola stranih jezika ili predškolskih ustanova. – Međutim, primalac ne mora nužno da ima iskustva iz oblasti obrazovanja, ali je poželjno. S druge strane, predavači obavezno moraju da budu iz oblasti obrazovanja, i to vaspitači, učitelji ili profesori – kaže Novicki.

Trenutni fokus centara „Malac genijalac“ je na programu mentalne aritmetike, ali, prema rečima Novickog, u planu su i novi programi – mentalne mape, brzo čitanje, kaligrafija i slično. To znači da će i postojeći centri moći sve te programe da uvedu i prošire svoju ponudu. – Ovo je jedan od načina da proširimo svoj edukativni program i obuhvatimo i druge ciljne grupe, ne samo decu do 12 godina, već i starije, pa i studente. Sve to će omogućiti još bogatiju ponudu, a time i bolje mogućnosti za poslovanje – ističe Novicki.


Helen Doron franšízant
Vesna Lapčić
Novinar