06.06.2014

Ostati prvi

Kao prodavac sa odličnim rezultatima i iskustvom od trideset godina u osiguranju, Mladen Kapa je bio idealan kandidat za prvog primaoca Uniqa franšize u Crnoj Gori.

U svet osiguranja Mladen Kapa je ušao davne 1985. Počeo je sa procenom imovinskih šteta, a zanat u toj oblasti je, kako kaže, „brusio“ čitavih dvadeset godina. Iskustvo je, međutim, nastavio da stiče i radeći u drugim oblastima, najviše u osiguranju imovine i projektima uvođenja nekih vrsta obaveznog osiguranja (granično osiguranje, obavezno osiguranje plovila i putno zdravstveno osiguranje). – Na tim projektima sam bio zadužen i za kreiranje načina rada i sprovođenje obuhvata osiguranja – kaže Kapa.

Uniqa, Mladen Kapa Fot. M. Kapa

Dobar prodavac uvijek misli pozitivno. Uvijek uradi ono što je preuzeo na sebe, a ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija, na vrijeme obavijesti klijente da neće biti u stanju da ispoštuje dati rok. Dobar prodavac je uvijek zainteresovan za svog klijenta i siguran da su klijentova očekivanja ispunjena.

Povrh svega, Kapa je bio i rukovodilac prodajne mreže, a samim tim, zadužen i za njeno uspostavljanje i razvoj, ali i za jedan od najvažnijih zadataka – edukaciju zastupnika. Na osnovu svog bogatog iskustva, zapravo, lako je mogao da objasni suštinu poslovanja, kao i šta bi trebalo da odlikuje dobrog i savesnog prodavca u osiguranju.

Pored toga što prodavac uvek treba da odgovori na sve pozive i izazove, on mora da bude i dobro edukovan – da ima pouzdane odgovore o industriji u kojoj posluje, o kompaniji za koju radi, proizvodima, mogućnostima, čak i konkurentskim proizvodima i uslugama, ali snagama i slabostima sistema. – Naravno, uvijek sam govorio da je za dobrog prodavca najprije neophodno da budete zainteresovani za svog klijenta i sigurni da su klijentova očekivanja ispunjena. Treba da uvijek ispunjavate obećanja i brzo odgovarate na sva pitanja klijenta, jer dobar prodavac sebi ne smije dozvoliti da obećava ono što ne može da ispuni – kaže Kapa. – Uostalom, dobar prodavac uvijek poznaje i onu drugu, ljudsku, stranu svojih klijenata i on se prema njima ophodi kao prema prijateljima – dodaje.

Kao i u svakom poslu, dobar prodavac uvek može i da očekuje dobre rezultate – Kapin godišnji portfelj se kretao između 40.000 i 50.000 evra, najviše zahvaljujući polisama osiguranja imovine. Sve ovo – iskustvo, poslovne veštine i rezultati – preporučili su Mladena Kapu za prvog primaoca franšize kompanije Uniqa u Crnoj Gori.

Tako je, početkom septembra 2013. godine, otvorena prva franšizna agencija za ekskluzivno zastupanje Uniqa osiguranja u Baru – „Unikapa“. 

Otkako radi kao primalac franšize, Kapa kaže da je do sada imao samo pozitivna iskustva. Preuzimanje franšize mu nije donelo nikakvih većih teškoća, jer, kako ističe, u potpunosti može da računa na startnu podršku matične kompanije. – Velika je prednost što imamo podršku – od pomoći prilikom prikupljanja dokumentacije, pa do krajnjih dozvola, edukacije, opremanja prostora – kaže Kapa.

Poslovanje u okviru razvijenog i dokazanog franšiznog sistema, reklo bi se, potire većinu „sistemskih“ nedostataka. – Uvođenje ovakvog koncepta, zapravo, doprinosi razvoju malog biznisa, afirmiše preduzetništvo i podržava samostalni početak poslovanja i unapređenja privatnog i porodičnog biznisa – objašnjava Kapa.

Čak i u fazi pokretanja agencije, kada, po pravilu, većina preduzetnika očekuje mnogo više prepreka, Kapa ističe da nije imao nikakvih problema.  – Možda će zvučati nevjerovatno u današnje vrijeme, ali od samog početka je sve išlo po planu, bez poteškoća, neprijatnosti, problema i iznenađenja. Iskreno sam uvjeren da će se saradnja agencije Unikapa i kompanije Uniqa nastaviti u najboljim poslovnim odnosima – kaže on.

Njegova misija je, kako kaže, ostala nepromenjena od dana otvaranja. Kao što je i rekao na svečanom otvaranju agencije, želja mu je da, kada kompanija Uniqa pokrije tržište franšizama, njegova agencija ostane prva – ne samo po datumu otvaranja, već i po kvalitetu pružanja usluga, poslovnim rezultatima i, pre svega, po broju zadovoljnih osiguranika.

Vesna Lapčić

Novinar
Piši autoru

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank