Od samog početka u franšizingu

Zoom Optika pruža sve usluge iz oblasti optike i optometrije; prodaje i servisira dioptrijske i sunčane naočare i kontaktna sočiva. U svakoj radnji se mogu obaviti i oftalmološki pregledi.
Četvrtak
19.06.2014
Pod brendom Zoom Optika posluje i razvija se lanac optičarskih radnji u Bosni i Hercegovini – i za sada su jedini lanac te vrste u zemlji.
 

Prva Zoom Optika je otvorena sredinom 2013. godine u Banja Luci u okviru Klinike Svjetlost Banja Luka. Danas, pored te poslovnice, u lancu posluju još dve radnje – jedna se takođe nalazi u Banja Luci, druga je u Vitezu. Kada je otvorena prva radnja, vlasnik koncepta nije želeo da se zadrži samo na tome – od početka je postojala želja da se razvije čitav lanac optičarskih radnji, a rešenje je pronađeno u franšizingu. – Bio bi to prvi slučaj poslovanja kroz franšizu kada su u pitanju optičarske radnje u Bosni i Hercegovini – kaže Sara Trifunović, direktorka Zoom Optika.

Naime, pre nego što je odlučeno da sami uđu u franšizing i postanu davaoci franšize, u Zoom Optici su nameravali da pronađu optičarski brend na matičnom tržištu koji se razvija na ovaj način i kojem bi mogli da se pridruže kao – primaoci franšize. Shvatili su, međutim, da takav sistem ne postoji čak ni u jednoj od zemalja u okruženju. Sa druge strane, ističe Trifunović, ni velike i dobro razvijene franšize u ovoj oblasti iz Evrope i sveta još uvek ne vide interes u širenju na malim tržištima, tako da ni sa te strane nisu mogli da računaju na ulazak u već razrađen sistem.

Ovo su, zapravo, bili i ključni razlozi zbog kojih su u Zoom Optici odlučili da razviju franšizni model i drugima ponude ono što sami nisu mogli da nađu. – Tako smo, od samog početka, počeli da radimo na stvaranju vlastitog brenda, da bismo kasnije čitav koncept mogli da ponudimo zainteresovanim partnerima kao franšizu – objašnjava Trifunović, a da su uspeli u tome, potrvđuje i činjenica da samo posle godinu dana rada već imaju nekoliko potencijalnih primalaca franšize.

Da bi postao deo franšiznog sistema Zoom Optike, potencijalni partner bi trebalo da ima poslovni prostor u vlasništvu ili ugovor o zakupu koji se ne može raskinuti u narednih 5 godina. Drugi važan preduslov je lokacija prodavnice, dok se o svim ostalim uslovima dogovara i oni pre svega zavise od grada ili oblasti u kojima se franšiza otvara, veličine poslovnog prostora, broja zaposlenih...

Primalac franšize, s druge strane, može da očekuje maksimalnu podršku. – Svi korisnici naše franšize će imati punu podršku – i kada je u pitanju reorganizacija radnje, opremanje novom opremom i izgled enterijera, nabavka robe, obuka osoblja, ali i organizovanje oftalmoloških pregleda – kaže Trifunović.

Kada razmišljaju o idealnim primaocima franšize, kaže da su to pre svega ljudi iz struke – optometristi ili optičari koji su već upućeni u specifičnosti posla. Međutim, primaoci franšize mogu biti i svi koji žele biti investitori u novu poslovnu aktivnost. – Pošto smo ekonomski i poslovno specifična zemlja, osnove franšiznog paketa su isti za sve zainteresovane, a ostali detalji se mogu dogovarati i individualizovati – dodaje Trifunović na kraju.


Jaroslav Novák Wunderman
Nataša Bogojević
Novinar