Naš poslovni mentalitet je poprilično čudan i većina preduzetnika ima stav da su dovoljni sami sebi i da su najbolji u tome što rade. Kada bi svako od nas kao pojedinac bio toliko dobar u onome što radi, danas verovatno ne bismo imali McDonald’s, Starbucks, i naravno Les Mills.
Milan Ivetić
Utorak
15.07.2014
Kakve su perspektive grupnog fitnesa, na šta se žale primaoci franšize, koliko se razlikuju tržište BiH i Srbije i šta je potrebno za pokretanje franšize, reći će nam Milan Ivetić iz iFita.
 

Fitness koncept Les Mills u Srbiji i Bosni i Hercegovini primenjuje se u 22 franšizna centra. Samo za prvih pola godine 2014. otvoreno je pet franšiza, a zahvaljujući dobrim rezultatima, kompanija iFit, primalac master franšize za pomenute zemlje, dobila je poverenje principala da sistem razvija i na tržištu Makedonije. Od septembra će se i u toj zemlji vežbati po Les Mills programu, kada će biti otvoren i prvi franšizni centar na novom tržištu. S druge strane, kompanija će i ove godine biti fokusirana pre svega na podršku primaocima franšize. Milan Ivetić, generalni menadžer i vlasnik kompanije iFit, govori o odnosu prema poslu u ovom regionu, zašto je "mentalitet" često kočničar za razvoj franšizinga, koji problemi ugrožavaju industriju fitnesa, ali i ko sve može da koristi program Les Mills.

Sa kakvim pitanjima, problemima ili sugestijama Vam se najčešće obraćaju primaoci franšize? Ima li razlike u primaocima iz Srbije i BiH – u odnosu prema poslu, problemima sa kojima se susreću, nivou podrške koji im je potreban?

Hajde pre svega da napravimo komparaciju između tržišta u Srbiji i BiH kada je u pitanju grupni fitnes! Činjenica je da je srpsko tržište dosta razvijenije, da postoji veći broj fitnes klubova, kao i veći broj Les Mills klubova. Veća konkurencija automatski znači bolju ponudu u odnosu na krajnjeg korisnika. Međutim, gledajući na duže staze, BiH ima veću šansu za razvoj.

Kako to objašnjavate?

Krećem od činjenice da Les Mills nudi najbolji menadžment sistem grupnog fitnesa na svetu i da, kao takav, predstavlja tajnu najuspešnijih fitnes centara, širom sveta. U Srbiji je tržište donekle razvijeno, ali jedini sistem koji se u poslovanju primenjuje jeste “komšijski sistem”, odnosno – pogledaj šta radi tvoj komšija, ponudi to jeftinije i stvar je rešena! Stvar možda jeste trenutno rešena, ali dugoročno dovodi do kraha tržišta, jer beskonačno spuštanje cena mora dovesti do pada kvaliteta usluge, a to znači gubitak članova, i u mnogim slučajevima, zatvaranje fitnes centra, što je danas neretka situacija na tržištu.

Dakle, suština je u promenama, a kako nam je znano da i u mnogo razvijenijim industrijama menadžeri teško prihvataju promene, onda vam je lako da zamislite kako to teško ide u našoj tj. fitnes industriji.

S druge strane, tržište Bosne i Hercegovine je poprilično nerazvijeno i vlasnici tj. menadžeri su svesni da im je potrebna pomoć da uspostave bilo kakav sistem poslovanja koji bi ih poveo ka uspehu. Slikovito rečeno – u Srbiji, recimo, prvo morate ljudima da dokažete da postoji nešto bolje od onoga što trenutno rade, a zatim da menjate pristup poslu – od menadžera do instruktora, dok u BiH odmah ulazite u proces implemetacije i građenja uspešnog sistema poslovanja.

Najčešći problem zbog kojeg mi se obraćaju klubovi koji žele da ostvare partnerstvo sa nama jeste problem sa instruktorima. Naime, jasno je da naš posao zavisi isključivo od ljudi. Vi možete imati najopremljeniji i najlepši studio, međutim, rezultati zbog kojih vežbači dolaze ne postižu se uz pomoć lepih zidova, već kroz programe za koje su zaduženi instruktori. Kako veći broj vlasnika fitnes centara ne potiče iz fitnes industrije, već su prisutni kao investitori, teže im je da kontrolišu kvalitet i rad instruktora, što se direktno odražava na posećenost treninga. Dakle, najveći problem svakog biznisa su bili i ostali ljudski resursi.

Ko su najpogodniji primaoci Vaše franšize  u smislu godina, profesije? Šta je najvažnije da bi neko postao uspešan primalac Les Mills franšize? 

Ne postoje određeni preduslovi da bi neko mogao da postane primalac franšize. Jedini parameter koji mi koristimo kada se odlučujemo da li ćemo sa nekim sklopiti partnerstvo, jesu uslovi koje sam fitnes centar nudi. Ne želimo i nećemo sklapati parnerstva sa fitnes centrima koji nemaju osnovne tehničke uslove za sprovođenje aktivnosti – adekvatnu veličinu studija, prirodnu ventilaciju ili dobar ventilacioni sistem i slično. Za uspeh Les Mills franšize potrebno je da čovek bude otvoren za sticanje novih znanja, i spreman za sistematičan i kontinuiran rad i posvećenost.

Sa kojim se Vi problemima najčešće suočavate u procesu traženja primalaca franšize i kako uopšte dolazite do njih? Ili oni češće dolaze do Vas? Koliki je stepen razumevanja franšizinga u Srbiji?

S obzirom da smo se dosta brzo razvijali, nismo imali potrebu da tražimo primaoce franšiza – u većini slučajeva oni su dolazili do nas. Svako naše javno pojavljivanje i prezentovanje programa animiralo je određeni broj vlasnika fitnes centara koji su želeli informacije. Ako pričamo o stepenu razvijenosti franšizinga, moram reći da je, po mom mišljenju, on izuzetno nizak. Naš biznis mentalitet je poprilično čudan i većina preduzetnika ima stav da su dovoljni sami sebi i da su najbolji u tome što rade. Kada bi svako od nas kao pojedinac bio toliko dobar u onome što radi, danas verovatno ne bismo imali McDonald's, Starbucks, i naravno Les Mills.

Upravo to i jeste najveći problem kada pregovaramo o uvođenju franšize, jer ljudi misle: Zašto bismo plaćali nesto što možemo sami? Moj odgovor je uvek isti – postoji samo jedan svetski lider u oblasti grupnog fitnesa, a to je Les Mills, a 5.000.000 vežbača nedeljno širom planete neosporno svedoče o kvalitetu. Ukoliko u obzir uzmemo samo činjenicu da Les Mills International na godišnjem nivou uloži nekoliko miliona dolara samo u naučna istraživanja, koja stoje iza svakog našeg programa, jasno je da ja, kao pojedinac, nemam tu snagu. A da ne govorimo o vrhunskim stručnjacima koji rade na razvoju kompletnog sistema koji pokriva i oblast marketinga i prodaje i upravljanja, i to sve usmereno ka klubovima.

Da li program Les Mills ima ciljnu grupu ili su dobrodošli svi? Ko su najčešće korisnici Vaših programa?

Za Les Mills je tipična jedna izreka koju vrlo često koristimo kada opisujemo ko i zašto može posećivati naše programe: Easy to follow and everybody can do it – Lako se prati i svako to može da uradi.