Franšiza za mlade – niske investicije i neposredan kontakt s klijentima, odlike su koje najviše privlače mlade preduzetnike zainteresovane za franšizu poljske kompanije MyDej Group
Sreda
23.07.2014
Papirne kesice za hleb smatraju se jednim od najjeftinijih „prostora za oglašavanje“. Poljska kompanija MyDej Group ovaj koncept širi i kroz franšizu.
 

Reklamna industrija je konstantno u potrazi za novim kanalima prodaje. Štampanje reklama i oglasa na papirnim kesicama u koje se svakodnevno pakuju hleb, pecivo ili lekovi, jedan je od zanimljivijih koncepata. Prodajom ove vrste „reklamnog prostora“, bavi se i nekoliko kompanija u Poljskoj. Jedna od njih je MyDej Group iz Katovica. – Naše papirne kese sa reklamama i oglasima najrazličitijih firmi već se distribuiraju u desetine prodavnica, pekara, apoteka, gde ih, sasvim besplatno, koristi hiljade kupaca. Zahvaljujući tome, firme koje se oglašavaju, jednostavno dolaze i do hiljada potencijalnih klijenata – objašnjava Piotr Dejer, vlasnik kompanije MyDej Group.

Druga prednost ovog koncepta ogleda se u tome što su troškovi za štampanje oglasa po jednoj kesici – manji od groša (stoti deo zlote). Pored toga, kako kaže Dejer, potrošači imaju veoma pozitivno mišljenje o ovakvom obliku oglašavanja, jer nije agresivno – za razliku od flajera ili telemarketinga.

Ovom vrstom usluge, kako smo već pomenuli, bavi se još nekoliko kompanija u Poljskoj, međutim, MyDej Group je jedina firma koja kesice distribuira i u apoteke. Kažu da je bilo presudno i to što su kesice potpuno neškodljiv, ekološki proizvod, koji čak ima i sertifikat da je potpuno bezbedan u dodiru sa hranom.

Iako posluju tek dve godine, kompanija je do sada otvorila sedam sopstvenih poslovnica i 32 franšize. – Iskustvo koje smo stekli radeći sa skoro 300 firmi i preduzetnika, ali najviše njihovo zadovoljstvo našim načinom oglašavanja, navelo nas je da kreiramo franšizu i podelimo ideju koja će stvoriti veliku i profitabilnu kompaniju – kaže Dejer.

U sektoru poslovnih usluga u Poljskoj, trenutno ne postoji kompanija koja nudi nižu naknadu za pristupanje franšiznom sistemu. Za ulazak u mrežu, naime, treba izdvojiti samo 600 evra (2.500 zlota), dok se za mesečnu naknadu plaća tek nešto više od 70 evra (300 zlota). To je i jedan od razloga što se samo od početka ove godine mreži pridružilo 20 primalaca franšize. Međutim, zahvaljujući konstantno velikom broju zainteresovanih, Dejer kaže da mogu da očekuju da će do kraja godine dobiti bar još 10 partnera i franšizama pokriti celu teritoriju matičnog tržišta.

Franšizna poslovnica može da „opsluži“ gradove ili oblasti sa najmanje 30.000 stanovnika. Ako je, pak, primalac franšize iz znatno manjeg grada, dobija ekskluzivno pravo da razvija koncept u čitavom okrugu. Posebna pogodnost je to što za poslovanje nije potreban poslovni prostor, jer je klijente, zainteresovane za oglašavanje, najbolje posećivati lično, a posao se lako može voditi i od kuće – potrebno je samo imati pristup internetu.

Nakon obuke, primalac franšize dobija uzorke štampanih kesica za prezentaciju, određen broj ličnih potsetnica, ali i katalog, cenovnik, nacrte ugovora i primere dizajnerskih rešenja – u elektronskoj formi. Dizajn i priprema za štampu su u nadležnosti grafičkog tima koji je primaocima franšize uvek na raspolaganju.

Primetili smo da se, generalno, za našu franšizu najviše interesuju – mladi ljudi. Međutim, i pre nego što se upuste u preduzetništvo, njih najviše brinu tekući troškovi poslovanja. Velika pomoć u tom slučaju dolazi od same države, pošto su u Poljskoj iznosi za doprinose u prve dve godine smanjeni. Mi, sa naše strane, ne zahtevamo da naši primaoci franšize imaju iskustva u industriji oglašavanja, a povraćaj investicije se može očekivati već posle štampanja prve količine  reklamnih kesica – kaže Piotr Dejer.

Kako se poslovanje uspešno razvilo i uhodalo u Poljskoj, u kompaniji se pripremaju i za ulazak na inostrana tržišta – za početak, biće to Nemačka i Velika Britanija. Kako kažu, olakšavajuća okolnost je to što je za razvoj franšize zainteresovano nekoliko Poljaka  koji dugo godina žive i rade u tim zemljama.

Izvor: Franchising.pl


Jaroslav Novák Wunderman
Nataša Bogojević
Novinar