U Poljskoj, Škola matematike 2plus2 trenutno ima 58 centara, od čega su 55 franšize. Franšizne centre imaju i u Ukrajini (5), Kazahstanu (1) i Češkoj (2).
Četvrtak
04.09.2014
Za franšizu Škole matematike 2plus2 iz Poljske nisu potrebne velike investicije - a zbog sličnog obrazovnog sistema, koncept se lako može preneti i u zemlje ovog regiona.
 

Sa početkom školske godine, za đake počinju "stare muke" – naročito za one koji ne postižu najbolje rezultate, a na listi predmeta koji najviše zadaju nevolje, po pravilu se nalazi i – matematika.  Predavači Škole matematike 2plus2 iz Poljske kažu da matematika ne mora da bude bauk, a rezultati koji postižu polaznici ove škole najbolje svedoče o tome.

Škola matematike 2plus2 je, zapravo, edukativni centar u kojem se održavaju popodnevni časovi matematike za svu decu uzrasta od 3 do 19 godina. Program škole je namenjen i nadarenoj deci i deci koja nisu vešta u matematici. Nastava se održava u grupama od po pet učenika, a polaznici kojima je potrebno više pažnje, dobijaju individualne časove.

Prva škola je otvorena 2010. godine, a danas u Poljskoj, 2plus2 već ima 58 centara, od čega su 55 franšize. Franšizne centre su, međutim, uspeli da pokrenu i van matičnog tržišta, u Ukrajini, Kazahstanu i Češkoj. Sa proverenim poslovnim modelom i konceptom koji daje odlične rezultate, škola računa da može da postane vodeći centar za edukaciju u srednjoj i istočnoj Evropi. Primaoce franšize, stoga, traže i u zemljama ovog regiona – u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. 

– Analizirali smo tržište privatnih škola u srednjoj i istočnoj Evropi, i shvatili da vredi pokušati sa franšizom. Naš poslovni model je takav da se lako može preneti u bilo koju od zemalja ovog dela Evrope, jer su i obrazovni sistemi više-manji slični – kaže Marćin Krušinjski, direktor kompanije BLC, zadužene za razvoj franšize.

Za pokretanje Škole matematike 2plus2 nisu potrebne velike investicije. Primalac master franšize treba da izdvoji 1.800 evra, a time dobija ekskluzivno pravo da koristi i dalje širi brend na teritoriji koju pokriva franšiza. Primalac može da računa na kompletan know-how, kao i konstantnu podršku u svakom segmentu vođenja škole. 

Marćin Krušinjski dodaje da od svog primaoca franšize očekuju da bude preduzetna, odgovorna i komunikativna osoba. Iako su neki od njihovih primalaca franšize i sami nastavnici matematike, to, međutim nije nužan uslov za otvaranje škole 2plus2.

Za sve informacije o franšiznom sistemu Škola matematike 2plus2, pogledajte u našem Katalogu franšiza.


Jaroslav Novák Wunderman
Nataša Bogojević
Novinar