07.02.2015

Opet daleko

Srpsko udruženje za razvoj franšizinga više nije član Evropske franšizne federacije.

U svom redovnom internom obraćanju, predsednik Evropske franšizne federacije Gaj Gras izvestio je članice ove federacije o postignutim ciljevima, ali i promenama koje su obeležile prethodnu godinu. Jedna od novina je i da Srpsko udruženje za razvoj franšizinga (SURF) nije više član Evropske franšizne federacije.

U obraćanju se, naime, navodi da su u Evropsku federaciju primljene dve nove članice – Španska i Slovačka franšizna asocijacija, a konstatuje da „s druge strane, Srpsko udruženje za razvoj franšizinga više nije član, usled zastoja u razvoju“.

Nataša Bogojević

Novinar
Piši autoru

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank