Husse

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Husse je švedski proizvođač i distributer kvalitetne hrane za ljubimce – pse, mačke i konje, ali i dodatne palete proizvoda poput kozmetike i ostalih preparata za tretiranje ljubimaca.

Husse je specifičan po svom poslovnom konceptu koji se bazira isključivo na besplatnoj dostavi proizvoda direktno na vrata kupaca.

Husse je osnovan u Stokholmu 1987. godine. Tokom 1993. je započet razvoj franšiznog sistema – prvo u Skandinaviji, da bi, tri godine kasnije, sistem proširen i na druge evropske zemlje. Trenutno u sistemu posluje više od 600 franšiznih jedinica, koje opslužuju više od 250.000 kupaca (Slovačka, Poljska, Nemačka, Danska, Austrija, itd.)

Osnovna karakteristika sistema Husse je da proizvodi nisu dostupni u tradicionalnoj maloprodajnoj mreži (pet šopovi, veterinarske apoteke...). Kupac ih naručuje telefonom ili preko sajta, a dobija (i kupuje) direktno od lokalnih distributera – primalaca franšize – koji imaju ekskluzivno pravo prodaje proizvoda na određenoj teritoriji, te su na toj teritoriji i odgovorni za organizovanje distribucije.

Uz takvu organizaciju distribucije – direktno iz švedskih fabrika preko primalaca franšize do kupca –zaobilazeći veletrgovinu i trgovačke marže, Husse može da uspostavi dobitnu kombinaciju: kvalitet, konkurentne cene proizvoda i vrlo atraktivne marže za primaoce franšize.

Tražimo primaoce franšize u Srbiji i Crnoj Gori, a posebno pozivamo kandidate zainteresovane za Niš!

Sopstvene poslovnice

1

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Srbija: 8 (5 Beograd, Bogatić, Zemun i Surčin, Novi Sad), Crna Gora: 1
Hrvatska, Mađarska, Češka Republika (14), Poljska (44)...
Ukupno: više od 700

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • Pravo na korišćenje brenda i zaštitnog znaka Husse;
 • Ekskluzivnost u prodaji proizvoda i usluga pod markom Husse na definisanom području;
 • Pravo na proizvode napravljene isključivo za Husse franšiznu mrežu;
 • Starter Kit koji uključuje sve marketinške materijale potrebne za pokretanje poslovanja (manji šator, štand, majicu, kačket, flajere, kataloge i uzorke hrane nekih proizvoda);
 • Obuka i potom i konstantno usavršavanje u poznavanju proizvoda iz Husse portfelja, načelima rada sistema, prodajnim tehnikama i operativnim sistemom (softver) za podršku prodaji, ali i za uopštenu pravilnu ishranu i negu ljubimaca;
 • Pravo na korišćenje Husse Operativnog priručnika - detaljni standardi sistema i informacije potrebne za samostalno poslovanje;
 • Pristup centralnom informacionom IT sistemu Husse; podrška upravljanju odnosima sa kupcima;
 • Pravo na stalnu podršku od strane davaoca franšize
 • Marketinška i promotivna podrška

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Ulazna naknada: 2700 EUR (plus PDV, u dinarskoj protivvrednosti)
  U ovaj iznos su uključeni Starter paket (početna količina hrane u vrednosti od 2.000 EUR - s time da se cena robe računa "sa nultom maržom"), Starter kit vrednosti 700 EUR (početni marketing set) - obuka, pristup aplikacijama, itd.
 • Ukupna investicija: od 3.000-7.000 EUR
  Ukupna investicija zavisi od više parametara - magacina (posed ili zakup), posedovanja dostavnog vozila ili obaveza kupovine istog, itd.
 • Redovna naknada: 100 EUR mesečno
  Redovna naknada se može refundirati ukoliko se koristi za marketinške aktivnosti odobrene od davaoca.Primer: ako primalac uloži 300 EUR u marketing u toku meseca, davalac franšize priznaje 1/3 tog iznosa odnosno 100 EUR, čime se automatski umanjuje (refundira) - a u konkretnom primeru i anulira redovna mesečna naknada od 100 EUR.

Ugovor se sklapa na 5 godina.


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Primalac je u obavezi da obezbedi:

 • adekvatan magacinski prostor od min 15m2 (npr. garaža)
 • automobili (poželjno crvene ili bele boje)
 • računar sa pristupom Internetu, i
 • telefon/fax namenjen poslovanju.

Zahtevi za kandidate:

 • Jaka motivacija za pokretanje sopstvenog posla
 • Ljubav prema kućnim ljubimcima
 • Spremnost za predan rad
 • Dobri odnosi sa klijentima
 • Potreban inicijalni kapital
 • vozačka dozvola min B kategorije.

INFORMACIJE O DAVAOCU

Milexim pet food d.o.o.

Patrijarha Joanikija br. 15
Beograd

+381 60 0 341 506
+381 11 238 26 26

sasa.milutinovic@husse.com

www.husse.rs

Kontakt osoba za kandidate

Saša Milutinović

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Husse. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte uredništvo.

PROFIT system, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikupljaj ili obrađuj podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontaktni formular se automatski šalju, putem e-maila, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu, u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima poslate podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu takvim osobama. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.