MiniPani

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

MiniPani franšiza omogućuje svojim potencijalnim primaocima da bez rizika, sa minimalnom investicijom prošire svoje postojeće poslovanje ili započnu novi, profitabilan posao.
MiniPani franšiza je odlična poslovna prilika za pojedince, koji žele raditi za sebe, ali nisu u ovom biznisu sasvim sami.

Od 2002.godine uspešno primenjujemo našu franšiznu strategiju koja ispunjava sve uslove Evropskog etičkog kodeksa franšiznog poslovanja.

Delatnost MiniPani je proizvodnja, skladištenje i distribucija brzo smrznutog polugotovog peciva u sklopu franšiznog sistema, čiji cilj je formiranje spot-pekare (in-store bakery) u samom prodajnom prostoru primaoca franšize.

MiniPani proizvodi se proizvode u subotičkoj fabrici od 2005.godine koja se posredstvom primaoca franšize peku u više stotina objekata.

MiniPani proizvodi se odmah nakon oblikovanja i punjenja u zavisnosti od toga da li su kvasni ili beskvasni fermentišu, zatim duboko zamrzavaju, pakuju a onda skladište na temperaturi od -18°C. Rok upotrebe polugotove zamrznute robe je 270 dana od dana proizvodnje.

U prodajnom mestu primaoca franšize proizvodi se pripremaju i peku prema unapred definisanim uputstvima za pečenje i nude potrošačima, pružajući im užitak sveže ispečenog peciva, stabilnog ujednačenog kvaliteta. 

Kvalitet proizvoda se obezbeđuje pažljivim odabirom sirovina i stalnom kontrolom tehnološkog postupka proizvodnje počevši od pripreme sastojaka pa do pakovanja gotovog proizvoda. Zahvaljujući proverenim recepturama, pridržavajući se tačno definisanim tehnološkim parametrima tokom pripreme testa, nadeva, oblikovanja peciva, fermentacije i zamrzavanja, postiže se ujednačeni kvalitet MiniPani proizvoda. Razrađena uputstva tehnologije pečenja u posebnim, standardizovanim pećnicama u prodavnicama naših franšiznih primaoca obezbeđuju poslednji korak do peciva spremnih za konzumaciju.

MiniPani ima integrisan sistem kvaliteta, bezbednosti namirnica, HACCP sistema i zaštite životne sredine. Posedujemo sertifikovane standarde ISO 22000 i ISO 14001. Sa Halal sertifikatom je dodatno zaokružen još jedan kriterijum kvaliteta naših proizvoda.

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Srbija, Makedonija, Crna Gora, EU, UAE.

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Dobro struktuirana i vođena franšiza kao što je to MiniPani franšiza daje primaocima franšize kontinualan i siguran profit. Ona se sastoji od poslovnog paketa i sadrži:

 • pravo na korišćenje brenda
 • know-how  - tajni poslovni koncept, intelektualnu svojinu
 • korišćenje digitalne spot pećnice, specijalno tehnički razvijene za pečenje MiniPani proizvoda za koju je dovoljna površina manja od 1m2. Pećnice rade na monofaznu struju, snaga im je 2.8 kW. U njima za sat vremena može da se ispeče 4-6 kg peciva.
 • obuku za rad sa spot-pećnicom, kako doći od poluproizvoda do finalnog proizvoda
 • stalnu stručnu podršku putem naših terenskih saradnika koja obuhvata tehničke, tehnološke i marketing usluge, kao i servisiranje spot pećnice
 • marketing i PR
 • franšizni priručnik
 • MiniPani proizvode
 • sigurnu i pravovremenu logističku podršku, dostavu peciva do prodajnog mesta bez prekida hladnog lanca

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

-


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Potencijalni primalac franšize treba da poseduje prodajni prostor od 5-20 m2 na frekventnom mestu, koji može da bude i u zakupu, ali je svakako prednost ako je u sopstvenom vlasništvu. Prodajno mesto se sređuje uz stručnu pomoć i savet terenskih saradnika koji se zasniva na stečenom iskustvu prilikom stavljanja u funkciju više stotina prodajnih mesta.

Prvi koraci pristupanju MiniPani franšizi

Ako ste zainteresovani za našu ponudu i spremni ste da nastavite sa sprovođenjem iste, potrebno je da sledite sledeće korake :

 • popunite formular na www.minipani.com i dostavite ga nam na obradu
 • u slučaju pozitivne procene vašeg zahteva, naš predstavnik će ponuditi da se sastane sa vama da proveri prodajni prostor, kao i da predloži eventualne promene
 • potpisivanje Ugovora o distribuciji proizvoda u MiniPani franšiznom sistemu koji će biti pravni osnov za prava i odgovornosti između davaoca franšize (nas) i primaoca (Vas)

INFORMACIJE O DAVAOCU

MiniPani d.o.o.

Hipodromska 2c, P.f. 2, 24107 Subotica
Srbija

+381 24 621 521

+381 24 621 522

info@minipani.com

www.minipani.com

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno MiniPani. Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte uredništvo.

PROFIT system, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikupljaj ili obrađuj podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontaktni formular se automatski šalju, putem e-maila, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu, u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima poslate podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu takvim osobama. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.