Interface Financial Group

IFG
Informacije o franšiznom sistemu
Opis franšiznog sistema

Istorijat

Interface Financial Group je jedan od vodećih međunarodnih finansijskih sistema sa uslugama namenjenim pre svega manjim kompanijama i preduzetnicima koji tek započinju poslovanje. Interface svojim klijentima omogućava da lakše dođu do operativnog kapitala i nudi im rešenje koje im omogućava brži protok novca, kroz usluge "popusta na fakturu" - invoice discounting.

Kompanija je osnovana 1972. godine, a od 1990. godine se uspešeno razvija kao franšizna mreža, koja danas broji više od 160 primalaca širom sveta.

Sedište kompanije je u Makhamu, Ontario u Kanadi i u Bethasda, država Maryland, SAD.

U proteklih 8 godina Interface Financial Group se redovno nalazi na listi Franchise 500 (najboljih svetskih franšiza) časopisa Entrepreneur.
2102. godine Interface je i na listi najboljih franšiznih biznisa koji se mogu voditi od kuće (Top 101 Homebased franchises).
Interface je nosilac priznanja "World Class Franchise" od strane Franchise Research Institute - priznanja koje se dodeljuje franšizama koje pružaju vrhunsku podršku svoji primaocima.

Misija

Misija Interface je jednostavna: omogućiti klijentima brži protok keša kroz dokazani poslovni model baziran na invoice discountingu, a primaocima franšize omogućiti jednostavan poslovni model i mogućnost za dobru zaradu.

Invoice discounting

Invoice discounting je "zrela" finansijska usluga, sa razvijenim tržištem korisnika i rastućim potrebama za ovakvom vrstom usluga. Za razliku od faktoring kompanija, čije usluge pre svega targetiraju srednje i velike kompanije, usluge invoice discounting su usmerena ka manjim kompanijama - novo-formiranim ili onima koji se tek razvijaju - sa godišnjim prometom koji ih ne čini dovoljno atraktivnim za faktoring.
Ovo su često kompanije koje su pod-kapitalizovane, odnosno ne raspolažu sa dovoljno obrtnog kapitala, te imaju stalnu potrebu za likvidnim sredstvima. Takve kompanije najčešće isporučuju proizvode ili usluge sa rokom plaćanja od minimalno 30 dana ali i realnim očekivanjem da će im takve fakture biti plaćene tek za 40-60 dana od dana isporuke. Uz Interface i invoice doscounting sada kompanije imaju mogućnost da budu isplaćene “odmah” – tako što će fakturu, uz određeni diskont, prodati upravo Interface-u. Kao klijent Interface mreže, kompanija može sama da izabere koju će fakturu da proda i - kada, bez obaveza ili uslova vezanih za veličinu iznosa ili broja faktura, te time može efikasnije,predvidljivije i racionalnije da upravlja operativnim kapitalom.

Sa druge strane, primalac Interface franšize svoj interes vidi upravo u pomenutom diskontu - razlici u ceni, koja čini njegov prihod.

Usluge Interface su usluge koje se baziraju na stvaranju "odnosa sa klijentima", stoga su najbolji kandidati za Interface franšizu preduzetnici koji dolaze ili već imaju iskustva u svetu bankarstva, faktoringa, brokerskog poslovanja, knjigovodstva ili sličnih finansijskih usluga...

Broj sopstvenih poslovnica

-

Broj franšiznih poslovnica

SAD (141), Kanada (14), Svet (38)

Fotografija jedinice sistema
IFG
Informacije za primaoce franšize
Podrška primaocu franšize
 • Obuka u sedištu kompanije (2 dana) i na lokaciji primaoca (3-5 dana)
 • Redovna podrška: Newsletter, Sastanci, Telefonska linija za podršku, Internet...
 • Marketinška podrška
 • Telemarketing
Procenjena ukupna vrednost investicije
 • Ulazna franšizna naknada: okvirno 39.000 USD (u zavisnosti od teritorije)
 • Redovna franšizna naknada (royalty): 8%
 • Potreban (poželjan) operativni kapital: od 50.000 do 100.000 USD
 • Ugovor se sklapa na 10 godina, sa mogućnošću obnove.
Osnovni zahtevi sistema

Od primalaca zahtavamo da lično vode sopstveni Interface posao.

Veštine koje treba da krase primaoce:

 • Veština pregovaranja i komunikacije (pisane i verbalne)
 • Sposobnost za donošenje odluka
 • Kapacitet za rešavanje problema - kapacitet za snalaženje "unutar definisanih smernica"
 • Veština građenja odnosa sa klijentima
 • Samodisciplina
 • Iskustvo u finansijskom poslovanju

 

Informacije o davaocu franšize
The Interface Financial Group
+386 51 38 66 66
mdeznak@matchpointnetwork.com
www.interfacefinancial.com
Kontakt osoba za kandidate

Miloš Dežnak (srpski, slovenački, hrvatski, engleski)
skype: mdeznak_matchpoint

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank