King’s Caffe

Surf'n'Fries
Informacije o franšiznom sistemu
Opis franšiznog sistema

King’s Caffe koncept omogućava optimalno iskorištenje ugostiteljskog prostora.
Ujutro King’s Caffe predstavlja punokrvnu kafanu, posvećenu kvalitetnim kafenim proizvodima i ponudi kafe, kroz sopstveni brand kafe i definisane procese proizvodnje.

Predvečer se prostor vizuelno i ambijentalno pretvara u punokrvni pub, u kome se fokus prebacuje na vrhunsku ponudu piva, kroz pažljivo izabran pivski asortiman, selektovanu muziku, rasvetu i dekor.

U srcu našeg koncepta je potpuna posvećenost gostu, i razrađen pristup koji privlači publiku željnu prijatnog druženja u prekrasnom ambijentu.

Broj sopstvenih poslovnica

2 (Hrvatska)

Broj franšiznih poslovnica

2 u pripremi: Zagrebu, Hrvatska i Štutgart, Nemačka

Fotografija jedinice sistema
King's Caffe
Informacije za primaoce franšize
Podrška primaocu franšize
  • Industrijski dizajn,
  • vođenje radova,
  • upravljanje procesima,
  • obrazovanje i edukacija osoblja,
  • kompletni kanali distribucije,
  • grafička rešenja i implementacija,
  • organizacija rada, i
  • praćenje kvaliteta.
Procenjena ukupna vrednost investicije

10.000 € licence fee + ugovoreni procenat od neto prometa (nakon odbitka poreza)

Visina investicije zavisi od veličine prostora i tipu objekta (King’s caffe pub ili food pub) i kreće se od 40.000 € za pub odnosno 70.000€ za food pub.

Osnovni zahtevi sistema

Potrebno je iskustvo u menadžmentu, otvorenost u komunikaciji, poslovni pragmatizam i poštovanje dogovorenih elemenata.

Informacije o davaocu franšize
Riverland Europe ltd.
35 IVOR PLACE LOWER GROUND NW1 6EA, LONDON, UK
+385916054587
info@kings-caffe.com
www.kings-caffe.com
Kontakt osoba za kandidate

Vedran Jakominić

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank