DIRECT BOOKER

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

DIRECT BOOKER je biznis čija je osnovna ideja da poveže rentijere i putnike, i to tako što posreduje i nudi pomoć obema stranama. Vlasnicima smeštaja se pomaže da bolje i efikasnije izdaju smještaj, i to putem svih raspoloživih postojećih kanala prodaje u koje gosti imaju već izgrađeno poverenje – da navedemo samo neke od njih: Airbnb, Booking, HomeAway... I sve to tako što se rentijerima nudi čitav set usluga: podrška u boljem uređenju smeštajnih jedinica; saveti kako da maksimalno iskoriste nekretnine i kako u svakom trenutku da ponude pravu cenu rente; pomoć u prezentovanju i oglašavanju nekretnina (fotografije i optmizacija pretraživanja) za svaki od kanala prodaje, itd. itd. Sve ovo putem jednog osmišljenog sistema i uz tim posvećenih DIRECT BOOKER agenata.

Uz podizanje standarda smeštaja i profesionalizaciju usluge, rentijeri sada mogu da računaju i na povećanje posećenosti i popunjenosti smeštajnog kapaciteta, uz značajnu uštedu vremena. Kao biznis, DIRECT BOOKER upravo i zarađuje tako što svoje usluge naplaćuje od rentijera, kao procenat od ostvarenog profita. Za rentijere, pak, mi smo servis koji donosi ne samo značajno olakšanje (jer je naš sistem baziran na IT rešenjima), već i uvećanje prihoda, kroz veću posećenost, pa je saradnja s DIRECT BOOKER-om za rentijere prava win-win prilika. Dodatno, rentijeri, potom – uz DIRECT BOOKER sistem – gostima nude niz kvalitetnih pratećih turističkih usluga, počeviši – od prevoza, rent-a-kara, ekskurzija, pa do preporuka za restorane, klubove i znamenitosti kraja... Sve su to servisi iza čije organizacije stoji DIRECT BOOKER sistem; s idejom da se putnicima ponudi ne samo kvalitetan smeštaj, već i kvalitetan doživljaj, kako bi se podigao nivo rentiranja među našim rentijerima. Time je sada poslovni model win-win-win, jer na kraju, pored zadovoljne dve strane u biznisu imamo i – zadovoljnijeg gosta!

Može se, zato, reći da je DIRECT BOOKER sveobuhvatni biznis servis za privatne rentijere, od kojeg značajne benfite vuče čitavo turističko okruženje.

DIRECT BOOKER je do sada posredovao u izdavanju više od 2.800 smeštajnih jedinica i ponudio preko 90 aktivnosti za goste. Svojim biznisom direktno pokrivamo područje grada Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra (Hrvatska), Herceg Novog, Budve (Crna Gora) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Trenutno imamo više od 70 zaposlenih i rastemo – svaki dan.

Tragamo, stoga, za primaocima DIRECT BOOKER franšize ili Master franšize (opcija dostupna za zemlje gde već nema primalaca franšize) i u ostalim zemljama! Kupovinom DIRECT BOOKER franšize budući partner dobija zaokružen poslovni sistem, sačinjen od 4 „paketa proizvoda“ i dokazanu poslovnu ideju, uz brend koji je već prepoznat – DIRECT BOOKER.

Obaveze primaoca DIRECT BOOKER franšize odnose se, nakon toga, na stvaranje kritične mase rentijera (objekata) i aktivnosti. Cilj im je usmeren na akviziciju rentijera i objekata, uz paralelno prikupljanje aktivnosti (izleti, restorani, barovi i sl.) koji će biti u ponudi kao dodatna vrednost smeštaja, i to kroz naše alate – katalog, aplikaciju i community. Znači, primalac franšize se mora usmeriti na svoje objekte i na stvaranje svoje ponude aktivnost, a ne zavisiti samo od ponude davaoca franšize. Takođe, obaveza primaoca franšize je i inicijalna obuka, ne samo za rentijere, već i za B2B i B2C partnere – sve one koji će se koristiti jednom od usluga i koji će činiti DIRECT BOOKER commnuity. Ako primalac franšize, na primer, ugovori izlete s jednom kompanijom, dužan je obučiti partnera za izlete kako da se koristi sistemom koji je namenjen upravo njima i sl.

Sopstvene poslovnice

2 u Hrvatskoj  (Dubrovnik, Split)
1 u Crnoj Gori (Herceg Novi)

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

1 Bosna i Hercegovina (Sarajevo)
1 Slovenija

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

OPIS sistema – 4 paketa

1. DIRECT BOOKER sistem
DIRECT BOOKER sistem je informatičko rešenje koje sadrži bazu svih informacija potrebnih za poslovanje i pomaže svim učesnicima u procesu poslovanja. DIRECT BOOKER informatički sistem, stoga, omogućuje obavljanje radnji koje se odnose na upravljanje smeštajem i praćenje aktivnosti. Sistem je prvobitno namenjen da sadrži sve podatke o objektu, kao i podatke o vlasnicima. Objekti su dodeljeni pripadajućim ACM-ovima, pa se za njih prate rezervacije, finansije, uslovi prodaje i sl.
Sam sistem se može posmatrati s aspekata: gosta, iznajmljivača, primaoca franšize, kao i B2B i B2C partnera.

 • Prednost za goste je to što na vrlo jednostavan način mogu da rezervišu smeštaj koji odgovara njihovim željama (broj soba, pogled, parking, cena...). Uz to, nudi im se ponuda aktivnosti u destinaciji s pripadajućom bazom propratnog sadržaja (restorana, barova...). Na jednak način može da se organizuje transfer na relaciji aerodrom-smeštaj, kao i unutar destinacije. Deo sistema namenjen gostu manifestuje se kroz aplikaciju i veb-stranicu DIRECT BOOKER-a gde mu je sadržaj prikazan. Uz navedeno, svaki gost, prilikom rezervacije ili učlanjenjem u DIRECT BOOKER zajednicu, dobija svoj prostor u sistemu u kom može da ostavlja komentare, vodi dnevnik putovanja, pregleda rezervisane izlete i sl.
 • S aspekta vlasnika smeštaja (rentijera), njima je omogućeno da u svakom trenutku imaju informacije o svakom gostu (vreme dolaska, dolazi li s transferom, posebni zahtevi...). Takođe, prate finansije, statistiku i kalendar za svoj objekat. Kako se radi o specifičnoj delatnosti, brza informacija je jako važna, tako da je vlasnicima omogućeno da sami zatvaraju kalendar, odmah po kreiranju rezervacije. Tako se izbjegava slučaj overbookinga koji najčešće rezultira nezadovoljstvom gosta, što se zatom odražava na negativnu ocenu usluge. Kako je sistem spojen s nizom kanala prodaje, tako iznajmljivač dobija konkurentsku prednost pred drugim iznajmljivačima jer postaje dostupan na više „stranica“ bez dodatnog troška.
 • Za primaoce franšize i zaposlene, sistem daje uvid u sve informacije i njihovo upravljanje koje se odnose na sveukupnu uslugu koja se pruža krajnjim korisnicima. Tako, dobijaju bazu objekata, vlasnika, partnera, gosta, rezervacija... i svega onoga što objedinjuje celokupno poslovanje.
 • Partnerima (onima koji pružaju B2B i B2C prateće usluge) omogućeno je da na jednostavan način unesu svoje usluge u sistem i tako postanu vidljivi celom nizu potencijalnih kupaca, a da s njima direktno ne stupaju u kontakt – kroz razmenjivanje poruka u vidu upita. Takvim pristupom štede vreme i novac, koje mogu usmeriti na unapređenje poslovanja i na podizanje kvaliteta usluge. Kroz sistem dobijaju uvid u finansije, statistiku i sve potrebne informacije koje su im potrebne o korisniku usluge. Sve informacije iz sistema se ne moraju nužno gledati u samom sistemu, već se mogu slati na korisnički interfejs koji koristi partner.

2.  DIRECT BOOKER katalog

DIRECT BOOKER trenutno oglašava više od 3.000 smeštajnih jedinica, a 2016. godine smo u preko 45.000 rezervacija doveli 150.000 gostiju. Unutar svake smeštajne jedinice su postavljeni reklamni katalozi (40.000 komada), u kojima su predstavljeni svi nosioci aktivnosti koji su odlučili da se oglašavaju preko DIRECT BOOKER-a: restorani, barovi, prodavnice, turističke ture, izleti, itd. Ukratko, predstavljeno je sve ono što će gost tražiti van smeštajne jedinice. Unutar kataloga se nalazi i QR kod kojim se preuzima mobilna aplikacija DIRECT BOOKER-a, preko koje se ostvaruju razni popusti kod zastupljenih nosioca aktivnosti. Na ovaj način u katalog ulaze paketi proizvoda koji donose sa sobom povlastice ako gosti odluče da koriste te usluge, pa tako omogućava kretanje gostiju unutar DIRECT BOOKER zajednice. Ovakav pristup podiže uslugu smeštaja na viši nivo, jer osim same prodaje „kreveta“, smeštaj pruža dodatnu uslugu koja će se pozitivno odraziti na ocenu smeštaja, a samim time uticati i na bolju pozicioniranost objekta.

3. DIRECT BOOKER aplikacija

Aplikacija funkcioniše tako što korisnicima garantuje određene pogodnosti (popusti, aperitiv, besplatni wi-fi). Od pružalaca usluga (B2B i B2C partnera) ne uzima se provizija, već se od njih traži da obezbede određenu pogodnost za korisnika aplikacije. Sama aplikacija je besplatna za korisnika (gosta). Svi korisnici imaju mogućnost registracije nakon čega na stranici i u aplikaciji mogu da ostave osvrt na kvalitet usluge koju su koristili.
Oglašavanje navedenog proizvoda vrši se putem veb-stranice, društvenih mreža, štampanih novina, internet portala, kao i prilikom rezervacije smeštaja. Onaj partner koji oglašava svoju uslugu putem aplikacije izdvaja se od konkurencije jer je u startu vidljiv velikom broju potencijalnih korisnika, koji unapred mogu da rezervišu uslugu, tako da imaju siguranu prodaju i pre samog dolaska gosta na destinaciju.

4. DIRECT BOOKER community (zajednica)

DIRECT BOOKER community je novi segment DIRECT BOOKER usluga. Community se nastavlja na katalog i mobilnu aplikaciju, ali višedimenzionalno, pravljen po primeru primer veb-portala koji podstiču razmenu mišljenja i komunikacije između gostiju. Na DIRECT BOOKER Community veb-portalu nalaze se profili vlasnika apartmana i aktivnosti koji su zastupljeni u DIRECT BOOKER agenciji, kao i profili gostiju koji će moći da ostavljaju recenzije, preporuke, savete, ideje i sl. – svih usluga ponuđenih unutar DIRECT BOOKER-a. Na ovaj način gosti indirektno oglašavaju i podstiču druge potencijalne goste na korištenje usluga unutar DIRECT BOOKER zajednice. Član DIRECT BOOKER community-ja također ostvaruje pogodnosti. Ovo je još samo jedan vid širenja DIRECT BOOKER zajednice.


OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Inicijalni trošak franšize iznosi 5.000 €.
 • U slučaju Master franšize cena licence je 20.000 €.
 • Franšiza se daje na 5 godina uz mogućnost produženja. Svako produženja franšize iznosi 50% inicijalnog troška – 2.500 €.
 • Uz navedeno, postoji i trošak po prodanom danu od smeštajne jedinice
 • Franšiza se ne može davati neograničeno – postoji ekskluzivnost. U slučaju Master franšize, Master pokriva celu zemlju. 
 • Postoje troškovi povezani sa samim paketom usluga koji su predmet franšiznog ugovora.
 • Obavezni lokalni marketing (1% od bruto prihoda)
 • Nema troška zajedničkog marketinga, plaća se na godišnjem nivou
 • Primaoci sami snose trošak tekućeg poslovanja. Tu ulaze svi troškovi koji se akumuliraju usled obavljanja redovne poslovne aktivnosti i podmiruju se u skladu sa zakonskim propisima. Odnose se na trošak plata, najma, režija, itd.
 • Troškovi vezani za uređenje prostora, inventara, opreme – zavisi od prostora.

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Šta tražimo od primaoca franšize?

Obaveze primaoca DIRECT BOOKER franšize odnose se na stvaranje kritične mase objekata (smeštajnih jedinica) i aktivnosti. Cilj je usmeren na akviziciju objekata, uz paralelno prikupljanje aktivnosti (izleti, restorani, barovi i slično) koji će biti u ponudi kao dodatna vrednost nekog smeštaja kroz katalog, aplikaciju i community. Znači, primalac franšize mora da se usmeriti na svoje objekte (u svom području - u slučaju Master frašnize na celu zemlju) i na stvaranje svoje ponude aktivnost, a nikako da zavisi od ponude davaoca franšize.

Takođe, obaveza primaoca franšize je inicijalna obuka za B2B i B2C partnere, kao i za iznajmljivače i sve one koji će se koristiti jednom od usluga. 

Koga tražimo?

Pri odabiru primaoca franšize, cilj nam je usmeren na pronalazak osoba koje veruju u franšizni proizvod i koja će iz njega izvući maksimum svojim radom. To bi trebalo da bude mlada osoba do 35 godina (nije striktan uslov), entuzijastična, finansijski obezbeđena, stabilna. Pitanje pola i obrazovanja nije presudno jer jerujemo da svako ko ima želju i volju, uz finansijska sredstva, predstavlja optimalnog kandidata za primaoca franšize.

Dodatni uslovi?

Po isteku franšize, primalac se ne može baviti istom delatnošću naredne 2 godine.


INFORMACIJE O DAVAOCU

Partner Travel doo

Dr.Ante Starčevića 20, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

+385 98 9841 801

info@direct-booker.com

www.direct-booker.com

Kontakt osoba za kandidate

Nikola Grubelić

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno DIRECT BOOKER.

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon *
E-mail *
POŠALJITE

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE