Naturhouse

Naturhouse
Informacije o master-franšiznom sistemu
Opis master-franšiznog sistema

Naturhouse je vodeći svetski franšizni sistem u oblasti nutricionizma i prodaje dijetetskih preparata, sa više od 20 godina iskustva. Prisutan je u 30 zemalja (Španija, Meksiko, UAE, Francuska, Italija, Poljska, Češka, Rusija...) i ima više od 2.000 prodavnica (centara) širom sveta.

Naš cilj nije samo razvoj biznisa, već želimo i imamo misiju da što veći broj ljudi edukujemo u formiranju zdravijih životnih navika, a zatim da ih podržimo i pomognemo da te navike i održe. 

Osmislili smo revolucionaran metod koji se bazira na besplatnim nedeljnim personalizovanim profesionalnim savetovanjima, koja će pomoći našim klijentima da ponovo usvoje pravilne prehrambene navike usmerene na regulisanje i održavanje telesne težine, u čemu im potom dajemo svu moguću podršku. Svaki naš kupac dobija preporuke za dijetu praćenu adekvatnim proizvodima -- nutricionističkim dodacima koje kupuje u našoj radnji, shodno dobijenim savetima. Svi naši dodaci prehrani su 100% prirodni, a proizvode se u dve naše laboratorije -- Kiluva i Housdiet -- i mogu se nabaviti isključivo i ekskluzivno u našim centrima.

Imamo uspešan koncept, dokazan sa preko 6 miliona zadovoljnih korisnika širom sveta, ali i prestižnom nagradom koja nam je 2009. godine dodeljena od strane Top 100 Global Franchises Awards, kao franšiznom sistemu koji se našao na desetom mestu najboljih franšiza na svetu. 

Posebno važan segment našeg sistema jesu visoke i stimulativne profitne marže za primaoca master franšize i za primaoce individualnih franšiza, kao i relativno niski troškovi pokretanja franšiznih radnji. 

Broj sopstvenih poslovnica

200

Broj franšiznih poslovnica

više od 2.200 (od toga 200 u Poljskoj, 66 u Češkoj, 12 u Slovačkoj, 3 u Sloveniji i 2 u Hrvatskoj)

Fotografija jedinice sistema
Naturhouse
Informacije za primaoce master-franšize
Podrška primaocu master-franšize

Imamo više od 20 godina iskustva, koje konstantno delimo sa našim primaocima master franšize. Asistiramo u prilagođavanju dijeta uslovima i navikama svake od zemalja u kojima poslujemo. Obezbeđujemo profesionalni softver za dijetetičare, za marketing i za tehničku podršku. Pružamo početnu, ali i konstantnu obuku, i za primaoca master franšiza i za dijetetičare. 

U dodatnu podršku ulazi i mogućnost da koristite naša prilagođena i posebna marektinška rešenja, kao što je magazin Peso Perfecto ili kuća zdravlja Las Dunas Hotel u Marbelji u Španiji.  

Procenjena ukupna vrednost investicije

Naknada za Master franšizu: 50.000 EUR

Troškovi otvaranja radnje: 15.000 EUR

Osnovni zahtevi sistema

Poželjno je da primalac Master franšize bude osoba sa menadžerskim iskustvom i dokazanim poslovnim rezultatima. To je osoba koja raspolaže sa dovoljno finansijskih sredstava za inicijalne investicije, ali i za kasniji razvoj mreže - neko ko će i sam biti duboko uključen u poslovanje i širenje mreže (jer se, u suprotnom, teško može postići značajniji uspeh). Iskustvo u franšizingu i/ili nutricionizmu, dijetetici ili zdravstvenom sektoru je svakako prednost. 

Glavne obaveze primaoca Master franšize:

  • širenje mreže kroz pronalaženje novih primalaca franšize
  • otvaranje sopstvenih centara
  • pružanje podrške primaocima franšize - dijetetski treninzi, treninzi podrške, marketinške aktivnosti (na nivou čitave zemlje)
  • organizacija nabavki proizvoda (supply chain) za zemlju poslovanja
  • kontrola radnji - prodajnih mesta - na teritoriji zemlje koju pokriva.
Informacije o davaocu master-franšize
Naturhouse
Calle Botanica 57, 08-908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
00 48 530 488 108
exportmanager2@naturhouse.com
www.naturhouse.com
Kontakt osoba za kandidate

Marcin Barański

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank