Rečnik franšizinga i biznisa: Bruto domaći proizvod – BDP

Bruto domaći proizvod - BDP je vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar neke zemlje, a uključuje i vrednost dobara i usluga proizvedenih pomoću inostranih faktora proizvodnje u zemlji; ne uključuje vrednost proizvodnje u inostranstvu koje potiče od domaćih proizvodnih faktora.

Definisan je konvencijom u okviru standardizovanih sistema društvenih računa Ujedinjenih nacija. Nominalni BDP izražava vrednost proizvodnje u tekućim cenama, pa tako sadrži promene cena i količina.


želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank