Rečnik franšizinga i biznisa: Franšizni kutak (franchise corner)

Sporazumom o franšiznom korneru ekskluzivna teritorija se svodi na minimum – na deo postojećeg prodajnog mesta sa sličnim ili različitim sadržajem. Tako se u okviru jednog prodajnog mesta može otvoriti veći broj različitih franšiznih jedinica.

Drugo shvatanje pomenutog oblika podrazumeva da se samo jedan deo prodajnog mesta posvećuje franšiznoj delatnosti, dok se u ostalom delu obavlja neka druga delatnost (što bi zapravo i predstavljalo dosta dobro objašnjenje naziva corner – ugao ili ćošak).


želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank