Rečnik franšizinga i biznisa: Koeficijent obrta

Koeficijent obrta je jedan od pokazatelja efikasnosti kojom preduzeće koristi svoja sredstva, pokazuje koliko se puta u određenom periodu obrnu pojedine vrste sredstava u preduzeću.

Može se računati za ukupna poslovna sredstva ili za obrtna sredstva. Koeficijent obrta ukupnih poslovnih sredstava dobije se tako da se čisti prihod od realizacije podijeli sa knjigovodstvenom vrednošću ukupnih poslovnih sredstava (u obračun se uzimaju prosečno korišćena poslovna sredstva). Koeficijent obrta obrtnih sredstava dobije se tako da se vrednost realizacije podijeli s prosečno korišćenim obrtnim sredstvima u toku poslovne godine. Osim ovih opštih koeficijenata obrtaja, koriste se i parcijalni koeficijenti, tj koeficijenti kojima se iskazuje obrtaj za pojedine vrste obrtnih sredstava. Veći koeficijent obrtaja znači brže obrtanje sredstava u preduzeću (moguće je isti obim poslovanja finansirati manjim iznosom obrtnih sredstava) te u pravilu utiče na povećanje efikasnosti preduzeća. Koeficijent obrtaja treba ispitivati u svakoj fazi poslovanja.


želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank