Rečnik franšizinga i biznisa: Primalac franšize

Operator ili lice koje kupuje franšizni paket i posluje u skladu sa uslovima utvrđenim u franšiznom ugovoru sklopljenom sa davaocem franšize.


želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank