Rečnik franšizinga i biznisa: Zajedničko ulaganje

Zajedničko ulaganje (engl. joint venture) je posebna firma, posao ili poslovni projekat koji zajednički osnivaju i poseduju dva ili više inače potpuno nezavisna preduzeća koja zajednički ulažu sredstva u određenu poslovnu aktivnost. To je specifičan oblik povezivanja preduzeća udruživanjem kapitala na nekom zajedničkom projektu odnosno pothvatu, ili u nekom obliku poslovne saradnje. Zajednička ulaganja su jedan od najčešćih oblika povezivanja preduzeća.

Zajedničko ulaganje je vrlo efikasan način za međusobno dopunjavanje, korišćenje resursa i veština, transfer tehnologije i know-how. Često ga koriste multinacionalne kompanije za prodor na nepoznata inostrana tržišta kroz zajedničko ulaganje sa lokalnim preduzećima. Smatra se jeftinijim i fleksibilnijim načinom širenja poslovnih interesa i poslovanja preduzeća od drugih strategija eksternog rasta (akvizicija i integracija). Zajednička ulaganja su i jedan od oblika globalizacije poslovanja.


želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank