Denny’s

Denny's
Informacije o master-franšiznom sistemu
Opis master-franšiznog sistema

Denny's -- restorani američke kuhinje! Mrežu Denny's restorana čini više od 1.700 restorana u SAD i još 13 drugih zemalja. Denny's je danas najveći svetski lanac restorana sa mestima za sedenje i punom uslugom (hranu poslužuju konobari), pri čemu, često sadrže i deo sa barom. Restorani su prikladni i popularni svim ciljnim grupama: mladim parovima, porodicama, starijim osobama.
Denny's posluje već više od 60 godina, a svakog meseca ukupno usluži više od 30 miliona mušterija!

Denny's je rangiran u top 10 na listi najboljih franšiznih sistema magazina Entrepreneur.
Kompanije je listirana na berzi NASDAQ (symbol: DENN).

 Dostupna su 3 formata restorana:

 • mali Denny's, površine od 70-250 m2 -- format namenjen za šoping molove i food-court-ove, aerodrome, železničke stanice i univerzitetske centre.
 • standardni Denny's, površine od 300-800 m2 -- za veće šoping centre ili kao vid samostalnog restorana
 • Denny's on-the-go, površine od 250-500 m2 -- za lokacije uz auto-puteve, velike raskrsnice

Franšiza bi se u Srbiji (i/ili regiji) razvijala pod Area Development licencom. Primalac dobija ekskluzivna prava za celo tržište uz obavezu da otvori i vodi određeni broj (5) restorana. Primalac mora, stoga, imati dovoljno kapitala za otvaranje više Denny's restorana u određenom periodu.

Fotografija jedinice sistema
Denny's
Informacije za primaoce master-franšize
Podrška primaocu master-franšize

Denny's pruža punu podršku i nadzor u pripremi, izgradnji i vođenju restorana:

 • pravo na korišćenje brenda
 • meni i know-how za prilagođavanje menija lokalnim navikama
 • know-how i podrška u organizaciji nabavki i supply chain management
 • online treninzi -- priručnici i najbolja praksa
 • obuka osoblja i tim za podršku kod otvaranja restorana
 • programi kontrole kvaliteta
 • marketing podrška i pristup marketinškim materijalima
 • redovna podrška u poslovanju.
Procenjena ukupna vrednost investicije

Očekivani nivo investicija je nekoliko miliona USD - okvirno 1 milion USD za otvaranje (uključujući izgradnju) po jednom restoranu.

Informacije o davaocu master-franšize
DFO LLC
dennys@franchising.pl
www.dennys.com
Kontakt osoba za kandidate

Molimo Vas da popunite i pošaljete formular za kontakt (ispod). Poslaćemo Vam prezentaciju koncepta, Sporazum o poverljivosti i Upitnik za kandidate. Nakon što popunite Upitnik i potpišete Sporazum, pošaljite ih na kontakt mail (gore naveden) i dobićete detaljne informacije o poslovnom modelu i uslovima za kupovinu franšize.

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank