2plus2 škola matematike

2plus2
Informacije o master-franšiznom sistemu
Opis master-franšiznog sistema
 • Mi smo edukativni centar koji drži popodnevne časove za decu, učenike i studente, od 3 do 19 godina starosti
 • Naši časovi su namenjeni svima - talentovanoj deci ali i onima koji zaostaju u savladavanju gradiva
 • Razvijajući školu matematike sebi smo postavili jasan cilj: stvoriti vodeći centar za edukaciju u Poljskoj (što se već ostvaruje) i istočnoj Evropi, i time pomoći hiljadama dece ne samo da postignu najbolje rezultate u školi, već ih spremiti za buduća zanimanja i odškrinuti im vrata za najbolje poslove na tržištu rada
 • Edukujemo i predajemo koristeći specijalan metod koji kombinuje opšti pristup sa individualnim pristupom svakom učeniku ponaosob
 • Dodatno nudimo i časove fizike i hemije.

Prednosti saradnje sa 2plus2:

 • Zauzeti prvo i vodeće mesto na tržištu privatne edukacije u Srbiji i regiji
 • Visoka profitabilnost posla u odnosu na niske operativne troškove poslovanja
 • Prepoznatljiv brand koji pretenduje da bude broj jedan na tržištu edukacije u istočnoj Evropi
 • Atraktivna i moderna obuka za decu, učenike i studente
 • Pristup metodu prodaje kurseva koji se odlično pokazao u praksi
 • Konstantna podrška i pomoć centrale u svakom segmentu saradnje
 • Vodićete posao sa cenom usluge pristupačnom za većinu potencijalnih klijenata

Broj sopstvenih poslovnica

3

Broj franšiznih poslovnica

55 u Poljskoj, 5 u Ukrajini,  2 u Češkoj, 1 u Kazahstanu, 1 u Srbiji (Novi Sad).

Fotografija jedinice sistema
2plus2 škola matematike
Informacije za primaoce master-franšize
Podrška primaocu master-franšize
 • Kompletan know-how i podrška za otvaranje škole
 • Interesantna i inovativna, a istovremeno dokazana ideja
 • Ekskluzivno pravo za korišćenje 2plus2 brenda za teritoriju zemlje
 • Serije on-line treninga
 • Franšizni (operativni) priručnik sa detaljnim i potpunim opisom škole, uključujući i upravljanje klijentima, selekcijom nastavnog kadra i upravljanja školom
 • Konstantna tekuća podrška - metodološka i tehnička -u svakom segmentu vođenja škole
 • Pristup Internet forumu posebno kreiranom za primaoce franšize
 • Podrška u vođenju reklamnih kampanja i građenju pozitivnog brenda
 • Modeli (templejtovi) svih kompanijskih dokumenta i set Internet alata za podršku u upravljanju školom
 • Slobodan i pun pristup dizajnu, grafičkim elementima i svim novinama koje se implementiraju u ostatku mreže
 • Pomoć u odabiru lokacije
Procenjena ukupna vrednost investicije

1800 EUR

Osnovni zahtevi sistema
 • Dovoljan početni kapital
 • Osnovno poznavanje preduzetništva - vođenja kompanije
 • Organizacione sposobnosti, spremnost na rad, otvorenost za kontakt sa ljudima - đacima i njihovim roditeljima
 • Iskustvo u podučavanju (posebno matematike) nije neophodno ali je prednost!
Informacije o davaocu master-franšize
BLC
57/9 Duńska Street, 71-795 Szczecin, Poland
+48 60 00 78 920
info@2plus2.edu.pl
www.2plus2.edu.pl
Kontakt osoba za kandidate

Marcin Kruszyński

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank