Malac genijalac

Malac genijalac
Informacije o franšiznom sistemu
Opis franšiznog sistema

Škola mentalne aritmetike “Malac genijalac” predstavlja poseban program edukacije namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. "Malac genijalac" se zasniva na mentalnoj aritmetici, koja predstavlja provereni program razvoja mentalnih sposobnosti kod dece, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja. Programi mentalne aritmetike potiču iz Istočne Azije i dugi niz godina su u širokoj upotrebi u više od 50 zemalja širom sveta.

"Malac genijalac" želi da nastavi širenje na teritoriji Srbije i na regiju bivše Jugoslavije, te je kreiran frašnizni paket škole mentalne aritmetike "Malac genijalac". Franšizu "Malac genijalac" nudimo zainteresovanima u svim gradovima Srbije, ali i zainteresovanim partnerima za master franšizu u ostalim zemljama regije.

Nudimo Vam celokupni franšizni paket, osmišljen i testiran u više desetina postojećih škola. "Malac genijalac" je posao "sa misijom" -- posao u kome ćete svakodnevno uživati, ali i posao koji će Vam, uz razumne investicije za pokretanje posla, omogućiti brz povraćaj investiije i zaradu.

Broj sopstvenih poslovnica

4 (Beograd, Srbija), 1 (Mađarska)

Broj franšiznih poslovnica

55 (Srbija), 15 (Bosna i Hercegovina), 8 (Crna Gora), 4 (Mađarska), 1 (Švajcarska)
Potpisani master ugovori za Slovačku i Hrvatsku 

Fotografija jedinice sistema
Malac genijalac
Informacije za primaoce franšize
Podrška primaocu franšize

Ulaskom u sistem, primalac franšize dobija:

 • znanje i pravo da koristi metode mentalne aritmetike
 • obuku (obuka za predavače je obavezna i traje oko 15 dana)
 • pravo korišćenja žiga
 • know-how
 • udžbenike
 • patentirane internet portale 
 • sve potrebne aplikacije
 • teritorijalni ekskluzivitet (s pravom preče kupovine u trenutku kad se ukaže potreba za novim centrom) 
 • konstantnu podršku centrale
 • marketinšku podršku 
Procenjena ukupna vrednost investicije
 • Ulazna franšizna naknada: Zavisno od veličine mesta - na upit
 • Mesečna naknada: 5% od mesečne školarine
 • Franšizni ugovor se potpisuje na pet godina, uz mogućnost besplatnog produženja nakon isteka ugovornog perioda.
 • Ukupno očekivana visina investicija u uređivanje i opremanje prostora: cca 3.000 EUR
Osnovni zahtevi sistema

Primalac franšize treba da obezbedi prostor sa najmanje dve sobe (učionice) u kojima bi moglo da se smesti od 6 do 12 đaka. Učionice treba da opremi stolovima i stolicama, belom magnetnom tablom, projektorom ili televizorom, velikim učiteljskim abakusom, a za predavača je neophodan i laptop. 

Primalac franšize ne mora nužno da ima iskustva iz oblasti obrazovanja, ali je poželjno. To mogu da budu i preduzetnici koji već rade sa decom – vlasnici škola stranih jezika ili predškolskih ustanova. Primalac, pak, ima obavezu da zaposli stručni kadar – predavači moraju biti iz oblasti obrazovanja (vaspitači, učitelji ili profesori). 

Informacije o davaocu franšize
Malac Genijalac
Avijatičarski trg broj 8, I sprat, Beograd
+381 65 388 11 88
info@malacgenijalac.com
www.malacgenijalac.com
Kontakt osoba za kandidate

Vladimir Novicki

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank