Oglašavanje na portalu Franchising.rs

Franchising portali
Franchising portali / Na portalu možete pratiti vesti o firmama i njihovim poslovnim aktivnostima, dobiti informacije iz prakse i prava koja se tiču franšiznog ​​poslovanja, pronaći informacije koje će vam pomoći da pronađete pravi biznis za sebe ili da bolje organizujete postojeći privatni biznis
Petak
12.10.2012
Franchising.rs je portal posvećen preduzetnicima i svima koji to tek žele da postanu - odnosno razmišljaju o tome da započnu privatni biznis - a pre svega onima koji već posluju ili žele da posluju pod franšizom ili licencom. Ovakva ciljna grupa čitalaca čini portal pogodnim mestom za ciljano obraćanje i oglašavanje - pre svega franšiznih sistema koji tragaju za kandidatima za primaoce svojih franšiza. Franchising.rs nudi najveći pregled franšiznih sistema na jednom mestu.
 

Profil portala

Franchising.rs je portal posvećen preduzetnicima - svima koji su uložili ili tek žele da ulože u sopstveni posao. Namenjen je vlasnicima franšiznih sistema, primaocima franšiza, kao i svim drugim preduzetnicima, ali i onima koji to tek žele da budu - svima koji tragaju za dobrom poslovnom idejom.
Portal pruža informacije o franšiznim i partnerskim (agentskim, zastupnicima, distributerskim) sistemima, ali razmatra i opšte poslovne teme. Sadržaji koje nudimo su razni - od edukativnih do informativnih - i uvek imaju za cilj da vam pomognu u razumevanju franšizinga i preduzetništva, i pomognu u izboru ili unapređenju poslovanja. Posetu portalu, tako, možete da započnete pregledom ABC sekcije – dela portala koji sadrži opšte informacije o franšiznom poslovanju, tj. pravilima i principom koja vladaju u svetu franšiznog poslovanja.
Nakon toga se možete fokusirati na konkretnu branšu i kroz informacije vezane za nju doći do bolje ideje za sopstveni biznis ili za kupovinu novog biznisa.
Preduzetnici će u vestima iz zemlje, regije i sveta, pronaći poslovne informacije koje će ih ne samo informisati, već i inspirisati - zato je naš slogan PORTAL IDEJA ZA PREDUZETNE.

Ciljna grupa

Franchising.rs se obraća preduzetnicima i onima koji to žele da budu: sadašnjim ili budućim vlasnicima sopstvenog biznisa - a pre svega onima koji su zainteresovani za franšizno poslovanje. Naši čitaoci su:

  • davaoci franšiza
  • postojeći primaoci franšiza
  • preduzetnici zainteresovani za kupovinu franšiza
  • profesionalci i stručnjaci za franšizing
  • studenti i istraživači
  • preduzetnici

Portal je namenjen svima onima koji su zainteresovani za preduzetništvo uopšte, a posebno franšizing!

Samim tim portal je i odlično mesto za obraćanje ovoj - ciljanoj - grupi čitalaca. 

Oblici reklamiranja i predstavljanja na portalu

Reklame odnosno prezentovanje na Franchising.rs portalu moguće je kroz upotrebu više različitih alata, profilisanih za dve grupe oglašivača:
I Franšizni i partnerski sistemi 
To su svi oni sistemi koji žele da putem portala lakše i efikasnije pronađu nove primaoce svojih franšiza ili partnere (agente, zastupnike, distributere). 
II Oglašivači poslovnih usluga i proizvoda
To su svi one koji žele da se reklamom (banerima ili tekstovima) obrate ovako profilisanoj grupi čitalaca, i ponude im svoje proizvode ili usluge.


Alati za prezentaciju franšiznih sistema koji tragaju za primaocima franšize

1. Registracija u Katalogu franšiza i partnerskih sistema

Ovo je osnovni alat za prisustvo (oglašavanje ) na Portali. Katalog čini lista brendova (franšiznih ili partnerskih sistema) koji su "katalogizovani" odnosno predstavljeni u Katalogu franšiza, razvrstani po tipu (Master franšize, Franšiza i Partnerski sistemi), grupama (trgovina ili usluge) i branšama. Katalog, dakle, služi, da svaki brend (sistem) bude razvrstan u odgovarajuću grupu i branšu. Pretraga Kataloga je, stoga, jednostavna: zainteresovani mogu da pregledaju grupe i branše, odnosno franšizne sisteme koji posluju u takvim branšama, koji ih zanimaju.

Slika: Leva ilustracija na slici ilustruje podelu na grupe (trgovina i usluge), kao i podelu na vrste (master franšize, franšize i partnerski sistemi), ispod kojih su popisane branše, svaka sa brojem franšiznih koncepata koji su trenutno registrovani u Katalogu u svakoj od branši. Na desnoj ilustraciji je prikazana jedna od branši, sa svim franšiznim konceptima koji su trenutno u istoj registrovani.

Svaki brend u Katalogu predstavlja se na sistematizovan način, i pozicija u Katalogu sadrži sve osnovne informacije o sistemu: opis franšiznog koncepta, broj poslovnica i broj franšiznih poslovnica, opis franšiznog paketa odnosno onoga što primalac dobija kroz franšizu, visinu (prosečno očekivanih) investicija za pokretanje franšize (dakle naknade, investicije u poslovnicu, itd.) kao i osnovne zahteve sistema - kakav profil kandidata se traži i koja su očekivanja od njih.
Na kraju, svaki sistem registrovan u Katalogu pruža i kontakt podatke, a sama komuikacija sa kandidatima olakšana je tzv. "kontakt formom" - podaci iz ove forme se šalju direktno franšiznom sistemu, koji potom direktno komunicira sa kandidatima.

Posebnost našeg portala je u tome da su za svaku poziciju u Katalogu "vezani" svi tekstovi koji su o takvom brendu objavljeni na portalu. Dakle svaki članak, iz svih rubrika, u kome se registrovani brend pominje - tako što je tekst o njemu, ili se jednostavno pominje -  je prikazan na listi. Tekstove na portalu piše redakcija portala odnosno profesionalni novinari, i ovime je Katalog mnogo više od reklamnog alata - ovim prisustvom o svakom registrovanom brendu kreiramo "dve slike": jednu koju tekstom u Katalogu stvara sam sistem (i to jeste vrsta reklame) i druga, koju stvara redakcija Franchsing portala, poštujući kodekse novinarske etike. Time kandidati imaju ne samo širu sliku, već i odličan uvid u dinamiku razvoja i razvojni put franšiznog sistema za koji su zainteresovani.

Fly Fly Travel

Katalog se stalno ažurira - svaka promena se unosi u Katalog. Time je Katalog mesto na kome se najbolje vidi aktuelni razvoj svakog od registrovanih franšiznih sistema, a kandidatima se stavlja na uvid realna slika franšiznog sistema.
Najmanji period registracije je godinu (1) dana, ali je moguće zatražiti i kraći period.
Cene kreću već od 20.000 RSD.


2. Prezentacije sistema sa banerom

Kompleksniji alat za predstavljanje franšiznih sistema. Za razliku od Kataloga, stranica prezentacije nije standardizovana, odnosno može da sadrži neuporedivo detaljnije informacije o sistemu, više fotografija i video klipova... Posebno je važno da svaka prezentacija sadrži "Formu za kandidate", shodno potrebama svakog od sistema, koja služi za prikupljanje željenih podataka o kandidatima. Time je prezentacija kvalitetan alat za pred-selekciju kandidata - ovakvom formom možete da prikupite sve one podatke o kandidatu koji će vam pomoći da bolje procenite mogućnost saradnje. Na stranicu sa prezentracijama vode baneri, koji se nalaza ne naslovnoj i svakoj drugoj strani portala. Ovime se postiže veća vidljivost a time se privlači više pažnje čitalaca. 
Najmanji period registracije je mesec dana. 
U cenu prezentacije uključena je i pozicija u Katalogu franšiza, za sve vreme emitovanja prezentacije. 


3. Baneri

Reklamni alat kojim se šalje specifična oglasna poruka. Baner može biti vildljiv svim čitaocima ili samo čitaocima iz određenih oblasti/područja. Takođe, baner može biti "sektorski" - prikazivati se samo u rubrikama koje pokrivaju određenu branšu.
Nudimo više vrsta banera: Top baneri, baneri u sekciji vesti, itd. 
Baner se može emitovati i platiti po broju klikova ili za određeni period.


4. Advertoriali, oglasni i PR tekstovi

Plaćeni tekstovi - tzv. advertoriali - su način da se tekstom (koji ste sami napisali pa je to oglasni tekst ili smo ga mi napisali za vas pa je to advertorial) obratite kandidatima. Vrlo efikasan način za komunikaciju sa kandidatima, zato što sadrži više informacija. Ovakvi tekstovi su jasno označeni i obeleženi, tako da čitaoci nikada ne budu u zabludi šta je tekst a šta plaćeni tekst (advertorial ili oglasni (PR) tekst).


5. Mailing

Slanje namensko ponude e-mailom na liste naših čitalaca koji su registrovani u Bazi kandidata.


Reklamiranje za oglašivače poslovnih usluga i proizvoda

  • Baneri
  • Baneri različitih dimeniza i pozicija
  • advertoriali

Reklamiranje u drugim zemljama gde poslujemo

Naravno, sa nama se možete predstaviti odnosno oglasiti u svakoj od zemalja u kojima poslujemo - ukupno 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope i Saudijska Arabija. Zatražite ponudu i možete da dobijete značajne popuste i pogodnost za oglašavanje u više zemalja. 


Kontakt

Molimo vas da nas kontaktirate za više detalja i konkretnu ponudu. Svaki sistem ima drugačije potrebe i zato je važno da nas kontaktirate i da dobijete Ponudu koja je prilagođena vašim otrebama. Mžete i da popunite kontakt formu ispod.