12.10.2012

Oglašavanje i prezentacija na portalu Franchising.rs

Franchising.rs je poslovni portal posvećen aktivnom praćenju preduzetnika koji već posluju ili žele da posluju pod licencom - franšizom. Ovakva ciljna grupa čitalaca čini portal pogodnim mestom za targetirano prezentovanje - oglašavanje - svih onih kojima su preduzetnici zanimljiva ciljna grupa, a pre svega stranim i domaćim franšiznim sistemima koji tragaju za kandidatima za primaoce svojih franšiza.

Profil portala

Franchising.rs je posvećen svima koji su uložili ili tek žele da ulože u sopstveni posao. Namenjen je vlasnicima franšiznih sistema, primaocima franšiza, ali i onima koji to tek žele da budu - svima koji žele da unaprede postojeći posao, ali i onima koji tek tragaju za dobrom poslovnom idejom.
Portal pruža aktuelne informacije o franšiznim i partnerskim (agentskim, distributerskim...) sistemima, ali razmatra i opšte poslovne teme. Posetu portalu možete započeti pregledom ABC sekcije – dela koji sadrži opšte informacije o franšiznom poslovanju, tj. pravilima koja vladaju u svetu franšiznog i partnerskog (agentskog) poslovanja. Nakon toga se možete fokusirati na konkretnu branšu i kroz informacije vezane za nju doći do bolje ideje za sopstveni biznis.
Preduzetnici će u vestima iz zemlje, regije i sveta, pronaći poslovne informacije koje će ih ne samo informisati, već i pomoći u razumevanju tržišta - pre svega kroz seriju praktičnih tekstova o pravnim, ekonomskim i operativnim pitanjima koja se tiču franšiznog poslovanja.

Oglašavanje na portalu

Na portalu možete da pratite vesti koje se tiču franšiznih sistema i njihovih poslovnih aktivnosti u zemlji i regiji. Takođe, pratite i najbolju i najzanimljiviju praksu o franšiznim sistemima iz ostalih zemalja Centralne i Istočne Evrope, ali i - sveta. Dodatno, možete da pročitate dosta edukativnih tekstova o franšizingu, kao i praktičnih informacija, novosti i primera koje će vam pomoći da još bolje organizujete sopstveni biznis

Ciljna grupa

Franchising.rs se obraća preduzetnima i preduzetnicima – sadašnjim ili budućim vlasnicima sopstvenog biznisa, - a pre svega svima koji su se opredelili za franšizno poslovanje. Naši čitaoci su:

  • davaoci franšiza
  • postojeći primaoci franšiza
  • preduzetnici zainteresovani za kupovinu franšiza
  • profesionalci i stručnjaci za franšizing, studenti
  • preduzetnici

Samim tim, portal je namenjen svima onima koji su zainteresovani za preduzetništvo uopšte a posebno franšizing!

Oblici reklamiranja i predstavljanja na portal

Reklame odnosno prezentovanje na Franchising.rs moguće je kroz upotrebu više različitih alata, profilisanih za dve grupe oglašivača:
I Franšizne, agentske ili partnerske sisteme - one koji žele da putem portala lakše i efikasnije pronađu nove primaoce svojih franšiza;
II Oglašivače poslovnih usluga i proizvoda - sve one koji žele da ovako profilisanoj grupi čitalaca ponude svoje proizvode ili usluge.

Alati za prezentaciju franšiznih sistema koji tragaju za primaocima franšize

1. Registracija u Katalogu franšiza i partnerskih sistema

PROFIT
Čini ga lista brendova (franšiznih ili partnerskih sistema) prezentovanih u Katalogu franšiza, razvrstanih po tipu (Master franšize, Franšiza i Partnerski sistemi), grupama (trgovina ili usluge) i branšama. Svaki sistem je razvrstan u branšu koja najbolje opisuje karakter koncepta. Uvid u Katalog je stoga - jednostavan: zainteresovani mogu da pregledaju grupe baš onih franšiznih sistema koji ih zanimaju. Leva ilustracija na slici gore iliustruje podelu na dve grupe (trgovina i usluge), kao i podela na ponudu po vrsti (master franšize, franšize i partnerski sistemi - donji deo leve ilustracije) ispod kojih su popisane branše, svaka sa brojem franšiznih koncepata koji su trenutno registrovani u Katalogu. Na desnoj ilustraciji iste fotografije prikazana je jedna od branši, sa svim franšiznim konceptima koji su trenutno u istoj registrovani.
Svaka prezentacija u Katalogu sadrži sve osnovne informacije o sistemu namenjene potencijalnim kandidatima - opis franšiznog koncepte, broj poslovnica i broj franšiznih poslovnica (poželjno po zemljama), opis franšiznog paketa odnosno onoga što primalac dobija, visinu (očekivanih) investicija za pokretanje franšize (dakle naknade, investicije u poslovnicu, itd.) kao osnovne zahteve sistema. Na kraju, svaki registrovani sistem pruža i kontakt podatke, a sama komuikacija sa kandidatima olakšana je kontakt formom - podaci se šalju direktno franšiznom sistemu, koji potom komunicira sa kandidatima.
Dodatno, za katalog su vezani svi tekstovi o registrovanom sistemu koji su objavljeni na portalu - na slici dole vide se dve ilustracije (gore levo i desno) ove pogodnost. Dakle svaki članak, iz svih rubrika, u kome se sistem pominje je prikazan na listi. Time kandidati imaju odličan uvid u dinamiku razvoja i razvojni put franšiznog koncepta za koji su zainteresovani.
Katalog se stalno ažurira - svaka promena broja poslovnica se beleži. Time je Katalog mesto na kome se najbolje vidi aktuelni razvoj svakog od registrovanih franšiznih koncepata, a kandidatima se stavlja na uvid realna slika franšiznog sistema (ilustracije dole levo na fotografiji ispod).
Najmanji period registracije je godinu (1) dana. Cene kreću već od 20.000 RSD - zatražite cenovnik i više informacija.
PROFIT

2. Prezentacije sistema sa banerom
Kompleksniji alat. Za razliku od prezentacije u Katalogu, stranica prezentacije sadrži detaljnije informacije o sistemu, više fotografija i video klipova i - posebno važno - Formu za kandidate, koja služi za prikupljanje željenih podataka o kandidatima. Baner na naslovnoj strani portala kao i manji baner na svakoj strani portala privlači pažnju čitalaca i vodi na stranicu prezentacije.

3. Baneri

4. Advertoriali

Plaćeni tekstovi - tzv. advertoriali - su način da se tekstom (koji ste sami napisali) obratite kandidatima.

5. Mailing
Slanje namensko ponude e-mailom na liste naših čitalaca koji su registrovani u Bazi kandidata.

Reklamiranje za oglašivače poslovnih usluga i proizvoda

  • Baneri
  • Baneri različitih dimeniza i pozicija
  • advertoriali

Molimo vas da nas kontaktirate za više detalja i konkretnu ponudu. Popunite kontakt formu ispod.

Zainteresovani smo za prisustvo/oglašavanje na Franchising.rs. Želimo više informacija.
Ime firme, brenda ili franšizne mreže *
Osoba za kontakt
E-mail: *
Kontakt telefon
Web adresa:
Odaberite (selektujte) sve željene opcije

Unesite pitanja ili komentare, kao i način na koji želite da vas kontaktiramo - e-mail ili telefon.
If you see this, leave this form field blank
Oglašavanje i prezentacija na portalu Franchising.rs

Dosad nije bilo komentara na članak. Nek Tvoj bude prvi.

Forum 61 teme, 102 komentara

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank