Franšizni sajmovi su specifični jer na jednom mestu okupljaju sve ljude koji su zainteresovani za franšizno poslovanje – davaoce i potencijalne primaoce franšize. Na predstojećem sajmu u Opatiji, cilj nam je i dinamična razmena ideja.
Kornelia Šild-Ferenc
Ponedeljak
18.05.2015
Franšizni lanac pekara MiniPani pokušaće ove godine da pridobije nova tržišta – zbog toga sve češće učestvuje na sajmovima. Krajem maja, izlagaće i na Sajmu franšiza u Opatiji.
 

Kornelia Šild-Ferenc, rukovodilac direkcije prodaje i marketinga u kompaniji MiniPani, kaže da su u toku ove godine učestvovali na velikim, prestižnim evropskim i svetskim sajmovima prehrane kao što su Prodexpo u Moskvi i Tuttofood u Milanu. Tokom ovog meseca MiniPani će izlagati čak na dva sajma – PLMA u Amsterdamu i na FEC sajmu franšiza u Opatiji. 

– Primarni cilj našeg učestvovanja na franšiznom sajmu u Opatiji je znatiželja i želja da upoznamo franšizno poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, da vidimo da li postoji naklonost društva franšizingu, slična onoj u zapadnim zemljama. Zanima nas i da li se koncept franšiznog poslovanja promoviše, jer njegova popularizacija predstavlja jedan od ključnih aspekata bržeg ekonomskog razvoja  privrede i njenog uključivanja u svetske i evropske integrativne tokove – objašnjava ona zašto će se krajem maja uputiti u na Sajam franšiza u Opatiju.

U Srbiji većina ljudi, kako kaže, ne razume šta je franšizni sistem poslovanja ili zna tek ponešto o njemu. – Mnogi ne vide da franšizno poslovanje može da pomogne u proširenju postojećeg poslovanja, započinjanju novog posla ili kao način samozapošljavanja. Ovom načinu poslovanja u Srbiji se još uvek ne daje na značaju, niti se prepoznaje mogućnost da se kroz franšizing, zapravo, podstiče preduzetništvo – dodaje ona zbog čega im je još interesantno da nastupaju na sajmovima. 

– Franšizni sajmovi su specifični jer na jednom mestu okupljaju sve ljude koji su zainteresovani za franšizno poslovanje  davaoce i potencijalne primaoce franšize. Na predstojećem sajmu u Opatiji, cilj nam je, stoga, i dinamična razmena ideja – kaže Kornelia Šild-Ferenc.

Kompanija planira da i ove godine jača franšiznu mrežu, poveća lojalnost potrošača i pridobije nove, a sve to u nameri da zadrži vodeću poziciju na domaćem tržištu. Šild-Frenec napominje su u protekloj godini zadržali postojeći broj primalaca franšize, te da danas u Srbiji ima 300 franšiznih pekara, a u inostranstvu oko 100.
I ova brojka pokazuje da je naša franšiza vrlo savremena i "dostupna" jer se sa minimalnim ulaganjem pokreće mini biznis i to u veoma kratkom vremenskom roku. Da bismo odgovorili na sve zahteve potrošača, konstanstno proširujemo i prilagođavamo asortiman naših proizvoda – kaže ona.

MiniPani je od novembra 2014. godine počeo sa izvozom proizvoda na tržište Rusije. U toku su pregovori za dalje širenje i dalji plasman peciva na ovom tržištu.


Vesna Lapčić
Novinar