Paysera

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

“Paysera”  se od 2004. godine uspešno bavi uslugama međunarodnog transfera novca, menjačkim poslovima i procesingom u oblasti e-plaćanja. Naš biznis spaja nove tehnologije i mehanizme plaćanja, omogućavajući jednostavna a brza, cenovno prihvatljiva i pouzdana rešenja za e-plaćanja, svim klijentima, bilo gde i u bilo koje vreme.

Pružajući prigodne usluge plaćanja po prihvatljivim cenama, a putem najnovijih tehnologija, želimo da izgradimo svet u kome nema granica za elektronska plaćanja, u kome su ona jednostavna, brza i dostupna svima,  bilo gde i u bilo koje vreme.

Trenutno, "Paysera" tim čini više od 100 zaposlenih, posvećenih razvoju proizvoda i podršci. Sarađujemo sa više od 50 banaka u Evropskoj uniji i uslužujemo stotine hiljada klijenata širom sveta.

Godine 2012. "Paysera" je dobila evropsku licencu za elektronski novac (European Electronic money license) i započela međunarodni razvoj. Godine 2016. prebacili smo sedište u Veliku Britaniju i započeli razvoj i širenje franšizing poslovanja. Sada imamo nameru da se proširimo u većinu evropskih zemalja, i tragamo za partnerima koji bi da se priključe našoj brzorastućoj mreži primalaca franšize.

U 2016. godini, po zvaničnim statistikama, e-trgovina je dostigla udeo od 8,7% od ukupnog prometa u oblasti trgovine na malo širom sveta, a u narednim godinama se očekuje da ovaj udeo raste po stopi od 20% godišnje. Istovremeno, već dugi niz godina, ukupna vrednost bezgotovinskih transakcija prosečno godišnje raste za stopu od više nego zavidnih 42%. Sve ovo čini da tržište elektronskih plaćanja (e-plaćanja), putem kojih se odvija do 92% transakcija od ukupnog tržišta e-trgovine, takođe ima stabilan i brzi rast.  

Ulaskom u "Paysera" frašniznu mrežu sada možete da iskoristiti potencijal rastućeg tržišta e-plaćanja, i pokrenete svoj sopstveni biznis pružanja platnih usluga.​

Sopstvene poslovnice

Prva poslovnica (start-up) u Litvaniji

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Poslovnice u 3 zemlje (Bugarska, Letonija, Slovenija)

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Kupovinom "Paysera" franšize, dobićete sve što je potrebno za pokretanje i vođenje posla u oblasti platnih usluga u vašoj zemlji ili regionu, potpuno integrisanog u naš međunarodni sistem.

Kada postanete primalac franšize, odmah dobijate pristup prekograničnim onlajn transferima, dobijate platformu za e-plaćanja i vlasnički poslovni sistem. Omogućićemo vam integraciju u sistem i pružati podršku u neophodnim prilagođavanjima usluga, pristup multinacionalnoj infrastrukturi banaka i drugih partnera, te neophodnu obuku i podršku, kao i marketinške i prodajne materijale.

Tokom poslovanja ćemo vam pružati konstantnu podršku, isporučivati ažuriranja i poboljšanja softvera, pomagati da pokrenete nove usluge i proizvode, te pružati vam IT i marketinšku podršku. Dobićete pristup sveobuhvatnim sistemima upravljanja poslovanjem, ažuran "know-how", kao i ad hoc podršku po svim poslovnim i marketinškim pitanjima, kao i pitanjima finansijskog upravljanja. 


OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Procenjena vrednost investicije iznosi 200.000 EUR, a taj iznos uključuje:

  • Ulaznu franšiznu naknadu
  • Postavljanje osnovne poslovne infrastrukture
  • Operativne troškove u prvoj godini poslovanja

Pored toga, primaoci franšize moraju, kod nadležnih finansijskih institucija, da obezbede odgovarajuću licencu (dozvolu) za e-novac (e-plaćanja) ili bankarstvo, te da pokriju troškove dobijanja licence.


OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Iako primaocima naše franšize pružamo sveobuhvatnu i integrisanu podršku, važno je da zainteresovani kandidati ispunjavaju određene zahteve, kako bi bili uspešni u poslovima platnog prometa i e-plaćanja. 

Idealan primalac “Paysera” franšize treba da ima: 

  • iskustvo u vođenju uspešnog biznisa 
  • imidž osobe od poverenja, sa dobrom i kristalno čistom reputacijom
  • kapacitet za značajne investicije 
  • želju i spremnost da lokalno tržište platnih usluga obogati inovativnim, a cenovno prihvatljiim rešenjima.

Poželjno je da primalac "Paysera" franšize ima i:

  • iskustva u bankarskom ili finansijskom sektoru
  • dobre veze u lokalnoj poslovnoj zajednici.

INFORMACIJE O DAVAOCU

“Paysera” LTD

+370 665 21002

franchise@paysera.com

www.paysera.com

Kontakt osoba za kandidate

Liudas Kanapienis (engleski i ruski jezik)

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Paysera.

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon *
E-mail *
POŠALJITE

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte uredništvo.

PROFIT system, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikupljaj ili obrađuj podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontaktni formular se automatski šalju, putem e-maila, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu, u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima poslate podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu takvim osobama. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.