UNIQA

UNIQA
Informacije o franšiznom sistemu
Opis franšiznog sistema

Generalne agencije su agencije za ekskuzivno zastupanje UNIQA osiguranja, koje su registrovane kod Narodne banke Srbije i imaju licencu da se bave poslovima zastupanja u osiguranju.

Generalne agencije posluju kao posebno pravno lice, pod franšizom UNIQA osiguranja i kao takve imaju mogućnost ekskluzivne prodaje svih proizvoda iz široke palete proizvoda UNIQA osiguranja i ne mogu da zastupaju druga osiguravajuća društva.

Razvoj prodaje kroz generalne agencije predstavlja dobru preduzetničku mogućnost za razvoj privatnog i porodičnog biznisa i jedinstvenu inicijativu na našem tržištu osiguranja nudeći mogućnost ekskluzivnog partnerstva sa jednom od najvećih osiguravajućih kuća u Evropi.

Broj sopstvenih poslovnica

37

Broj franšiznih poslovnica

9 (Beograd, Obrenovac, Novi Sad, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Apatin)

Fotografija jedinice sistema
UNIQA poslovna jedinica
Informacije za primaoce franšize
Podrška primaocu franšize

UNIQA osiguranje obezbeđuje:

 • podršku i pomoć prilikom osnivanja pravnog lica i zastupništva
 • pomoć u izboru prodajnog prostora
 • pomoć u opremanju i brendiranju prodajnog prostora
 • programe obuke
 • finansijsku podrška
 • pomoć u regrutaciji zaposlenih
 • pravnu i finansijsku podršku
Procenjena ukupna vrednost investicije
 • Inicijalno ulaganje: 5.000 - 10.000 EUR koje uključuje opremanje lokala, IT opremu, marketing i drugo
 • Mesečne provizije u zavisnosti od proizvoda osiguranja
 • Naknada za marketing
Osnovni zahtevi sistema
 • Primalac franšize MORA posedovati dozvolu NBS da se bavi poslovima zastupanja u osiguranju
 • Primalac franšize mora posedovati prodajni prostor u vlasništvu ili u zakupu koji mora da ima tehničke mogućnosti za uvođenje interneta
 • Poželjno je da primalac franšize poseduje iskustvo u prodaji osiguranja.
Informacije o davaocu franšize
UNIQA o.d.
Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd
+381 11 20 24 130
+381 11 20 24 138
nikola.djukic@uniqa.rs
www.uniqa.rs
Kontakt osoba za kandidate

Nikola Đukić

Više informacija
Popunite Kontakt formu ako želite više informacija. Informacije iz Kontakt forme direktno se prosleđuju franšiznom sistemu.
Ime i prezime *
Mesto *
Kontakt telefon*
E-mail *
If you see this, leave this form field blank.

Informacije navedene u katalogu potiču od samih sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da proveri atraktivnost svakog sistema. Urednici zadržavaju pravo da provere detalje o sistemu i informacije sadržane u katalogu. Ako primetite da su navedeni podaci netačni ili zastareli, molimo Vas da o tome obavestite Redakciju.

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank