Francuski šarm franšizinga

Pregršt mogućnosti
Pregršt mogućnosti / Istraživanja pokazuju da 39% ljudi u Francuskoj ima želju da pokrene sopstveni biznis, dok 44% njih ozbiljno razmišlja da to učini – tako što bi kupilo franšizu
Sreda
12.12.2018.
Francuska franšizna federacija svake godine objavljuje rezultate istraživanja domaćeg tržišta franšiza. Šta pokazuju ključne brojke?
 

Francuska se može pohvaliti time da ima najrazvijenije tržište franšiza u Evropi – prema poslednjim podacima, u Francuskoj je 2017. poslovalo 1.976 franšiznih sistema, što je za 7,7% više nego prethodne godine. Samo u poslednjih deset godina, broj franšiznih sistema se udvostručio, a sektor – i dalje raste. 

Činjenica je da Francuska ima i dugu tradiciju franšizinga – prvi franšizni koncept pojavio se na tržištu 1929. godine. Bila je to privatna škola Pigier, koja postoji – i daje franšize – i dan-danas. Naveći broj franšiznih sistema, čak petina od ukupnog broja, pokriva oblast trgovine. Veliki udeo imaju i fast-food koncepti, kao i sektor usluga za individualne klijente. Francuski brendovi, međutim, omiljeni su i u inostranstvu, što potkrepljuje i podatak da 42% domaćih sistema ima franšizne jedinice van granica Francuske. Najčešće se šire u zemljama Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike.

Ovakav stepen razvoja franšizinga svakako je rezultat i dobre poslovne klime – preduzetnici, naime, koji su zainteresovani za franšizno poslovanje mnogo lakše dolaze do bankarskih pozajmica i proizvoda koji omogućavaju nesmetano pokretanje posla u okviru franšiznog sistema. Skoro da nema banke koja na ovaj način ne podržava franšizno preduzetništvo.

Šta, onda, pokazuju brojke o tržištu franšiza u Francuskoj danas?

Prva brojka iz popularne ankete kojom Francuska franšizna federacija (la Fédération française de la franchise – FFF) svake godine „meri puls“ franšizne industrije u Francuskoj, pokazuje da na ovom tržištu danas postoji više od 74.000 franšiznih poslovnica. To znači da se na desetine hiljada preduzetnika – primalaca franšize – odlučilo da pod okriljem tuđeg brenda razvija sopstveni biznis. U 57% slučajeva, primalac franšize je muškarac, a procenat žena-primalaca (43%) vrlo je sličan nacionalnom proseku žena u preduzetništvu (40%). Tipičan primalac franšize u Francuskoj, pokazuje ovo istraživanje, u proseku ima 47 godina, a u franšizing se upustio, u proseku, s 36. Anketa pokazuje i da je više od 70% današnjih primalaca bilo zaposleno pre nego što su kupili franšizu, a čak 53% ima diplomu visokog obrazovanja. Sve u svemu, u sistemu franšizinga, direktno ili indirektno, radi više od 670.000 ljudi, a industrija generiše godišnji obrt od 59,55 milijardi evra.

Novi trendovi

Svesni promene u navikama potrošača, trgovci su se odavno okrenuli digitalnim kanalima prodaje. Prema istraživanju FFF-a, vidljivo je i da polovina franšiznih sistema ima više kanala za prodaju i distribuciju, a u ovom trenutku, 33% primalaca franšize nudi opciju „click and collect“ – naruči onlajn i preuzmi u prodavnici. Primetno je da franšizni sistemi teže da primene ovu strategiju na čitavu mrežu – njihov osnovni zadatak je, ističe se u istraživanju, da primaocima franšize predoče značaj novih alata i tehnologija u procesu prodaje. Iz tog razloga, čak 96% davalaca franšize već na svojim veb-sajtovima imaju pobrojane i linkovane i sve franšizne poslovnice, potvrđuje istraživanje FFF-a.

I dalje atraktivan

Vidljivo je da franšizing, kao model poslovanja koji omogućava da se mreža poslovnica proširi relativno brzo i bez mnogo ulaganja, privlači i mlade kompanije koje tek ulaze u proces razvoja franšize, ali i zrele, velike sisteme koji se za franšizing odlučuju nakon što su godinama mrežu širili samostalno. S druge strane, franšizing privlači i ljude koji bi tek da se okušaju u svetu preduzetništva – istraživanja pokazuju da 39% ljudi u Francuskoj ima želju da pokrene sopstveni biznis, dok 44% njih ozbiljno razmišlja da to učini – tako što bi kupilo franšizu.


podnikatel roku Murad Al-Katib
N.Bogojević