Šta je to franšiza?

Franšizing je način na koji sopstveni posao možete da vodite pod dobro poznatim brendom! Primenjuju ga i neki od najvećih svetskih brendova. Da objasnimo, stoga, šta je to franšizno poslovanje...

Definicija franšizinga

Franšiza je oblik saradnje između nezavisnih preduzetnika. Davalac franšize nudi svoj "know-how" i brend, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primalaca franšize, koji tom naknadom stiču pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.

Vrste franšiza

Franšizni sistemi mogu da se klasifikuju na različite načine i po različitim kriterijumima, ali se suštinski razlikuju prema vrsti znanja koja se prenose primaocima franšize (know-how), vrsti delatnosti ili načinu organizacije sistema.

Franšizni paket

Franšizni paket je suština franšiznog sistema, jer sadrži sve - kompletan poslovni koncept koji nudi davalac franšize.

Evropski etički kodeks franšiznog poslovanja

Ovaj Evropski etički kodeks je ažurna verzija Kodeksa koji je Evropska franšizna federacija (EFF) usvojila 1972. godine, a njegove poslednje izmene su usvojene krajem 2016. godine.

Franšizne asocijacije

Cilj franšiznih asocijacija jeste popularizacija i promocija franšizinga, rad na uspostavljanju transparentnosti, regulaciji i implementaciji opšte prihvaćenih etičkih standarda franšizinga. U većini zemlja sa razvijenim franšizinim tržištem, najveći broj kompanija davalaca franšiza učlanjeno je u nacionalne franšizne asocijacije.

Šta je Discovery Day?

Discovery Day je uobičajen termin, ali i "običaj" u mnogim zemljama u kojima je franšizni oblik poslovanja vrlo razvijen. Najjednostavnije: Discovery Day je dan u kome, kao zainteresovani kandidat za kupovinu franšize, po prvi put "uživo" upoznajete franšizni sistem. I obrnuto!

Franšiza i distribucija: razlike

Da li postoji jasna granica između distribucije i franšize? Ako postoji, po čemu se one razlikuju?

Dva lica franšizinga

Kad kupuju franšizu, preduzetnici računaju da će u zamenu za deo svoje samostalnosti lakše i uspešnije pokrenuti i voditi biznis. Šta su dobre, a šta manje privlačne strane franšiznog modela poslovanja?

Pet mitova o franšizingu

Postoji mnogo pogrešnih pretpostavki o franšizingu i nije čudo što ljudi koji razmišljaju o kupovini franšize ponekad u taj proces ulaze s pogrešnim očekivanjima. Ovo su neke od najčešćih zabluda...