Oglašavanje na portalu Franchising.rs

Franchising.rs
Franchising.rs / Na portalu možete da pratite vesti koje se tiču franšiznih sistema i njihovih poslovnih aktivnosti u zemlji i regiji. Takođe, pratite i najbolju i najzanimljiviju praksu o franšiznim sistemima iz ostalih zemalja Centralne i Istočne Evrope, ali i iz celog sveta. Dodatno, možete da pročitate dosta edukativnih tekstova o franšizingu, kao i praktičnih informacija i primera koje će vam pomoći da još bolje organizujete sopstveni biznis
Petak
12.10.2012.
Franchising.rs je portal posvećen preduzetnicima i svima koji to tek žele da postanu, onima koji razmišljaju o pokretanju privatnog biznisa, a pre svega onima koji već posluju ili žele da posluju pod franšizom ili licencom. Ovakva, ciljna grupa čitalaca čini portal pogodnim mestom za ciljano obraćanje i oglašavanje franšiznih sistema koji tragaju za kandidatima za primaoce svojih franšiza.
 

Profil portala

Franchising.rs je portal posvećen preduzetnicima i onima koji to tek žele da postanu – svima koji tragaju za dobrom poslovnom idejom. Namenjen je pre svega onima koje zanimaju franšizni, licencni ili slični partnerski modeli poslovanja. Portal obajvljuje informacije, vesti, stručne i komercijalne tekstove i članke o franšiznim i svim drugim sistemima partnerske saradnje (agentskim, zastupničkim, posredničkim, licencnim, distributerskim, affiliate, itd.) ali razmatra i opšte poslovne teme, a sadržaji koje nudimo su raznovrsni – od edukativnih do informativnih – i uvek imaju za cilj i da pomognu u razumevanju franšizinga i preduzetništva, unapređenju poslovanja, ali i da pomognu u selekciji i izboru novog posla. Čitaoci portala će, stoga, u vestima i tekstovima iz zemlje, regije i sveta, pronaći poslovne informacije koje će ih ne samo informisati, već i inspirisati.
Zato je naš slogan: PORTAL IDEJA ZA PREDUZETNE.

Ciljna grupa

Franchising.rs se obraća preduzetnicima i onima koji to žele da budu: sadašnjim ili budućim vlasnicima sopstvenog biznisa, a pre svega onima koji su zainteresovani za franšizno poslovanje. Naši čitaoci su:

  • davaoci franšiza
  • postojeći primaoci franšiza
  • preduzetnici zainteresovani za kupovinu franšiza
  • profesionalci i stručnjaci za franšizing
  • studenti i istraživači
  • preduzetnici

Samim tim, portal je odlično mesto za obraćanje ovakvoj, specifičnoj i ciljanoj, grupi čitalaca. 

Oblici reklamiranja i predstavljanja na portalu

Reklame, to jest, prezentovanje na Franchising.rs portalu moguće je kroz upotrebu više različitih alata, profilisanih za dve grupe oglašivača:
I Oglašavanje franšiznih i partnerskih sistema
To su svi koji žele da putem portala lakše i efikasnije pronađu nove primaoce svojih franšiza ili partnere (agente, zastupnike, distributere). 
II Oglašivači poslovnih usluga i proizvoda
To su svi one koji žele da se reklamom (banerima ili tekstovima) obrate ovako profilisanoj grupi čitalaca, i ponude im svoje proizvode ili usluge.


Alati za prezentaciju franšiznih i partnerskih sistema koji tragaju za primaocima franšize

1. Registracija u Katalogu franšiza i partnerskih sistema

Ovo je osnovni alat za predstavljanje (oglašavanje) na Portalu. Katalog čini lista brendova (franšiznih ili partnerskih sistema) koji su predstavljeni u Katalogu franšiza, razvrstani po tipu (Master franšize, Franšize ili Partnerski sistemi), po grupama (trgovina ili usluge) i branšama. Katalog, dakle, ima za cilj da se svaki brend odnosno sistem razvrsta u odgovarajuću grupu i branšu.
Pretraga Kataloga je, stoga, jednostavna – zainteresovani mogu da pregledaju grupe i branše, odnosno, baš takve franšizne sisteme koji posluju u takvim branšama koje ih posebno zanimaju.

Svaki brend se u Katalogu franšiza predstavlja na sistematizovan i standardizovani način. Katalog pre svega sadrži sve osnovne informacije o sistemu - opis franšiznog koncepta, broj poslovnica i broj franšiznih poslovnica, opis franšiznog paketa odnosno onoga što primalac dobija kroz franšizu, a potom i visinu (prosečno) očekivanih investicija neophodnih za pokretanje franšize (naknade, investicije u poslovnicu, itd.), kao i osnovne zahteve sistema – kakav profil kandidata se traži i koja su očekivanja od njih. Svakako, Katalog sadrži i kontakt podatke sistema, a komuikacija kandidata i sistema olakšana je tzv. "kontakt formom" – podaci iz ove forme se šalju direktno franšiznom sistemu, koji potom direktno komunicira sa kandidatima.
Svi podaci u Katalogu franšiza dati su od strane samih sistema koji se predstavljaju, i stoga Katalog ima karakter oglašavanja.

Posebnost našeg portala je, pak, u tome da su uz svaki brend u Katalogu "vezani" svi tekstovi koji su o takvom brendu objavljeni na portalu. Sam Katalog jeste vid reklame, ali tekstove o sistemu na portalu piše redakcija portala, koju čine profesionalni novinari, i ovime je Katalog mnogo više od reklamnog alata – kombinacijom reklame i tekstova kreiramo "širu sliku" o sistemu i predstavljamo ga i opisujemo na više načina. Time kandidati imaju "širu sliku", bolju šansu da razumeju brend i franšiznu ponudu, ali i odličan uvid u dinamiku razvoja i razvojni put franšiznog sistema za koji su zainteresovani.

Katalog je više od reklame i zato što se stalno ažurira – važno je da franšizni sistemi imaju mogućnost da svaku promenu unesu u Katalog. Oni to čine i zato što je svaka takva promena istovremeno i način komunikacije sa redakcijom portala - ako znamo da ima promena, bićemo u mogućnosti i da razmotrimo novi tekst odnosno članak o sistemu.
Time je Katalog mesto na kome se najbolje vidi aktuelni razvoj svakog od registrovanih franšiznih sistema, a kandidatima se stavlja na uvid realna trenutna slika franšiznog sistema.
Najmanji period registracije je godinu (1) dana, ali je moguće zatražiti i kraći period.
Cena za oglašavanje u Katalogu franšiza za period od godinu dana počinje već od 20.000 RSD.
Za dodatne opcije (pomoć u pisanju Kataloga, intenzivnije medijsko praćenje, YouTube link u Katalogu...) ili oglašavanje u Katalogu na više naših portala, molimo zatražite cenovnik.


2. Prezentacije sistema sa banerom

Kompleksniji alat za predstavljanje franšiznih sistema jesu prezentacije sa benrom. Za razliku od Kataloga, stranica prezentacije nije standardizovana, što znači da može sadržavati više i detaljnije informacije o sistemu, više fotografija i video-klipova... Posebno je važno da svaka prezentacija sadrži "Formu za kandidate", koja se kreira shodno potrebama svakog od sistema, i koja služi za prikupljanje željenih podataka o kandidatima. Time je prezentacija kvalitetan alat za predselekciju kandidata – ovakvom formom možete da prikupite sve one podatke o kandidatu koji će vam pomoći da bolje procenite mogućnost saradnje.
Na stranicu sa prezentracijama vode baneri, koji se nalaze na naslovnoj strani kao i na svakoj drugoj strani portala. Ovime se postiže veća vidljivost, a time se privlači i pažnja više čitalaca. 
Najmanji period registracije/oglašavanja je mesec dana. 
U cenu prezentacije uključena je i pozicija u Katalogu franšiza, za sve vreme emitovanja prezentacije.
Za cene prezentacija sa banerom, molimo zatražite cenovnik i namensku ponudu (ovaj alat je često moguće kombinovati i sa uslugama podrške u regrutaciji kandidata).


3. Baneri

Baneri u reklamni alat kojim se šalje specifična oglasna poruka i privlači dodatna pažnja. Baner može biti vildljiv svim čitaocima ili samo čitaocima iz određenih oblasti/područja. Takođe, baner može biti "sektorski" –prikazivati se samo u rubrikama koje pokrivaju određenu branšu.
Nudimo više vrsta banera: Top baneri, baneri u sekciji vesti, itd. 
Baner se može emitovati i platiti po broju klikova ili za određeni period. Za cene banera vas takođe molimo da zatražite cenovnik i namensku ponudu (i ovaj alat je često moguće kombinovati sa uslugama podrške u regrutaciji kandidata).


4. Advertorijali, oglasni i PR tekstovi

Plaćeni tekstovi, tzv. advertorijali ili PR tekstovi jesu dobar način da se tekstom odnosno člankom (koji ste sami napisali kao oglasni tekst ili smo ga mi napisali za vas, kao posebnu uslugu) obratite kandidatima. Vrlo je efikasan način za komunikaciju sa kandidatima zato što članak često sadrži više informacija od bilo koje forme reklama, a može imati razne forme - recimo da može predstavljati priču o uspešno ostvarenoj saradnji. Ovakvi tekstovi su jasno označeni i obeleženi, tako da čitaoci nikada ne budu u zabludi šta je tekst, a šta plaćeni tekst (advertorijal ili oglasni (PR) tekst). Cena zavisi od perioda zakupa (perioda u kojem će takav tekst biti vidljiv na naslovnoj strani portala), kao i od toga da li tekst pišete sami ili želite da ga za vas napišemo mi, te vas molimo da zatražite namensku ponudu.


5. Mailing

Namensko slanje ponude e-mailom na liste naših čitalaca koji su registrovani u Bazi kandidata. Mnogo naših čitalaca želi da dobija ponude od franšiznih sistema, i oni su vrlo interesantna ciljna grupa. Ovo je, stoga, vrlo ciljan alat. Cene se kreću već od 6.000 RSD za jedno slanje, ali za više informacija - zatražite ponudu. 


Reklamiranje za oglašivače poslovnih usluga i proizvoda

Svi biznisi kojima je naša ciljna grupa čitalaca interesantna, mogu da iskoriste neki od alata oglašavanja prilagođenih njihovim potrebama:

  • Baneri
  • Baneri različitih dimeniza i pozicija
  • Advertorijali

Za cene ovih alata, molimo da zatražite namensku ponudu.


Reklamiranje u drugim zemljama gde poslujemo

Naravno, sa nama se možete predstaviti i oglasiti u svakoj od zemalja u kojima poslujemo – ukupno u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope, ali i u Saudijskoj Arabiji. Zatražite ponudu i možete da dobijete značajne popuste i pogodnost za oglašavanje u više zemalja. 


Kontakt

Molimo vas da nas kontaktirate za više detalja i konkretnu ponudu. Svaki sistem ima drugačije potrebe i zato je važno da nas kontaktirate i da dobijete Ponudu koja je prilagođena vašim potrebama. Možete i da popunite kontakt formu ispod.


Kontakt podaci
Kontakt podaci
Oglašavanje
Oglašavanje
If you see this, leave this form field blank