Rečnik franšizinga i biznisa

Aftermarket (auto-moto)

Aftermarket je tzv. sekundarno tržište automobilske industrije - sekundarno u smislu da se odnosi na svaku prodaju nakon prve prodaje...
saznajte više

Agencija (Partnerstvo)

Agencija (kolokvijani naziv: partnerstvo. Videti dole) je forma saradnje između dva privredna subjekta zasnovana na agencijskom (agentskom)...
saznajte više

Akceptni nalog

Akceptni nalog je naziv obrasca (formulara) koji se koristi u platnom prometu između pravnih lica. To je nalog organizaciji ovlaštenoj za...
saznajte više

akcija

Akcije predstavljaju vlasničku hartiju od vrednosti i predstavljaju udeo akcionara u vlasništvu akcionarskog društva. Nekada su se akcije i fizički...
saznajte više

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je društvo sa vlastitom firmom koje sopstvenim statutom određuje osnovni kapital podeljen na akcije. Uvek ima status...
saznajte više

Akcize

Akcize su posredni porezi (ne ubiru se direktno od pojedinaca, već preko proizvođača, prodavaca i drugih posrednika) na domaća dobra i usluge. Nameću...
saznajte više

Akreditiv

Akreditiv je pojam koji se najčešće koristi da bi se njime označio odnos između dužnika plaćanja kao osobe koja banci daje nalog za otvaranje...
saznajte više

Aktiva

Aktiva su sredstva koja neki privredni subjekt poseduje u određenom trenutku. Može biti finansijska i realna. Finansijska aktiva su sva finansijska...
saznajte više

Akumulacija

U ekonomiji akumulacija je skupljanje kapitala, novčanih sredstava ili dobara radi održanja kontinuiteta proizvodnje ili potrošnje ili pak za njihovo povećanje; stvaranje novčanih rezervi, štednja.

Amortizacija

Amortizacija je postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Kako se iznos...
saznajte više

Anuitet

Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim...
saznajte više

arbitraža

Način rešavanja sporova između stranaka bez sudskog spora. Podrazumeva imenovanje, uz saglasnost strana u sporu, određenog broja kvalifikovanih arbitara čiji je posao da donesu vansudsko poravnanje. Često je arbitraža jeftinije i brža nego parnica.

Atest

Atest je dokument koji nastaje kao rezulatat utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe. Ovaj dokument jeste izjava da roba ima ona tehnološka i druga svojstva koja kupci očekuju ili su predviđena odgovarajućim standardima.