Potvrda kvaliteta franšize

Sigurnost za davaoca i primaoce franšize / Ovim sertifikatom, preduzetnik potvrđuje kvalitet svog poslovnog koncepta koji nudi tržištu, dok u isto vreme, potencijalni kupci franšize dobijaju određenu sigurnost u koji poslovni koncept ulažu novac
Petak
31.01.2020.
Šta je „Sertifikat evropskog franšiznog kvaliteta“, ko može da ga dobije i šta donosi kompanijama, govori Ljiljana Kukec, predsednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje
 

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje i Evropski franšizni institut, koji je deo Education4education (E4E) instituta Evropske poslovne škole Zagreb, pokrenula je projekat sertifikacije franšiznih sistema. Kako nam otkriva Ljiljana Kukec, predsednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje, „Sertifikat evropskog franšiznog kvaliteta“ daje poseban kredibilitet franšiznim sistemima koji ga poseduju, jer se temelji na smernicama Evropske komisije i Evropske franšizne federacije. Za njega mogu da konkurišu franšize iz Hrvatske, ali i franšizni sistemi iz inostranstva.

Koja je procedura i koji su uslovi da bi jedan franšizni sistem dobio taj sertifikat?

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje zajedno sa Europskim franšiznim institutom obavlja certificiranje franšizne kvalitete po europskim standardima. „Certifikat franšizne kvalitete“ je potvrda stručnog tijela kojom se jamči da franšiza udovoljava zahtjevima propisanim određenim europskim normama i standardima, a kako bi se osigurala kvaliteta i održivost poslovanja i primatelja i davatelja franšize.

Franšize koje žele provjeriti kvalitetu svojih koncepata i dobiti ovaj znak trebaju ga zatražiti pismenim putem od Hrvatske udruge za franšizno poslovanje. Tada će Udruga zatražiti potrebnu dokumentaciju na uvid. Nakon evaluacije dostavljene dokumentacije i rješavanja primjedbi i prijedloga za poboljšanje, izdaje se Certifikat koji vrijedi dvije godine. Certifikat se sastoji od tiskanog dijela, koji se može uokviriti, i od pečata za online upotrebu.

Certifikat može zatražiti bilo koja franšiza iz Hrvatske ili inozemstva.

Tako da su neke franšize iz regije već stekle „Certifikat europske franšizne kvalitete“ i time poboljšale svoju poziciju na tržištu.

Šta, konkretno,  donosi „Sertifikat evropskog franšiznog kvaliteta“ kompaniji koja ga poseduje?

Važnost certifikata je velika, jer označava usklađenje s europskim franšiznim standardima. Europska komisija i Europska franšizna federacija zastupaju stajalište da je edukacija i usklađenje s europskim normama jedini način da franšizno poslovanje bude stvarno ravnopravni odnos dvaju partnera i da generira zapošljavanje i održiva poslovanja. Kvalitetna franšiza osnova je života puno poduzeća zato je njezina održivost vrlo važna i za davatelja i za primatelje franšize.

Osim toga, u našoj regiji vrlo je malo kupaca franšize, jer vlada veliko neznanje o ovom načinu poslovanja, zato se ponude franšiza trebaju na neki način istaknuti kako bi se predstavili tom uskom krugu onih koji žele kupiti franšizu. Franšize koje imaju „Certifikat europske kvalitete“ imaju u startu prednost, jer ipak jamče kredibilitet i ističu se.

S obzirom da u Hrvatskoj i drugim zemljama regiji nema zakona koji reguliraju franšizno poslovanje, nema niti dovoljno znanja od strane poduzetnika što to čini franšizno poslovanje te da za to nije dovoljan samo ugovor. Upravo zbog toga potrebna je ozbiljna procedura slijedom koje će poduzetnici verificirati svoje franšizne poslovne modele i uskladiti ih s EU standardima te time steći pravo na „Certifikat franšizne kvalitete“. To je važno kako bi poduzetnik potvrdio kvalitetu svojeg poslovnog koncepta koje nudi tržištu, a u isto vrijeme, da bi potencijalni kupci dobili određenu sigurnost u koji poslovni koncept ulažu novac. Zato je „Certifikat franšizne kvalitete“ jako marketinško oruđe za širenje u Hrvatskoj, ali i za internacionalizaciju poslovanja.

Rezultat ovog procesa je Certifikat u papirnatom obliku s trodimenzionalnim suhim pečatom te pečat za online upotrebu s logotipom udruge i godinom izdavanja.  

Koliko su, prema vašem mišljenju, franšize u regiji usklađene sa „Sertifikatom“?

Iskustvo je pokazalo da niti jedna nije potpuno usklađena, ali ne zaostaju previše za svojim kolegama u Europi. Još uvijek je prisutno manjkanje znanja o svemu što franšiza sadrži pa neki poduzetnici dolaze samo s ugovorom, ali važno je da su uvidjeli potrebu za poboljšanjem, pa nemamo problema s usklađenjem i izdavanjem certifikata. Važno je da regionalni davatelji franšize steknu potrebnu razinu kvalitete kako bi naše franšize imale slobodniji put ka globalnom tržištu.


Ljiljana Kukec, predsednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje / „Certifikat franšizne kvalitete“ je potvrda stručnog tijela kojom se jamči da franšiza udovoljava zahtjevima propisanim određenim europskim normama i standardima, a kako bi se osigurala kvaliteta i održivost poslovanja i primatelja i davatelja franšize