Maple Bear franšizni obrazovni sistem

Maple Bear
Maple Bear / Maple Bear se globalno širi franšiznim modelom poslovne saradnje, u čemu smo ostvarili odlične rezultate - prisutni smo širom sveta zahvaljujući franšiznim partnerima, na svim kontinentima.
Maple Bear je premijum obrazovni brend, najveći edukativni franšizni obrazovni sistem na svetu po broju zemalja u kojima posluje. Tražimo nove partnere u zemljama Adriatic regije.
 

Maple Bear je kanadski obrazovni sistem koji edukuje decu primenom bilingualnih programa, i to po kanadskoj metodologiji i kurikulumu. Sistem čini spektar obrazovnih ustanova – predškolsko, osnovna škola i srednja škola. U Maple Bear školama nastava se odvija dvojezično (engleski i lokalni jezik), po sistemu koji kombinuje lokalno obrazovanje i globalno kanadsko obrazovanje, s tim da se na lokalni kurikulum primenjuju napredne kanadske metodologije učenja i prenošenja znanja. Na taj način, Maple Bear nastoji da stvori globalne đake, snažno utemeljene i u domaćem obrazovnom sistemu. Po broju zemalja u kojima posluje, Maple Bear je trenutno najveći franšizni obrazovni sistem na svetu. Maple Bear trenutno posluje u 18 zemalja, ima više od 380 škola i više od 40.000 đaka koji ih pohađaju. 

Cilj Maple Bear-a je da kreira sistem obrazovanja koji će biti fokusiran na pojedinca, sistem koji će, na najbolji način, u bezbednom i stimulativnom okruženju, pripremiti dete za život i usaditi mu ne samo trenutno znanje već i strast, način razmišljanja i želju za sticanjem znanja i učenja tokom celog života. Maple Bear kurikulum osmišljen je tako da sveobuhvatno priđe detetu i omogući njegov intelektualni, fizički, emotivni i socijalni razvoj. Baziran je na najboljim iskustvima kanadskog obrazovanja, koje je, samo po sebi, jedno od najkvalitetnijih na svetu. 

 • Maple Bear škole su bilingualne (dvojezične) i one kombinuju lokalni obrazovni program sa kanadskim programom obrazovanja;
 • Maple Bear škole posluju u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, a lokalno obavezno obrazovanje se nadgrađuje kanadskom pedagogijom i metodologijom sticanja znanja. 
 • Maple Bear nije škola engleskog jezika, već škola u kojoj se uči i na engleskom jeziku;
 • Maple Bear, stoga, omogućava lak prelazak sa lokalnog obrazovnog sistema na Maple Bear obrazovni sistem, i obratno. 
 • Maple Bear stvara tzv. "globalne đake" - naš globalni rast i prisustvo u velikom broju zemalja nam omogućava da stvorimo generaciju građana sveta - spremnih za svako okruženje. 
 • Veliku pažnju posvećujemo prostoru za učenje (veće učionice i odgovarajuće uređen prostor), a posebno odnosu broja zaposlenih po broju đaka - veći broj predavača po đaku omogućava da se detetu/đaku pruža maksimalna pažnja
 • Pružamo globalnu akademsku podršku. Naši treneri putuju po svetu, i pomažu lokalnim partnerima da uspostave i održe Maple Bear edukativne standarde. Konstantno radimo sa partnerima. 
 • Pružamo i regionalnu biznis podršku: Maple Bear CEE tim će pružati podršku svim partnerima u regiji, u samom vođenju biznisa, organizacijii i marketingu.
 • Za razliku od mnogih edukativnih licenci - mi smo franšiza. Ne samo da dajemo pravo na program, ime i skripte, već nudimo kopmletan biznis format, sa posebnim težištem na samom obrazovanju. Ne dajemo ništa jednokratno, već konstantno radimo na obuci i na unapređenjima. Svaki Maple Bear nastavnik će proći obuku kod kanadskih predavača, a takva obuka je obaveza za sve vreme trajanja saradnje. Mi radimo i sa decom, sa predevačima, ali i sa partnerima - sve vreme. 
 • Maple Bear se pozicionira kao premijum obrazovni brend, sa cenama školarine koje su ispod proseka cena za premijum obrazovne sisteme. 


O FRANŠIZI MB

Maple Bear se na inostranim tržištima širi putem franšiznog modela saradnje, u čemu smo ostvarili odlične rezultate. Zahvaljujući franšiznim partnerima, prisutni smo na svim kontinentima, i svuda smo stekli reputaciju lidera na tržištu obrazovanja. Širenje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) bilo je u planu od početka poslovanja, i u taj proces smo sada aktivno krenuli, a odvijaće se preko primaoca master franšize za ovaj deo Evrope - to je kompanija Maple Bear CEE, sa sedištem u Bugarskoj, koja je, zapravo, joint-venutre kanadskog Maple Bear obrazovnog sistema sa preduzetnicima iz ovog dela Evrope. Maple Bear CEE biće zadužen za širenje mreže, logistiku i podršku partnerima u CEE regiji. 
Uskoro sa radom kreću i i prve škole - predškolske ustanove - u Centralnoj i Istočnoj Evropi. 

Maple Bear traži partnere i u svim zemljama ove regije. Kao posebnu pogodnost, prvom partneru za prvu školu u svakoj novoj zemlji nudimo 50% popusta na cenu licence. 

Sa aspekta biznisa, Maple Bear se do sada pokazao kao izuzetno stabilan sistem - nijedna Maple Bear škola do sada nije doživela poslovni neuspeh. S druge strane, u mnogim zemljama rezultati su odlični: u Brazilu Maple Bear drži 40% tržišta privatnog obrazovanja (sa 120 škola u 81 gradu), u Indiji smo u proteklih 10 godina konstantno u top 5 brendova predškolskih obrazovnih ustanova na nivou cele zemlje, u Singapuru (koji se konstantno rangira kao zemlja sa najboljim obrazovanjem na svetu) u kratkom periodu smo stigli do 30 predškolskih ustanova i osvojili nagradu za najbolji bilingualni predškolski sistem u 2017. godini, itd.   

Franšizna saradnja

Maple Bear pruža mogućnost za saradnju tako što preduzetnim ljudima i lokalnim edukativnim sistemima nudi pojedinačnu franšizu – single-unit franchise. Primalac pojedinačne franšize stiče pravo da poseduje i upravlja svim formatima (spektrom) Maple Bear edukativnog sistema – od vrtića, preko osnovne do srednje škole. Pri tom, primalac franšize nema obavezu da razvija čitav spektar, već može da otvori, na primer, samo vrtić, a u sledećem periodu doda osnovnu i srednju školu. Ceo spektar je uključen u ulaznu franšiznu naknadu. Franšizna saradnja traje 10 godina, s mogućnošću produženja saradnje.

Podrška primaocima Maple Bear franšize podrazumeva:

Podrška pri uspostavljanju sistema 
 • Podrška u izradi biznis plana
 • Podrška u kreiranju plana za uspostavljanje obrazovnog sistema
 • Pomoć u pronalaženju adekvatne lokacije za školu
 • Podrška u izradi arhitektosnkih rešenja škole i učionica

 • Podrška u zapošljavanju i obuci zaposlenih
 • Definisanje marketing i komunikacijske strategije 
 • Podrška u organizovanju nabavke neophodnih sredstava 
 • Podrška u započinjanju poslovanja
Podrška u poslovanju - operativni priručnik
 • Planovi i priručnici za hitne slučajeve
 • Priručnik za decu sa posebnim potrebama
 • Vodiči za zaposlene, đake i roditelje
 • Školski CRM (upravljanje odnosima s klijentima)
 • Kompletan vodič za zapošljavanje osoblja, uključujući opise posla, zaduženja, predloga i načina advertajzinga (načina prezentacije usluge, sistema rada, kurikuluma, metodologije...)
 • Pomoć i podrška pri zapošljavanju osoblja
 • Podrška u imlementaciji definisanih strategija. 
Podrška u nastavi - akademska podrška
 • Početna obuka i tekuća obuka (na licu mesta, u školi) i stalno savetovanje
 • Virtualni direktor za nastavu, koji se dodeljuje svakom primaocu franšize
 • Kanadski kurikulum - za decu uzrasta od 18 meseci do 18 godina
 • Dnevni plan predavanja
 • Kanadske metodologije i strategije podučavanja
 • Redovna ažuriranja kurikuluma
 • Konvencije za nastavno osoblje i vlasnike

 • Virtuelni direktor za nastavu (Virtual Academic Director) dodeljen svakom pojadinačnom primaocu franšize
 • Ažuriranje kurikuluma
 • Skupovi predavača i vlasnika škola
Podrška u marketingu i komunikacijama
 • Veb-sajt, društvene mreže, podešavanje i podrška za elektronsku poštu
 • Onlajn marketing i obuka za komunikaciju
 • Knjiga vizuelnih standarda (Brand identity Rulebook)
 • Onlajn biblioteka marketinških materijala
 • Sadržaj za društvene mreže
 • Video-materijali
 • Nacionalne promotivne kampanje – podizanje svesti o brendu

Naknade i investicije

Početna jednokratna franšizna naknada iznosi 25.000 EUR (za Srbiju), 25.000 EUR (za Bosnu i Hercegovinu),  25.000 EUR (za Crnu Goru). Za ostale zemlje regije, pogledajte na našim portalima u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji. 
Početna jednokratna franšizna naknada za postojeće ustanove koje već posluju i žele da izvrše konverziju i postanu Maple Bear, iznos naknade će biti umanjen shodno definisanim parametrima (zavisno od broja upisane dece, itd.).
POSEBNA POGODNOST: 25-30% popusta za prvog primaoca franšize (zavisi od zemlje. Tačan iznos popusta se dobija u osnovnom franšiznom materijalu). 
Redovna naknada: 8% prihoda ustanove
Naknada za marketing: Koristi se za marketing na nivou cele zemlje - promoviše se brand u celoj zemlji - i naplaćuje se po sledećem principu:
- ne primenjuje se sve dok u zemlji ne počnu da posluju najmanje dve ustanove.
- naknada za marketing iznosi 0% odnosno ne neplaćuje se niti u prvoj godini primene.
- naknada za marketing iznosi 1% prihoda ustanove u drugoj godini primene
- u svakoj sledećoj godini primene - počevši od treće godine - naknada za marketing iznosi 2% prihoda ustanove.

Očekivana ukupna investicija – u zavisnosti od veličine i tipa objekta u kome će biti ustanova ili škola, itd.

Za koga je Maple Bear franšiza

„Maple Bear“ je franšiza koja nudi poslovnu priliku:

 • postojećim privatnim vrtićima (u kojima se već pruža dobar nivo znanja engleskog jezika - kako bi konverzija bila moguća), a koji bi da se izdvoje od konkurencije i ponude globalno prepoznatu metodologiju podučavanja; ustanovama koje posluju u više objekata-vrtića, i smatraju da u nekom od njih mogu da ponude globalno konkurentan i prepoznatljiv Maple Bear koncept  
 • školama engleskog jezika koje žele da se značajnije fokusiraju na obrazovanje
 • preduzetnicima koji bi voleli da razviju biznis u sektoru edukacije uz snažnu podršku najvećeg edukativnog franšiznog koncepta na svetu.

Šta čini Maple Bear franšizu posebno interesantnom?

Internacionalna reputacije Kanade 

 • Kanadski sistem obrazovanja prepoznat je kao jedan od najkvalitetnijih na svetu, a Kanada, kao društvo koje je istinski multikulturalno;
 • Imidž Kanade u svetu, a i u Istočnoj Evropi je ekstremno pozitivan; 
 • Veliki broj ljudi poreklom iz ovih krajeva živi i radi u Kanadi;
 • U 2018. godini Kanada je na globalnom nivou bila rangirana kao 4. najpopularnija inostrana destinacija za studiranje. Analize i procene pokazuju da će ova pozicija biti još bolja u 2019, a posebno u godinama koje dolaze: u svetlu globalnih političkih turbulencija, a posebno događanja vezanih za Bregzit i migrantsku krizu, primat SAD i Velike Britanije, kao dominantnih destinacija za internacionalno obrazovanje na engleskom jeziku, polako se smanjuje, dok interesovanje za Kanadu konstantno raste;
 • Potrebe Kanade za prijemom migranata rastu, i procena je da će do 2030. godine broj imigranata potrebnih ovoj zemlji narasti do 400.000 godišnje. Istovremeno, vlada već implementira politike kojima se internacionalnim studentima značajno olakšava proces dobijanja trajnog boravka (permanent residency);
 • U periodu od 2017. do 2018. broj internacionalnih studenata u Kanadi porastao je za celih 19%, dok je taj rast u Velikoj Britaniji iznosio 1%. Sa Bregzitom, ovaj trend postaje još izraženiji, a po nekim procenama, Kanada će nedugo posle 2020. prestići Veliku Britaniju po broju inostranih studenata; Kanada postaje novi trend u globalnom obrazovanju.

Kanadski sistem obrazovanja 

 • Po PISA testovima, Kanadski obrazovni sistem je godinama u top 5 na svetu.
 • Svojom pozicijom u poslednjoj godini (#5) Kanada se našla značajno ispred dve još uvek najpopularnije destinacije za obrazovanje na egleskom jeziku - Velika Britanija je #23, a SAD #31. Takođe, Kanada je značajno bolje pozicionirana i od evropskih zemalja koje se tretiraju kao bitne i jake u obrazovanju: Francuska je na poziciji #25, a Nemačka na #13. 
 • Kanada je pionir u razvoju i implementaciji veština za 21. vek u obrazovne metodologije.
 • Kanada je bilingualna zemlja, stoga je i moguće lako primeniti dvojezičnost u obrazovanje na najvišem mogućem nivou. 

Proces pristupanja franšizi

Molimo vas da popunite Upitnik ispod, ili da pošaljete upit putem Kataloga franšiza (na ovom portalu). Očekujte, potom, naš kontakt, u najkraćem mogućem roku. 

Više informacija: http://www.maplebear-cee.com/
https://www.facebook.com/maplebearcee/


Saznajte više
Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno . Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!
Saznajte više
Podaci o kandidatu
Podaci o kandidatu
Poslovni podaci
Poslovni podaci
If you see this, leave this form field blank