Odeća za sve meridijane / LOFT ima 50 prodavnica u Turskoj i 15 franšiznih jedinica u drugim evropskim zemljama. Hoće li se spisku franšiza pridružiti i Srbija?
Petak
20.08.2021.
Turski modni brend LOFT već 30 godina uspešno posluje na izuzetno konkurentnom tržištu proizvodnje i prodaje tekstilnih proizvoda. Sada su spremni za širenje u Evropi, a franšizne partnere traže i u Srbiji.
 

LOFT se u Turskoj doživljava kao inovativan i trendovski, ali i kultni brend, koji prodaje kvalitetne i originalno dizajnirane proizvode po pristupačnim cenama. Za ovih 30 godina rada, specijalizovali su se za odeću od džinsa, a obraćaju se „svima koji žele da odećom naglase svoju različitost“. U Turskoj, LOFT ima 50 monobrend prodavnica, ali se njihovi proizvodi mogu naći na još gotovo 1.000 prodajnih mjesta, u odabranim robnim kućama.

Nakon izbijanja pandemije Kovida-19, kompanija je prepoznala šansu za rast i usvojila novi razvojni plan koji podrazumeva da do 2024. otvore 100 prodavnica na domaćem tržištu, kao i 80 prodavnica u evropskim i azijskim zemljama. Osim Rusije, Rumunije, Ukrajine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Libana, LOFT je zainteresovan da maloprodajnu mrežu proširi i na tržištu Srbije. Preduzetnicima iz ovog regiona LOFT nudi franšiznu saradnju.

Otvoriti prodavnicu pod franšizom

Jedan od prvih zadataka budućih primalaca LOFT franšize biće pronalaženje odgovarajućeg prostora za radnju, a preporučuju su lokali od 250 kvadrata. U opremanje i renoviranje radnje po standardima ove franšize primalac bi trebalo da uloži između 60 i 70 hiljada evra. Taj iznos pokriva troškove nabavke nameštaja, rasvete i dizajna enterijera. Konačni iznos ulaganja zavisi ipak od veličine prostora i oblika saradnje. U početnu investiciju takođe treba uključiti troškove povezane s nabavkom robe – iznos za prvu porudžbinu kreće se od 50 do 60 hiljada evra. Bruto marža za primaoce franšize iznosi 55%-58%.

Primalac franšize je, pored toga, obavezan da koristi preporučeni softver za maloprodaju te da snosi troškove njegovog zakupa i održavanja. Međutim, kako naglašavaju u ovoj kompaniji, svi navedeni parametri saradnje su okvirni i služe kao ilustracija očekivanog, budući da će za svakog partnera uslovi biti tačno i posebno definisani.

Podrška iz centrale 

S druge strane, davalac franšize garantuje da će svojim partnerima pružiti svu potrebnu pomoć i podršku, ne samo na početku poslovanja, već i tokom čitavog trajanja sardnje. Uz standardni prenos znanja (know-how), davalac franšize će organizovati i detaljnu obuku o menadžerskim i poslovnim strategijama, proizvodima i marketingu. Tekuća podrška davaoca uključuje i redovne posete franšiznim podružnicama, što će se sprovoditi na svaka dva meseca.

Među onima koji su zainteresovani za franšizu LOFT-a prednost će imati osobe sa iskustvom u maloprodaji i infrastrukturom za upravljanje logistikom, distribucijom i prodajom. Prednost je i ako primalac ima dobre kontakte sa upravama tržnih centara ili sa zakupodavcima koji drže lokale u atraktivnim trgovačkim zonama. Kandidati za franšizu bi, naravno, trebalo da imaju i dovoljno finansijskih sredstava za pokretanje posla i otvaranje više prodavnica.

*

SOPSTVENE POSLOVNICE

50 u Turskoj

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

15 u Albaniji, Azerbejdžanu, Kipru (severni deo), Rusiji, Kazahstanu, Luksemburgu, Kirgistanu, Alžiru

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA I PARAMETRI SARADNJE:

  • Lokal površine 250 m²;
  • Franšizna naknada: shodno odabranom franšiznom modelu saradnje;
  • Neophodna je bankarska garancija;
  • Royalty naknade: Nema;
  • Očekivana bruto marža: 55% - 58%;
  • Očekivani troškovi opremanja prodavnice (bez klimatizacije i građevinskih radova) za 250 m²: 60.000 – 70.000 EUR za 250 m²
  • Prvo punjenje robom: 50.000 – 60.000 EUR za prodavnicu od 250 m²

Kako otvoriti prodavnicu džinsa? / Preduzetnicima iz zemalja ovog regiona LOFT nudi saradnju i mogućnost otvaranja franšizne prodavnice