Škola kao biznis prilika

Maple Bear / Franšiza MapleBear-a već se dokazala kao stabilna poslovna prilika na globalnom nivou
Kanadski obrazovni sistem Maple Bear pokreće razvoj franšizne mreže u zemljama regije. Saznajte kako da prvi postanete primalac franšize i pod posebnim uslovima uđete u rastući biznis edukacije
 

Kanada je još sredinom 90-ih godina 20. veka počela da razvija nastavne programe koji će negovati i podsticati veštine za 21. vek. Umesto dotadašnje metodologije podučavanja koja se zasnivala na prenošenju informacija, kanadski obrazovni sistem je prihvatio metodologiju „naučite kako da učite“ i usmerio se na razvoj kompeticija kao što su kritičko mišljenje, istraživački duh, kreativnost, rešavanje problema, digitalna i informatička pismenost.

Rezultati koje su tokom godina postizali, svrstali su Kanadu u jednog od svetskih lidera u obrazovanju. 

Provereni koncept kanadskog dvojezičnog kurikuluma i metodologije rada već dugi niz godina van granica matičnog tržišta širi i kanadski obrazovni sistem Maple Bear.
Sa više od 380 vrtića, osnovnih i srednjih škola u 17 zemalja i više od 40.000 učenika, Maple Bear se danas svrstava u jedan od najbrže rastućih brendova u obrazovanju, pored toga što je najveći franšizni obrazovni sistem na svetu po broju zemalja u kojima posluje.

Edukacija kao biznis: pridružite se sistemu koji stvara globalne đake 

Maple Bear nastupa u ovom delu Evrope uz podršku primaoca master franšize za zemlje Centralne i Istočne Evrope - kompanije Maple Bear Central & Eastern Europe - koja ima sedište u Bugarskoj i zadužena je za razvoj mreže škola u ovom delu Evrope.

Cilj nam je da i na ovim prostorima stvorimo bezbedan i stimulativan sistem obrazovanja koji će preneti najbolju praksu kanadskog bilingvalnog kurikuluma i metodologije podučavanja, ali koji će biti prilagođeni lokalnim regulativama i lokalnom nastavnom planu i programu – kaže Jan Bidan (Yann Bidan), generalni direktor Maple Bear-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

Maple Bear je u potrazi za lokalnim partnerima koji bi, kao primaoci Maple Bear franšize, otvorili i vodili škole na području Srednje i Istočne Evrope, pa tako i na području zemalja ove regije.

Pozicija naših škola je vrlo specifična iako se radi o internacionalnom sistemu, Maple Bear je na svakom pojedinačnom tržištu registrovan kao lokalna obrazovna ustanova koja se prilagođava i lokalnim regulativama. To znači da prihvata i lokalni kurikulum, ali ga nadograđuje primenom kanadskog kurikuluma i najbolje kanadske metodologije i strategija predavanja – kaže Bidan. 
To donosi nekoliko prednosti. Pošto pratimo lokalni nastavni program, deca koja pohađaju naše škole lako mogu da se uklope u državni obrazovni sistem, ako, iz bilo kog razloga, odluče da napuste Maple Bear. S druge strane, bilingvalna nastava i razvijanje adekvatnih veština i ljubavi ka učenju i sticanju znanja, pripremiće ih da jednog dana budu istaknuti članovi svoje zajednice, ali i građani sveta – objašnjava Bidan.

Postojeće internacionalne škole uglavnom pohađaju deca stranaca ili deca imućnih roditelja koja nameravaju da školovanje nastave u inostranstvu. Maple Bear se, suprotno uvreženoj praksi, ne obraća isključivo tim ciljnim grupama. – Upravo zbog dualnog kurikuluma i nasleđa bilingvalizma i multikulturalizma, na kojima počiva kanadski identitet, naše škole su otvorene za sve. Maple Bear jeste premijum brend, ali težimo da bude dostupan većem broju potencijalnih polaznika koji žele vrhunsko obrazovanje – napominje Bidan.  
– Vrlo je važno istaći da se u ovoj vrsti partnerstva ne radi samo o ustupanju licence za nastavni program, što je tipična i prilično rasprostranjena praksa, već o prenošenju čitavog koncepta, strategija podučavanja, kurikuluma i, pre svega, ozbiljnoj obuci koja nije jednokratna već stalna – kako to, uostalom, franšizna saradnja i podrazumeva – naglašava Bidan.

Maple Bear nije samo licenca – to je kompletna franšiza

Primaoci Maple Bear franšize mogu da računaju na sveobuhvatnu i stalnu podršku. – Kao što smo već istakli, primalac naše franšize ne kupuje jednostavnu licencu, već postaje deo globalne mreže i može da koristi najbolje prakse i iskustva naših škola iz čitavog sveta – kaže Bidan i dodaje da se podrška može podeliti u dve osnovne kategorije – akademsku podršku i operativno-marketinšku podršku.

Druga važna činjenica je da kupovinom franšize svaki primalac dobija pravo da otvori sve „formate“ ustanova – od vrtića do srednje škole. Partner, odnosno primalac franšize, međutim, nema obavezu da otvori čitav spektar, već može da, recimo, otvori samo vrtić. Kada odluči da krene u novu fazu saradnje – da otvori osnovnu ili srednju školu – tu mogućnost je već obezbedio – objašnjava Bidan.

Primalac franšize dobija i pristup onlajn alatu, koji sadrži i detaljan nastavni plan i program za decu uzrasta od tri meseca do 18 godina, kao i operativan priručnik za vođenje škole. – Kurikulum je za nas „živo biće“ koje diše i razvija se – zato se stalno i ažurira, dopunjuje novim najboljim praksama kanadskog obrazovanja – kaže Bidan.

Za koga je Maple Bear franšiza?

Maple Bear je franšiza koja nudi poslovnu priliku:

 • postojećim privatnim vrtićima (u kojima se već pruža dobar nivo znanja engleskog jezika  kako bi konverzija bila moguća), a koji bi da se izdvoje od konkurencije i ponude globalno prepoznatu metodologiju podučavanja; 
 • ustanovama koje posluju u više objekata-vrtića, i smatraju da u nekom od njih mogu da ponude globalno konkurentan i prepoznatljiv Maple Bear koncept  
 • školama engleskog jezika koje žele da se značajnije fokusiraju na obrazovanje
 • preduzetnicima koji bi voleli da razviju biznis u sektoru edukacije uz snažnu podršku najvećeg edukativnog franšiznog koncepta na svetu.

Maple Bear se, dakle, obraća dvema grupama potencijalnih partnera. Prva grupa su postojeći vrtići koji imaju svoje zgrade, nastavnike i polaznike, a sada imaju želju da rebrendiraju svoj koncept ili se okušaju na novom polju – polju osnovnog školstva. Drugu grupu poželjnih partnera čine preduzetnici koji do sada nisu radili u oblasti obrazovanja, ali imaju jaku želju da razvijaju taj sektor.

Koja je cena franšize i kolike su investicije?

Visina ukupne investicije varira i najviše zavisi od veličine i tipa zgrade u kojoj će se odvijati delatnost.
Početna investicija, u vidu jednokratne franšizne naknade za licencu, iznosi 25.000 evra. 
Važno: prvi primalac Maple Bear franšize za svaku zemlju plaća pola navedenog iznosa!  

Dodatne prednosti saradnje sa Maple Bear-om: Internacionalna reputacija Kanade i kanadski sistem obrazovanja 

 • Kanadski sistem obrazovanja prepoznat je kao jedan od najkvalitetnijih na svetu, a Kanada, kao društvo koje je istinski multikulturalno;
 • Imidž Kanade u svetu, a i u Istočnoj Evropi je ekstremno pozitivan, a veliki broj ljudi poreklom iz ovih krajeva živi i radi u Kanadi;
 • U 2018. godini Kanada je na globalnom nivou bila rangirana kao 4. najpopularnija inostrana destinacija za studiranje. Analize i procene pokazuju da će ova pozicija biti još bolja u 2019, a posebno u godinama koje dolaze
 • U periodu od 2017. do 2018. broj internacionalnih studenata u Kanadi porastao je za celih 19%, dok je taj rast u Velikoj Britaniji iznosio 1%. Sa Bregzitom, ovaj trend postaje još izraženiji, a po nekim procenama, Kanada će nedugo posle 2020. prestići Veliku Britaniju po broju inostranih studenata; 
 • Po PISA testovima, kanadski obrazovni sistem je godinama u top 5 na svetu.
 • Svojom pozicijom u poslednjoj godini (#5) Kanada se našla značajno ispred dve još uvek najpopularnije destinacije za obrazovanje na egleskom jeziku  Velika Britanija je #23, a SAD #31. Takođe, Kanada je značajno bolje pozicionirana i od evropskih zemalja koje se tretiraju kao bitne i jake u obrazovanju: Francuska je na poziciji #25, a Nemačka na #13. 
 • Kanada je pionir u razvoju i implementaciji veština za 21. vek u obrazovne metodologije.
 • Kanada je bilingvalna zemlja, stoga je i moguće lako primeniti dvojezičnost u obrazovanje na najvišem mogućem nivou. 
 • Kanada postaje novi trend u globalnom obrazovanju.

Javite nam se da Vam dodatno pojasnimo šta znači saradnja sa nama: popunite formu u Katalogu franšiza ili popunite upitnik u našoj prezentaciji.