Do stručnjaka preko mreže

Kako funkcioniše? / Qjob platforma funkcioniše kao on-line tržište - mesto na kome se posreduje u „uparivanju“ ponude i tražnje. Korisnici usluga i profesionalci (stručnjaci) se mogu registrovati, a registrovani korisnik može pripadati obema ovim grupama. Korisnic mogu da kreiraju zadatke na osnovu zahteva koje žele da reše i potom ih objave ih na mreži. Registrovani stručnjaci se zatim obaveštavaju da je došlo do tražnje u njihovoj kategoriji, na šta mogu da odgovore svojom ponudom. Na osnovu toga, kupac zatim odlučuje da li će i koji stručnjak dobiti ugovor odnosno posao da uradi traženi zadatak. Sistem takođe poseduje i mehanizam za komunikaciju i razmenu informacija i povratnih informacije korisnika i stručnjaka.
Qjob pomaže povezivanju stručnjaka-profesionalaca i korisnika usluga na mreži. Franšizom žele da uđu i na tržište naše zemlje. Šta nude i koji su uslovi saradnje?
 

Pronalaženje pravog stručnjaka sa kvalitetnim referencama često je vrlo težak zadatak, nevezano za branšu odnosno polje aktivnosti za koje nam je stručnjak potreban. Mađarski koncept Qjob razvijen je upravo sa idejom da olakša i pomogne potrazi za stručnjacima različitih profesija. Zahvaljujući  ovoj IT platformi možete pronaći vodoinstalatera, grafičara, firmu ili osobu za čišćenje kuće ili čuvanje deteta, ponekad znatno jeftinije nego da smo ih tražili „na stari način".

Cilj osnivača Qjoba je da se koncept - platforma - proširi i na međunarodna tržišta. Opredelili su se za franšizing odnosno partnerstvo sa primaocima franšize kao model širenja. Primaoci franišze mogu kupiti jediničnu franšizu - za određeni grad ili region - ili se mogu opredeliti za Master franšizu, čime postaju zaduženi za razvoj sistema u celoj zemlji. Kao primaoci Master franšize mogu, dakle, potom sami da nude jedinične franšizne drugim partnerima, za određene regije, odnosno Master licenca im omogućava izgradnju Qjob mreže u celoj zemlji.

Razvojni potencijal

Ovakva usluga nije ništa novo niti revolucionarno - slični projekti već postoje i uspešno funkcionišu na Zapadu. Ipak, prema osnivačima Qjob, postoji snažan potencijal za razvoj u zemljama Centralne i Istočne Evrope, jer je tržište na ovom području relativno segmentirano i ne postoji niti jedan kvalitetan koncept koji dominira ili je konsolidovao više tržišta odnosno zemalja, već su sva prisutna rešenja lokalnog tipa. Još jedan razlog zašto osnivači Qjob vidi veliku priliku za širenje jeste i činjenica da, prema raznim istraživanjima, samo oko 5-7% domaćinstava trenutno koristi internet odnosno mrežu za rešavanje kučnih i ličnih potreba i problema, ali pandemija COVID-19 počinje da snažno menja ovaj trend.

Troškovi kupovine franšize zavise od veličine područja u kojima franšizni partner želi da posluje. Minimalno područje za koje je moguće kupiti franšizu mora da bude sa populacijom većom od 200 000 stanovnika.

Qjob nudi rešenje za sve koji žele da pokrenu sopstveni IT start-up koristeći već testirani i dokazani poslovni model.

Pogledajte više informacija o Qjob u našem Katalogu franšiza!


Marketing kao osnova angažmana / Davalac franšize Qjob pruža svojim partnerima podršku u oblastima IT, SEO, mrežnog marketinga i nezavisnog upravljanja svojim biznisom. Zahvaljujući tome primalac franšize može da se fokusira uglavnom na regionalnu promociju i marketing Qjob usluga. Radi lakše komunikacije sa davaocem, primalac franšize treba da poseduje barem osnovno znanje engleskog jezika.