Pizza je gotova za nešto više od dva minuta, a sastojci koji se koriste su sveži. Čak se i testo meša na licu mesta, što znači da se ne koriste smrznute podloge.
Petak
09.05.2014.
Kompanija Svesa Natura, primalac italijanske franšize Let’s Pizza za zemlje bivše Jugoslavije i Austriju, nakon uspešnog početka u Hrvatskoj, traži nove primaoce franšize.
 

Automatske mašine za pravljenje i pečenje pizze pod imenom Let's Pizza nastale su u malom mestu Rovereto u italijanskoj pokrajini Trento. Sam uređaj koji priprema i peče pizze za 2,5 minuta osmislio je Kaludio Torgelje. Međutim, inovativni automat bio je spreman za tržište tek nakon deset godina usavršavanja, a patent je zaštićen krajem 2008. Prve Let's Pizza mašine pojavile su se na tržištu 2009. da bi se u naredne dve godine, zahvaljujući stečenom iskustvu i manjim doradama, dovele, kako kažu u kompaniji, gotovo do savršenstva.

Mada je prodor na tržište Balkana bio planiran tek za 2013, prva mašina se pojavila u Zagrebu već u maju 2012. Primalac master franšize za zemlje bivše Jugoslavije i Austriju postala je hrvatska kompanija Svesa Natura. Boris Opravić, menadžer projekta Let's Pizza u kompaniji Svesa Natura, kaže da su brend primetili još 2009. godine kada su i stupili u kontakt sa inovatorom. – Već tada je postojao obostrani interes za širenje na regiju u kojoj se nalazimo, premda je prema planovima principala i nosioca prava, nastup i prodor na naše tržište bio palniran tek u 2013. godini. Našim ozbiljnim pristupom, te priloženom studijom izvodljivosti, koju smo prethodno izradili, pokazali smo ozbiljnost i nameru da prema unapred izrađenom poslovnom planu i osiguranim finansijskim sredstvima, pokrenemo projekat mnogo ranije. Početni kapital i ulog bio je 200.000 evra, ali je on u međuvremenu uvećan – objašnjava Opravić.

Kompanija Svesa Natura je tako postala peta kompanija u Evropi koja je potpisala ugovor i postala deo franšiznog sistema Let's Pizza. Nakon postavljanja prve mašine u Zagrebu, samo nekoliko meseci kasnije automati su postavljeni i na Jadranu – u Splitu, Makarskoj, Pagu. – Cilj nam je, međutim, da se franšiza proširi u čitavoj regiji, te smo u dogovoru sa principalom odredili uslove za primaoce franšize u našoj regiji. Princip je vrlo jednostavan. Primalac franšize treba da obezbedi dva najvažnija uslova: lokaciju sa velikom fluktuacijom potencijalnih korisnika i male logističke troškove, što znači da treba da bude blizu mašine zbog njenog punjenja i čišćenja – kaže Opravić.

Pored toga, uslov je da potencijalni primalac kupi dve mašine, čime dobija pravo na distribuciju i postavljanje mašina na tržištu određene regije koja je ugovorom definisana. Na taj način partner dobija mogućnost da stvara i širi lanac novih Let’s Pizza partnera.

Primalac mora da obezbedi i manju rashladnu komoru radi skladištenja određene količine sastojaka koji bi mu bili pri ruci za brzu dopunu Let's Pizza mašine. – Nakon kupovine mašine, primalac nema obavezu da plaća naknade, ali mora da se drži ugovorenih pravila funkcionisanja na tržištu. Jedno od pravila je i da repromaterijal i sastojake za rad nabavlja isključivo i jedino od Svesa Nature – objašnjava Opravić.

Svesa Natura obezbeđuje jedno „gratis” punjenje mašine, zatim obuku, odnosno, podršku tehničara koji pruža obuku za opsluživanje i punjenje, kao i održavanje i rukovanje mašinama Let's Pizza. Obuka traje od tri do pet dana. – Kao davalac franšize dostupni smo 24 sata za primaoce. Obezbeđujemo sve rezervne delove, u garantnom roku i van njega. Zatim, garantujemo isporuku sastojaka na vreme i prema unapred određenim uslovima isporuke, koji se odnose, pre svega, na očuvanje sastojaka – kaže Opravić.

Pizza je gotova za nešto više od dva minuta, a sastojci koji se koriste su sveži. Čak se i testo meša na licu mesta, što znači da se ne koriste zamrznute podloge.

U kompaniji Svesa Natura kažu da postoji nekoliko odlika koje najbolje preporučuju  ovu franšizu – pored toga što nije potreban prostor za skladište ili kancelarije, investicije za pokretanje posla su prilično niske. Pored toga, proizvod se naplaćuje odmah, a sam koncept je prilično otporan na krizu. Poslovanje u Let's Pizza sistemu lako može da bude i sekundarni posao jer ne zahteva mnogo vremena, a pre svega – mašina radi svaki dan i nije joj potreban "slobodan vikend ili godišnji odmor". Povraćaj investicije se može ostvariti za devet do 24 meseca.

U Hrvatskoj danas ima pet Let's Pizza mašina. Franšiza je data i za tržište Slovenije na kojem trenutno postoji jedna mašina u Ljubljani. – Ove turistčke sezone predviđeno je postavljanje novih, dodatnih strojeva na frekventnim lokacijama – kaže Opravić.


Vesna Lapčić
saradnik