Četvrtak
31.10.2013.
Sve više kompanija razmišlja o sopstvenom franšiznom sistemu - o svojoj franšizi. Da li je to uvek realno? Predstavljamo Vam pet koraka koji će Vam pomoći da to ustanovite.
 

Konkurencija koja vlada na franšiznom tržištu je izuzetno jaka - konkurenti će vam biti ne samo drugi franšizni sistemi iz iste branše, već i svi biznisi iz branše. Kupci danas sigurno imaju veliki izbor, veći nego ikad pre, a biznis, samim tim, i veći izazov. Stoga, potrebno je biti spreman za ovako konkurentno okruženje. Tačnije, ulazak u franšizing treba da bude promišljen i pripremljen proces. Slede neka od pitanja na koje valja odgovoriti pre nego što uđete, ali i kada počnete da formirate franšizu.

1. Pažljivo procenite sopstveni biznis

Koliko dugo poslujete?
Ideja franšiznog poslovanja temelji se na činjenici da davalac franšize daje, odnosno, prenosi primaocu franšize poslovni model razvijen na osnovu sopstvenog iskustva. Za sticanje takvog iskustva potrebno je da vaš posao, ili tačnije, bar jedna "pilot" jedinica, posluje i postoji najmanje 12 meseci. Za vreme kraće od toga teško da biste uspeli da "verifikujete" sopstvenu poslovnu ideju, a posebno bi bilo teško da proverite na koji način se vaša ponuda proizvoda ili usluga nosi sa konkurencijom i koliko, zapravo, zavisi od trenutnih trendova ili sezonskih poremećaja.

Da li je posao isplativ?
Što ste duže u poslu, to ćete imati više tačnih podataka i znanja o samim troškovima poslovanja i o prihodima koje donosi - a samim tim, i o isplativosti posla. Steći ćete i određena iskustva: koja je najbolja sezona za pokretanje posla, recimo. Ali ćete, pre svega, biti u mogućnosti da bolje napravite biznis plan i finansijske pretpostavke isplativosti za buduće primaoce. Dakle, posao mora biti isplativ da bi se radio razvoj franšize. A poželjno je da imate što bolju sliku o tome koliko je posao tačno isplativ.

Koliko i na koji način je koncept jedinstven?
Dobro je da posao sadrži nešto što ga čini različitim od ostalih konkurenata na tržištu. Ova jedinstvenost može da bude originalan proizvod ili usluga, ali to nije neophodno. To može da bude i način na koji se posao oglašava, recimo. Ili, pak, poseban način na koji se uslužuju kupci, odnosno, klijenti. Ali sve vreme treba imati u vidu da svaka jedinstvenost može biti i prepreka razvoju: teže ju je "kopirati" i preneti primaocima kao deo poslovnog modela, ako je komplikovana. Stoga, treba stremiti jednostavnim, ali prenosivim jedinstvenim rešenjima. Najbolji franšizni koncepti su oni koji se jednostavno implementiraju!

2.Šta se nudi primaocima?

Logo
Kreiranje franšiznog sistema, a kasnije i franšizne mreže, podrazumeva jednoobraznost: svi posluju pod istim brendom, to jest, imaju isti logo/znak po kome će sistem postati prepoznatljiv. Ovo usvojite kao veoma važan princip uspostavljanja sistema: dobar dizajn je ključ za kasniji uspeh. Neophodno je napraviti ne samo logo, već i dizajn eksterijera i enterijera budućih poslovnih jedinica. Pritom, ne treba zaboraviti ono što mora da prati dizajn: pravo. Sprovedite sve mere zaštite intelektualne svojine - zaštitite logo (žig) i uredite način korišćenja sopstvenog vizuelnog identiteta.

Know-how
Ključni zadatak franšizinga je prenos poslovnog modela i znanja neophodnog za obavljanje posla - primaocu franšize. Što je prenos sveobuhvatniji, to je sistem uspešniji. No, ovaj prenos treba vršiti pažljivo - to jeste ključ vašeg uspeha, ali i osnovna vrednost koju posedujete. Dakle, prenos znanja treba izvršiti pažljivo i na način koji omogućava poverljivost i zaštitu od kasnije potencijalne zloupotrebe vašeg znanja. Preneto znanje treba da bude dostupno samo primaocu - ne i drugima van buduće mreže. I ponovo: prenos know-how-a danas zaista mora biti sveobuhvatno: od znanja o prodaji roba ili usluga, preko menadžment prakse, načina ophođenja sa klijentima i formiranja odnosa sa klijentima, do administrativnih i tehničkih znanja, finansijskih procedura...

Obuka
Kao i u svemu - znanje bez prakse i obuke je najčešće "mrtvo slovo na papiru". Dobra obuka je od suštinske važnosti za buduće primaoce. Ona će, uostalom, biti jedan od elemenata na osnovu kojih će kandidati suditi franšiznom sistemu. Vi, kao davalac franšize, morate da pružite početnu obuku i primaoce time uvedete u posao. Ali to nije dovoljno: poželjno je da obuka bude permanentna, da unapred uspostavite mehanizme kojim ćete svako novo znanje ili izmenu u sistemu moći da preneste primaocima. Obuka za nove proizvode i usluge je, svakako, nešto što pravi razliku u odnosu na konkurenciju i čini primaoce boljim delom mreže.

Podrška
Primaoci računaju na podršku - pa čak i kada postanu "veterani" u sistemu. Za početak, očekuju podršku u odabiru lokala i/ili lokacije za posao. Vaše iskustvo je tu vrlo značajno - posebno u onom delu koji se tiče zadovoljenja "tehničkih" pretpostavki za posao. Ali se podrška tu nikako ne okončava: najbolji sistemi su, praktično, stalno na raspolaganju primaocima - pružiće savet kako da se organizuje reklamiranje, promocija, kako da se obuče zaposleni, kako da se izloži nova roba...

3. "Procenite" buduću saradnju

Neophodne investicije
Čim počnete da razmišljate o franšiznom sistemu, morate početi - da analizirate. Potrebno je napraviti analizu profitabilnosti projekta, ali ne samo iz sopstvene vizure, već to treba da učinite i iz ugla budućeg primaoca. Potrebno je da znate koliko primalac treba da investira i koliko vremena će mu biti potrebno da takvu investiciju isplati.

Franšizne naknade
Nisu samo investicije ono što primaoci treba da znaju: tu su i naknade koje će vam plaćati. Obično se u franšizingu definišu dve naknade: ulazna - koju vam primalac plaća pri ulasku u sistem; i redovna - ona koju plaća tokom poslovanja. Redovna naknada se najčešće definiše kao mesečna, ali to nije isključivo pravilo. Može biti fiksna ili, pak, varijabilna - u zavisnosti od prometa, recimo. Neretko, sistemi definišu i tzv. naknadu za marketing - onda kada se posebno želi istaći vrednost promocije franšiznog sistema. A, opet, ova naknada, jednostavno, može da bude i deo redovne naknade. Treba imati u vidu: sloboda kreiranja naknadi jeste na vama, ali je ključ u odmerenosti. Primaoci treba da budu u stanju da zarade toliko da pokriju naknade i ostvare dovoljno primamljiv profit.

4. Kreirajte franšizni paket

Kada su sve prethodne tri pretpostvake ispunjene ili zadovoljene, možete da počnete sa uspostavljanjem franšiznog sistema. Međutim, to nije jednostavan ni brz proces: potrebno je kreirati kompletan franšizni paket. Ono bez čega se sigurno ne može je - franšizni ugovor. Zatim, pitanje je koliko će sistem biti uspešan ako nemate - operativni priručnik. Ne treba ni pominjati reklamu, odnosno, materijal koji će potencijalne primaoce upravo privući vašem sistemu - prospekt. Svakako, sve ovo možete da uradite i sami, ali se za ovu vrstu posla možete obratiti i profesionalnim konsultantima.

5. Regrutacija kandidata

Kada je sistem već uspostavljen, sledeći korak je regrutacija kandidata. Potrebno je definisati komunikacionu strategiju i kreirati promocione kampanje. Često ćete biti u prilici da se obraćate različitim ciljnim grupama i zato je potrebno imati i osmišljenu celokupnu strategiju. Sistem je potrebno promovisati na drugačije načine za drugačije ciljne grupe: nije isto kad tražite kandidate među onima koji tek započinju privatni biznis ili onima koji već imaju sopstveni posao, a posebno među onima koji već posluju - u branši. Pored toga, ne treba potceniti ni značaj PR usluga - lakše se prodaje sistem o kom šira publika već nešto zna, budući da ste se potrudili da stalno ili sporadično bude prisutan u medijima.


Igor Bogojević
Igor Bogojević
franchise advisor