Društvene mreže u službi franšize

Miroslav Samardžić
Miroslav Samardžić / Insistiramo da svaka od naših franšiznih jedinica ima zasebne stranice na društvenim mrežama, koje su namenjene za upravljanje lokalnim kampanjama, odnosno, oglašavanje na teritoriji franšizne jedinice.
Utorak
16.10.2018
Društvene mreže su nam od koristi kako za promociju samih usluga koje pružamo, tako i za promociju celog franšiznog koncepta, kaže Miroslav Samardžić, osnivač „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“.
 

Digitalni marketing zauzima sve veći udeo na ukupnom tržištu oglašavanja te je njegova vrednost u 2017, prema podacima IAB AdEx, iznosila 29,4 miliona evra, što je rast od 25,2 odsto. Dobar deo tog oglašavanja odvija se na društvenim mrežama. Franšizni koncept „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ mreže koristi i za promociju usluga koje pružaju, ali i za promociju biznisa koji se, kao „zaseban proizvod“ nudi kroz franšizu. – Dovoljno je reći da od šest franšiznih prestavnika koliko ih imamo trenutno, četiri su našu ponudu videli upravo na ovaj način – kaže Miroslav Samardžić, osnivač „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“. Upravo nas je ovaj podatak motivisao da sa njim razgovaramo o tome koliko društvene mreže mogu da pomognu u promociji franšiznog koncepta, kako u tom pogledu savetuju svoje primaoce franšize, da li svi imaju svoje zasebne naloge i koje mreže su iz njihovog iskustva najproduktivnije.

U kojoj meri društvene mreže, kao kanal oglašavanja, mogu da pomognu u promociji jednog koncepta?

Naša iskustava sa društvenim mrežama kao kanalom komunikacije sa potencijalnim korisnicima su veoma pozitivna. Društvene mreže, kao i svako drugo elektronsko oglašavanje, omogućava vam da se obratite korisnicima, gde god da se oni nalaze. Kod tradicionalnog načina oglašavanja kroz plakate, letke, predavanja, promocije, neophodno je da dođete sa korisnicima u neposredni kontakt kako biste mogli da im prenesete poruku.

Mreže uglavnom služe za reklamu same usluge ili proizvoda. Da li se putem mreža, međutim, može „prodaviti“ i sam franšizni koncept kao proizvod?

Mreže su nam od koristi kako za promociju samih usluga koje pružamo kroz „Školu brzog čitanja i mudrog učenja“, tako i za promociju celog franšiznog koncepta. Dovoljno je reći da od šest franšiznih prestavnika, koliko ih imamo trenutno, četiri su našu ponudu videli upravo na ovaj način. Zanimljivo je pomenuti  da franšizni predstavnici iz Novog Sada nemaju naloge na društvenim mrežama, ali im je neko iz njihovog okruženja pokazao našu ponudu na Facebook-u, i oni su nas nakon toga pozvali, otpočeli smo razgovore i nadamo se započeli uspešnu saradnju.

Na kojim mrežama najviše oglašavate „Školu brzog čitanja i mudrog učenja“?

Za oglašavanje na društvenim mrežama, Facebook ima i dalje dominantnu ulogu,  ali i Instagram u poslednje vreme dobija mnogo na značaju. Tako da je  najbolje kombinovati ove dve mreže, odnosno, biti prisutan na obe u isto vreme.

Na koji način u tom segmentu pomažete svojim primaocima franšize i vode li oni svoje zasebne naloge?

Insistiramo da svaka od naših franšiznih jedinica ima zasebne stranice na društvenim mrežama, koje su namenjene za upravljanje lokalnim kampanjama, odnosno, oglašavanje na teritoriji franšizne jedinice.

Osim samog oglašavanja, svaka stranica ima i druge sadržaje koje će ponuditi svojim pratiocima – edukativne, zanimljive i slično. Pružamo punu podršku u vidu sadržaja koji će biti plasiran na lokalnim stranicama, imamo bazu kvalitetnog tekstualnog, fotografskog i video sadržaja koji potpuno stavljamo na raspolaganje svojim partnerima.

Kada je to potrebno, organizujemo mini-seminare i obuke za upravljanje samim stranicama. Mislimo da je veoma važno da se sami primaoci franšize osposobe da upravljaju nalozima na društvenim mrežama, jer je mnogo lakše osposobiti nekoga da vodi nalog na društvenoj mreži, nego osposobiti nekoga da upozna sam proizvod, odnosno, koncept rada same škole, a da bi bio uspešan u promociji, potrebna je poznavati oba segmenta.

Kako kontrolišete objave na tim nalozima i koliko je ta kontrola važna u jednom franšiznom sistemu?

Kroz razgovore i edukacije upoznajemo naše partnere sa pravilima njihovog delovanja na društvenim mrežama. Oni to poštuju, tako da nismo nailazili na poteškoće te vrste. Pravilo je da koristimo sadržaje koje smo sami proizveli, slike, snimke iz naših škola, i taj sadržaj je uvek adekvatan za promovisanje naših aktivnosti.

Na čemu zasnivate marketing strategiju i kako je potom prenosite primaocima franšize?

Marketing strategiju smo razvili na osnovu pozitivnih iskustava iz dosadašnjeg rada. Napravili smo set koraka koji svaki od naših partnera unificirano primenjuje. S tim ciljem, mi pripremamo početne vizualne sadržaje, ključne marketinške poruke koje kasnije sam franšizer distribuira kroz svoje kanale komunikacije sa korisnicima.