Škola brzog čitanja i mudrog učenja

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Škola brzog čitanja i mudrog učenja je projekat organizovan u saradnji sa nemačkom kompanijom »DOOR Training & Consulting« iz Visbadena. Škola je za svoj rad više put  nagrađivana, tri godine zaredom bila  je dobitnik nagrade »BALKAN AWARDS« za doprinos obrazovanju na  teritoriji celog Balkana. Franšizni sistem  je i dobitnik  prestižne nagrade »FRANCHISE BRAND LEADER AWARDS« u kategoriji najbolje regionalne franšize. Osim toga, Škola brzog čitanja i mudrog učenja poseduje »Certifikat evropske franšizne kvalitete« kao garanciju da ista zadovoljava sve evropske standarde u franšiznom sektoru poslovanja.

U osnovi projekta je koncept tzv. MUDROG UČENJA.

Šta u ovom sistemu znači “mudro učenje'?

Učenje koje postiže MAKSIMALNE rezultate – s MINIMUMOM uloženog vremena i truda.

Sistem trenutno obuhvata tri programa, koji adresiraju populaciju od petogodišnjaka, do odraslih. Programi se praktično nadovezuju jedan na drugi, pa je relativno čest slučaj da deca koja krenu od programa za najmlađe – tokom dve ili tri školske sezone pohađaju sva tri programa – jedan za drugim.

Programi su namenjeni praktično svima, ali su idealni polaznici deca – bistra, a pomalo lenja, ili marljiva, a pomalo zbunjiva, kao i oni đaci koji izrazito vole jedan ili dva predmeta, a ostale predmete izrazito ne vole.

OSNOVNI PROGRAM

»Brzo čitanje i mudro učenje« (program namenjen 9-godišnjacima i starijima)

U osnovi sistema je razvoj i distribucija programa »Brzo čitanje i mudro učenje«, namenjenog deci školskog uzrasta, kao i odraslima, koji žele da – sa manje dosade, truda i utroška vremena – postižu bolje rezultate u školi, fakultetu i poslu. Ideja programa je da polaznici uče...

…radije
…brže
…svrsishodnije
…a da, pri tome, to što nauče mogu godinama da koriste i nadograđuju u kasnijim fazama školovanja.

Program »Brzo čitanje i mudro učenje« omogućava našim polaznicima da napreduju prvenstveno u četiri opšte životne oblasti; da znatno unaprede kvalitet i brzinu (1) čitanja; da generalno razviju sposobnost uočavanja (2) bitnih elemenata u nekom gradivu i veštinu da ih svrsishodno organizaciju – i vizualno, i konceptualno; da drastično ubrzaju svoje (3) pamćenje, povećaju njegov kapacitet i produže period u kome mogu koristiti ono što su zapamtili; i da budu snalažljiviji i atraktivniji u (4) prezentiranju onoga što znaju – bilo da je potrebno da odgovaraju za ocenu, polažu usmeni ispit ili drže neko predavanje.

Osnovni ishodi ovog programa:

 • bolja motivacija za učenje
 • veća sposobnost filtriranja i organizacije gradiva
 • lakše pamćenje i teže zaboravljanje odabranih podataka
 • ušteda vremena
 • funkcionalnije izražavanje naučenog – pri pismenom i usmenom izlaganju

Ključni ciljevi koje naši polaznici standardno postižu korišćenjem veština koje nauče tokom pohađanja ovog programa:

 • četvorostruko do petostruko povećanje brzine čitanja – nezavisno od vrste štiva;
 • 50-procentno unapređenje koncentracije i razumevanja pročitanog – nezavisno od vrste štiva;
 • sposobnost brzog izdvajanja najvažnijih informacija iz teksta, njihovo oblikovanje u formi ključnih reči i njihovu organizaciju u dijagramski prikaz (asocijativnu mapu) iz koga mogu da štivo izlože tečno naglas, i da lakše odgovaraju na postavljena pitanja– uz značajno bolje dugoročno pamćenje;
 • trostruko brže pamćenje – u odnosu na vršnjake – stranih reči, spiskova, definicija, pesmica, i sličnih tekstualnih celina – uz drastično dugoročniju retenciju;
 • sposobnost planskog učenja u grupi, čime mogu drastično smanjiti vreme provedeno u učenju (posebno pogodno u slučajevima kada dete zbog nekog razloga dugo odsustvuje iz škole).

PRIPREMNI PROGRAMI

»Mudro učenje – od prvog koraka« (program namenjen učenicima prva tri razreda osnovne)

Program Mudro učenje – od prvog koraka ima za cilj podsticanje razvojnih sposobnosti dece ranog školskog uzrasta, kao i olakšavanje procesa savladavanja školskih veština na početku osnovne škole. Deca na kursu – kroz zanimljive igrolike aktivnosti – aktiviraju svoje potencijale, podižu svoje  samopouzdanje, i generalno harmonizuju svoj opšti razvoj kroz pokret, kreativno mišljenje i funkcionalnu perspektivu prema jeziku.

Osnovni ishodi ovog programa:

 • rutinizacija u čitanju, pisanju i računanju;
 • generalno poboljšanje pažnje, fokusiranosti i audio-vizualne percepcije;
 • grafomotorni napredak u crtanju i pisanju;
 • lakše uočavanje bitnih elemenata u lekcijama, i povećanje opšte moći zaključivanja;
 • unapređenje usmenog izražavanja (pričanje priča, odgovaranje za ocenu, postavljanje pitanja...);
 • razvoj pozitivnog odnosa prema školskim obavezama i učenju uopšte.

Ključni ciljevi koje naši polaznici standardno postižu korišćenjem veština koje nauče tokom pohađanja ovog programa:

 • ovladavanje tehnikama pamćenja za učenje pesmica i definicija napamet;
 • unapređenje razumevanja pri čitanju u sebi;
 • stabilizacija veze između oka i ruke;
 • poboljšanje rukopisa i veštine crtanja;
 • razvoj veštine refleksnog računanja;
 • povećanje fonda reči.

Deca koja uspešno završe ovaj pripremni program postaju spremnija da pohađaju naš glavni program – bar godinu, ili čak dve – ranije od svojih vršnjaka.

»Uzlet u mudro učenje« (program namenjen predškolcima)

Program »Uzlet u mudro učenje« je prvenstveno namenjen deci predškolskog uzrasta (6-7 godina) – koja u predstojećoj školskoj godini kreću u prvi razred, ali može biti interesantan i nešto mlađoj deci (5-6 godina) koja pokazuju izvesne znake naprednosti u savladavanju školskih predveština i veština, i čiji bi roditelji tu naprednost hteli sistematski da usmere i artikulišu. Kurs može biti adekvatan i za decu koja već pohađaju prvi razred osnovne škole i koja u nekom smislu imaju teškoća u praćenju školskih planova i programa, pa im je potrebno dati izvestan podstrek u sustizanju svoje generacije (tipično za slučajeve u kojima dete »prerano« krene u školu, zbog administrativnog tretmana datuma rođenja).

Osnovu kursa »Uzlet u mudro učenje« čine igrolike aktivnosti koje podstiču psihomotorni, grafomotorni i intelektualni razvoj, sa ciljem pripremanja deteta za izazove koje donosi polazak u školu, kako bi – praktično od samog početka – uspešno razvijali radne navike i pozitivan stav prema školi, a sprečilo eventualno zaostajanje u praćenju plana i programa.

Osnovni ishodi ovog programa:

 • harmonizacija razvoja na intelektualnom, fiziološkom i emocionalno-psihološkom polju;
 • razvoj fonološke svesnosti (ključni preduslov razvoja veštine pisanja);
 • razvoj sposobnosti linearnog praćenja nizova apstraktnih simbola (ključni preduslov za razvoj veštine čitanja);
 • razvoj sposobnosti poimanja pojma količine i broja (ključni preduslov veštine računanja);
 • razvoj koncentracije i bazičnog logičko-matematičkog mišljenja;
 • razvoj opšte motorne spretnosti;
 • razvoj samopouzdanja i ambicioznosti.

Ključni ciljevi koje naši polaznici standardno postižu korišćenjem veština koje nauče tokom pohađanja ovog programa:

 • sticanje predveština čitanja, pisanja i računanja;
 • unapređenje fine motorike u domenu grafomotornih i govornih veština, kao i koordinacije oka i ruke;
 • prepoznavanje i razlikovanje elemenata alfabeta i sposobnost pravilnog formiranja brojeva i slova;
 • unapređenje ritmičkih sposobnosti kao osnove tečnog govornog izražavanja;
 • povećanje spremnosti na saradnju, i kondicije i odgovornosti za obavljanje apstraktnih zadataka.

* * *

Sva tri programa – podstičući generalno, na raznim nivoima – školsko (a kasnije i životno) postignuće polaznika, imaju visok potencijal da kod dece podignu verovatnoću karijerne uspešnosti u kasnijem životu – tako što ih inicijalno pripremaju da ranije i lakše savladavaju veštine ekstremno brzog čitanja, delotvornog pamćenja i lakšeg savladavanja i prezentiranja gradiva uopšte, a zatim i da sve te sposobnosti koje su sve važnije u svetu poslovanja – kasnije samostalno dalje razvijaju.

KONTINUIRANA PODRŠKA

»Klub mudrog učenja«

»Klub mudrog učenja« namenjen je svima koji su završili program »Brzo čitanje i mudro učenje« i žele da nastave da dalje razvijaju stečene veštine i uvežbavaju naučene tehnike. Članovi Kluba mudrog učenja imaju priliku da našim učionicama, uz superviziju našeg stručnog nastavnog kadra rade na svojim materijalima – lektirama, lekcijama, studentskim i poslovnim materijalima ili jednostavno na knjigama i tekstovima koje koriste u slobodno vreme.

Osnovna ideja ovog kluba je da se polaznicima omogući da samostalno nastave unapređenje svoga kapaciteta za funkcionalno učenje – u stimulativnim uslovima, i bez »opasnosti« da se postepeno, po inerciji, vrate na klasičan način čitanja i učenja.

* * *

Nudimo vam mogućnost da postanete naš lokalni partner, i da započnete kreativan i perspektivan posao otvarajući školu brzog čitanja i mudrog učenja u svome mestu.

Ulaskom u naš sistem dobijate sva znanja i veštine potrebne za realizaciju programa mudrog učenja.

Sopstvene poslovnice

3

BROJ FRANŠIZNIH POSLOVNICA

Srbija (20), Hrvatska (24), Bosna i Hercegovina (2), Crna Gora (5), Slovenija (1), Makedonija (7) Mađarska (1) 

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

 • znanje i metode za realizaciju programa brzog čitanja, znanje i metode za realizaciju programa brzog pamćenja, znanje i metode za realizaciju programa ubrzanog učenja, znanje i metode za realizaciju programa efikasnog prezentovanja naučenog gradiva
 • obuku (obuka za predavače je obavezna i traje oko 15 dana)
 • pravo korišćenja žiga
 • know-how
 • udžbenike, priručnike, skripte
 • sve potrebne aplikacije i prezentacije za  detaljno vođenje časova
 • teritorijalni ekskluzivitet 
 • konstantnu podršku centrale
 • podrška u upravljanju centrom
 • podrška pri vođenju marketinških kampanja

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Inicijalna naknada: 3.500 do 5.500 EUR
 • Redovna mesečna naknada: 10% do 20% prometa
 • Naknada za marketing: Nema

Neophodne početne investicije

 • opremanje lokala: cca 1.000 do 1.500 EUR
 • ukupno očekivane investicije od 4.500 do 7.000 EUR

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Primalac franšize treba da obezbedi prostor (učionicu). Učionica treba da budu opremljena osnovnim sredstvima za izvođenje nastave (stolovima i stolicama, tablom, kompjuterom, monitorom, štampačom).


INFORMACIJE O DAVAOCU

Škola brzog čitanja i mudrog učenja

Milice Janković 5/19, Beograd

0645588887

brzocitanjeiucenje@gmail.com

brzocitanjeiucenje.com

Kontakt osoba za kandidate

Miroslav Samardžić

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno Škola brzog čitanja i mudrog učenja . Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.