Gžegoš Moravski, franšizni menadžer škole programiranja Coders Lab / „Coders Lab je strukovna IT škola br. 1 u Poljskoj. S najširim portfeljom proizvoda i kurseva na tržištu Poljske, pomogli smo i promenili više od 2.400 karijera putem inovativnog obrazovnog programa u danas najtraženijoj oblasti – informacionim tehnologijama.“
Sreda
23.01.2019.
Zašto bi i kompanije iz ovog regiona trebalo da razmisle o poljskoj franšizi škole programiranja Coders Lab, otkriva Gžegoš Moravski, zadužen za franšizni razvoj ovog koncepta
 

Kada je i s kojom misijom pokrenuta škola programiranja Coders Lab?

Nakon temeljnih priprema, prva škola programiranja Coders Lab otvorena je 2013. u Poljskoj, a osnivači ove škole su, zapravo, detektovali deficit ponude u odnosu na potražnju. Naime, tradicionalni obrazovni sistem nije pratio inovacije koje su preoblikovale IT sektor u poslednjih deset godina, a zbog svoje nefleksibilnosti, ispostavilo se i da nije mogao da drži korak s ubrzanim promenama. I danas vam je potrebno od tri do pet godina studiranja da biste stekli diplomu informatičara ili programera, koja, opet, ne obuhvata najnovija znanja iz ove oblasti. Da ne pominjemo da to isključuje sve starije polaznike, koji za obrazovanje ovog tipa, jednostavno, nemaju vremena, jer se najčešće radi o ljudima koji su zaposleni i imaju porodice.

Kao odgovor na ovu situaciju, rodila se ideja o tzv. butkampu, intenzivnom dvomesečnom kursu, tokom kojeg će polaznici, pored programiranja, steći i neka praktična znanja iz specifičnih programskih jezika. Mi, s jedne strane, školujemo „junore“, budući da je ovakav kurs samo polazna tačka za ulazak u IT i programiranje, međutim, uz sve naše usluge karijernog savetovanja i podrškom u traženju posla – mi, s druge strane, dajemo šansu svima da u roku od dva meseca u potpunosti promene svoj život i započnu karijeru u jednom od najtraženijih sektora.  

Potražnja za IT stručnjacima bila je tako velika da je Coders Lab za tri godine pokrio poljsko tržište od 40 miliona stanovnika. Krenuli ste i u međunarodnu ekspanziju. Zašto zemlje ovog regiona?

U suštini, želimo da otvorimo naše škole programiranja u svim zemljama u kojima postoji disbalans između ponude i potražnje u IT sektoru. To je jedan od osnovnih razloga. Drugi je da većina evropskih tržišta još uvek nije zasićena školama ovoga tipa.

Po kom kriterijumu ste odabrali kurseve koji će biti ponuđeni?  

Izvorno, butkampovi potiču iz SAD, tako da smo nekoliko godina mogli da posmatramo i pratimo kako se ovakvi koncepti razvijaju i posluju u stvarnim tržišnim uslovima. I mogu da kažem da smo mnogo toga naučili, uzeli u obzir samo najbolje primere prakse. Recimo, kada je otvoren Coders Lab, PHP je bio vrlo popularan programski jezik, danas je to Java. Samim tim, i kurikulum naših škola se menja – konstantno se prilagođavamo novim potrebama, dodajemo kurseve koji su trenutno traženi na tržištu, kao što je to, sada, recimo, digitalni UX – user experience.

Kada pričamo o uzimanju franšize, ovaj aspekt je, zapravo, ono što će našim budućim partnerima olakšati svakodnevno poslovanje. Stalni razvoj proizvoda i uvođenje inovacija jeste možda i najveća vrednost za partnera, budući da je ovaj zadatak u potpunosti – naša briga.

Da li će primaoci Coders Lab franšize u svojim školama moći da ponude sve kurseve koje ste razvili?

Naravno. Međutim, mi preporučujemo da partner na samom početku ponudi jedan kurs, po mogućstvu najpopularniji programski jezik, i za to postoje dva razloga. Prvo, svi materijali i edukativni alati vezani za kurikulum dostupni su na engleskom jeziku, tako da će prevođenje biti neuporedivo lakše ako se rasporedi na duži period. S druge strane, ako odmah ponudite veći broj kurseva, mnogo je teže obezbediti minimalan broj polaznika potrebnih za profitabilno poslovanje.

Međutim, postoje i primeri da su kursevi organizovani na engleskom jeziku, pa ako primalac franšize smatra da je i to zadovoljavajuća opcija, onda može da računa na značajno smanjenje troškova, baš zbog toga što neće morati da prevodi nastavne materijale.

Prema dostupnim informacijama, Coders Lab traži jednog, ekskluzivnog primaoca franšize za teritoriju čitave države, ali to neće biti klasična master franšiza. O kakvoj je saradnji reč?  

Kada smo definisali strategiju razvoja, shvatili smo da ćemo mnogo lakše i efikasnije održavati kontakt i sarađivati s jednom osobom ili kompanijom pre nego sa više pojedinačnih primalaca franšize. Odlučili smo, stoga, da pronađemo jednog, ekskluzivnog partnera koji će na lokalnom tržištu razviti mrežu po modelu koji smo mi primenili u Poljskoj, gde je čitavo tržište pokriveno poslovnicama u našem vlasništvu. Samim tim, pored toga što će otvarati škole, partner će biti zadužen i za zapošljavanje stručnog predavačkog kadra i drugog osoblja, ali i za marketing i pružanje usluge karijernog savetovanja.

Na osnovu toga, ko bi bio idealan primalac franšize?

Budući partner bi, u svakom slučaju, trebalo da bude vešt u najmanje tri ključne oblasti ekpertize – obrazovanju, marketingu, odnosno, prodaji i upravljanju odnosima s klijentima. Za sada smo identifikovali dva idealna poslovna profila – prvo, to su kompanije ili institucije koje se već bave edukacijom, kao što su privatne škole ili škole stranih jezika, a druge su softverske kompanije. Za potonje, velika je stvar što već imaju stručan IT kadar koji se lako može obučiti za predavače i mentore. Ovo je zaista značajna prednost, budući da nije lako pronaći dobre instruktore.

Kolika su ulaganja u kupovinu franšize i pokretanje škole?

Coders Lab spada u relativno pristupačne franšize, jer za pokretanje posla nisu potrebne prevelike investicije. Najviše treba izdvojiti za ulaznu naknadu, to jest, kupovinu licence, ali u početne troškove treba uključiti i troškove putovanja i smeštaja partnera i osoblja tokom obuke, kao i prevoda nastavnih i marketinških materijala. U uređenje i opremanje škola ne treba mnogo ulagati, jer polaznici obično koriste svoje računare, a namještaj i ostala oprema sastoje se od stolova, stolica, televizora ili projektora. Iako Coders Lab partneru dostavlja i svoj brand book, mi, u suštini, ne insistiramo na unificiranom dizajnu.

Inače, ulazna franšizna naknada za Coders Lab iznosi 20.000 evra, što pokriva kupovinu ekskluzivnih prava na celokupan know-how i podršku u svim oblastima poslovanja. Osim ove naknade, partner plaća i izradu veb-sajta, a troškovi prevođenja nastavnih programa mogu biti raspoređeni na duži rok, kako smo već i pomenuli.

Pomenuli ste pomoć davaoca franšize. Kakvu vrstu podrške primalac franšize dobija s vaše strane?

Na podršku sistema partner može da računa od prvog trenutka saradnje. Počinjemo s obukom, koja se organizuje u sedištu kompanije u Poljskoj, nastavljamo s podrškom tokom čitavog procesa razvoja biznisa i mreže na lokalnom tržištu.

Na raspolaganju im je celokupan korporativni know-how, najbolji primeri marketinga i prodajnih kampanja, najnoviji administrativni softveri i procesi. Razvili smo i ponudili sopstveni Learning Management System, koji će im omogućiti da lako i efikasno upravljaju i prate raspored predavanja, razmeštaj predavača, profile korisnika, popunjenost prostorija i kurseva, popularnost nastavnika, izveštaje o profitabilnosti i slično.

S druge strane, smatramo da je prednost i to što će postati deo sistema koji radi na stvaranju globalnog brenda – u oblasti koja je i „mlada“ i perspektivna.


Poljska franšiza, šansa za mnoge / „Na podršku sistema partner može da računa od prvog trenutka saradnje. Počinjemo s obukom, koja se organizuje u sedištu kompanije u Poljskoj, nastavljamo s podrškom tokom čitavog procesa razvoja biznisa i mreže na lokalnom tržištu.“