Šta se sprema u „Školi brzog čitanja“?

Otvoreni za nove partnere
Otvoreni za nove partnere / „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ namerava da franšiznu mrežu razvije i na tržištima Rumunije i Mađarske
Ponedeljak
26.10.2020.
Pored toga što je ove godine uvela novi edukativni program za školarce, „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ planira i da franšiznu mrežu proširi na još dva tržišta.
 

Franšizna mreža „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ poslednjih se godina intenzivno razvija u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hecegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji.  U ovom trenutku, na 50 lokacija više od 2.000 dece pohađa programe ove „Škole“, savlađujući jedinstvene tehnike brzog čitanja, učenja i pamćenja. Iz sedišta franšiznog sistema potvrđuju, pak, da se širenje mreže nastavlja te da planiraju i ulazak na dva nova tržišta.

–  Shodno planu i ciljevima koje smo sebi postavili, sledeći korak nam je pronalazak adekvatnih saradnika u preostalim zemljama Balkana, pre svega u Rumuniji i Mađarskoj – kaže Miroslav Samardžić, jedan od tvoraca i vlasnika koncepta „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“.

Radi se o tržištima s velikim potencijalom i stoga verujemo da će poslovni model „Škole brzog čitanja“, kao i njeni edukativni programi, brzo privući i nove franšizne partnere i nove polaznike – kaže Samardžić.

Prema već proverenom modelu širenja, „Škola brzog čitanja i mudrog učenja“ će i za tržišta Rumunije i Mađarske tražiti primaoce master franšize. – Kao što je i do sada bio slučaj, primalac master franšize će preuzeti na sebe sve obaveze koje se tiču razvoja i upravljanja franšiznom mrežom na teritoriji koja je definisana ugovorom. Naravno, ne bez naše podrške. Mi ćemo novim partnerima obezbediti kompletan pravni, edukativni i marketinški materijal koji je potreban za izvođenje nastave i promociju „Škole“, dok će oni imati obavezu da ove materijale prevedu, odnosno, da ih prilagode lokalnom govornom području – objašnjava Samardžić šta će biti neka osnovna zaduženja budućih „mastera“.

Novi program za najmlađe školarce 

Programi „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“ do sada su bili namenjeni uglavnom deci školskog uzrasta i odraslima. Preciznije, da bi dete upisalo ovu „Školu“, trebalo je da ide bar u 3. razred osnovne škole, da zna tečno čitati kako bi uopšte moglo da savlada napredne tehnike čitanja. – Međutim, sve češće srećemo roditelje koji, s dozom zabrinutosti, govore o poteškoćama s kojima se njihovo dete suočava u prvim razredima osnovne škole – ukazuje na problem Samardžić. – Zato smo razvili i od januara 2020. uveli u naše škole jedan potpuno drugačiji program „Mudro učenje – od prvog koraka“, namenjen isključivo učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole – kaže on.

Osnovni cilj ovog programa je, objašnjava Samardžić, podsticanje razvojnih sposobnosti dece uzrasta od šest do devet godina, kao i lakše savladavanje školskih veština na početku osnovne škole kao što su: čitanje, pisanje, računanje, organizacija i izdvajanje bitnih elemenata iz gradiva, usmeno izražavanje. – Kroz pozitivne interakcije i zanimljive igrolike aktivnosti, deca na ovom kursu aktiviraju svoje potencijale i podižu samopouzdanje – kaže Samardžić.

Dobrobit i za partnere

Svaka novina koja dolazi iz centrale franšiznog sistema, po pravilu, „dizajnirana“ je tako da unapredi i pozitivno utiče na poslovanje svih postojećih primalaca franšize. Tako je i u ovom slučaju, potvrđuje Samardžić. – S novim programom će ciljna grupa potencijalnih polaznika biti neuporedivo šira, samim tim, naši primaoci franšize će u svojim „Školama brzog čitanja“ moći da računaju i na povećanje broja učenika – ukazuje on na dodatni potencijal.

A da će potražnja za ovakvim edukativnim programima rasti, možda najbolje govori i iskustvo s početka pandemije koronavirusa. – Kriza je pokazala koliko je znanje, zapravo, važno. Kada su, naime, tokom prvog talasa epidemije uvedene mere karantina i škole ostale bez đaka, nastava se gotovo preko noći preselila na TV i onlajn platforme. Ni deci ni nastavnicima ovaj prelaz nije bio jednostavan. Ispostavilo se, međutim, da su naši polaznici, deca koja su pohađala naše programe i koja poznaju tehnike brzog čitanja, tehnike učenja i tehnike pamćenja, imala veći kapacitet za učenje, pa su i lakše prevazilaza ove probleme, dok ostalima, nažalost, možda i nije bilo tako – podseća Samardžić.

– Vreme u kom živimo nosi sve više izazova, a to rađa i potrebu za prilagođavanjem. Samo oni pojedinci koji budu imali visok kapacitet za učenje moći će da odgovore vremenu koje je pred nama. A to su, zapravo, naši polaznici – ističe Samardžić i dodaje da bi, između ostalog, i ova činjenica mogla biti dobar pokazatelj atraktivnosti koncepta te jedan od razloga zašto bi neki budući partneri trebalo da razmisle o uzimanju franšize i otvaranju „Škole brzog čitanja i mudrog učenja“.

Prvi koraci do mudrog učenja

U fokusu programa „Mudro učenje – od prvog koraka“ su učenici uzrasta od 6 do 9 godina – kod kojih se podstiče psihomotorni razvoj kroz aktivnosti koje, osim razvoja intelektualnih kapaciteta, za cilj imaju i harmonizaciju opšteg razvoja kroz pokret.

S obzirom da sposobnost realizacije psihomotornih aktivnosti izrazito korelira sa intelektualnom zrelošću, psihomotorne aktivnosti imaju za cilj da, na jednoj strani, stabilizuju vezu između oka i ruke, razmišljanja i govora, pažnje i ritma – kao i da osveste doživljaj telesne celovitosti, a na drugoj – da ubrzaju savladavanje veštine izražavanja, čitanja, pisanja, računanja...

Program obuhvata vežbe za razvoj preciznog hvata, koordinacije oko-ruka, pravilnog držanja olovke, kao i aktivnosti za uvežbavanje samog čina pisanja.

Audio–vizuelna diskriminacija razvija kapacitete potrebne u školi – na nivou selekcije bitnog od nebitnog, sortiranja i rangiranja informacija, organizovanja zadataka i naloga na polju viđenog i čutog. Razvoj audio–vizuelnog pamćenja deci pomaže da bolje prate edukativne naloge, kao i da delotvornije i usmerenije razmišljaju i zaključuju. Za čitko pisanje – kao i za crtanje – deci je potrebna i dobra vizuelna percepcija uz preciznu kontrolu malih mišićnih grupa (fina motorika), sposobnost prostorne organizacije i mogućnost sleda nizova i struktura.

Zbog slabljenja jezičkog fonda kod mlađih generacija, program je usmeren i ka razvoju jezika i govora. Jedan deo aktivnosti tokom kursa namenski proširuje fond reči kod dece, razvija sposobnost organizacije gradiva, i generalno podiže nivo izražavanja sopstvenog razmišljanja i usvojenog znanja.

Kroz pričanje priča uz pomoć slika, deca se uvode u svet mašte, razvijajući – osim jezika i govora – i empatiju, i generalnu sposobnost pozitivnog emocionalnog reagovanja – sve to pretačući na tipično školski nivo zapisivanja i prepričavanja.

Naklonost matematici i brojevima gradi se kroz igrolike aktivnosti ispunjene takmičarskim duhom i pozitivnom atmosferom. Izgradnja „matematičkog samopouzdanja“ će kod dece dovesti do smanjivanja treme, do boljeg logičko-matematičkog mišljenja, funkcionalnijeg zaključivanja, lakšeg, bržeg, odnosno – refleksnog računanja.

Podstičući generalno – na raznim nivoima – njihovo školsko postignuće, ovaj program ima visok potencijal da kod dece podigne verovatnoću karijerne uspešnosti u kasnijem životu – tako što ih inicijalno priprema da ranije i lakše savladavaju veštine ektremno brzog čitanja, delotvornog pamćenja i lakšeg savladavanja i prezentiranja gradiva uopšte, a zatim i da sve te sposobnosti koje su sve važnije u svetu poslovanja – kasnije samostalno dalje razvijaju.