Rečnik franšizinga i biznisa

Ugovor o franšizingu

Ugovor o franzšizingu je ugovor autonomnog trgovačkog prava oblikovan u ugovornoj praksi i judikature SAD-a, a u Evropi izričiti...
saznajte više

Ugovor o komisiji

Ugovor o komisiji je ugovor kojim se komisionar obavezuje da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime, a za račun komitenta (nalogodavca)...
saznajte više

Ugovor o posredovanju

Ugovor o posredovanju je ugovor kojim se obavezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu treću osobu sa svojim nalogodavcem,...
saznajte više

Ugovor o privrednom zastupanju

Ugovor o privrednom zastupanju je ugovor kojim se zastupnik obavezuje da će stalno brinuti da treća lica zaključuju ugovore...
saznajte više

Ulazna naknada

Ulazna naknada (eng. Initial ili Entrance Fee) - naknada tj iznos koji primalac franšize plaća davaocu pri pristupanju sistemu - potpisivanju ugovor. Više o ulaznoj naknadi pročitajte u rubrici ABC franšiza.

Ulazne barijere

Ulazne barijere su okolnosti koje obeshrabruju poduzeća od ulaska u neku industriju koja se dojmi privlačnom. Brane postojeće konkurente u...
saznajte više

Ustupanje ugovora

Ustupanje ugovora je takav pravni posao kojim jedna stranka - ustupitelj, ustupa trećem licu - primaocu, sva svoja prava i obaveze iz već...
saznajte više