Rečnik franšizinga i biznisa

Hipoteka i fiducija

Hipoteka i fiducija su instrumenti obezbeđenja naplate putem kojih banka u slučaju neredovne otplate kredita može zapleniti imovinu klijenta kako bi naplatila svoja potraživanja. Fiducijarnim prenosom prava svojine, pravo svojine na imovini klijenta prenosi se na banku, a kod založnog prava, odnosno hipoteke, imovina se banci daje u zalog.

Osnovna razlika između hipoteke i fiducije je u tome što kod hipoteke klijent zadržava vlasništvo nad imovinom, dok se kod fiducije, pravo vlasništva odmah prenosi na banku. I zalog i pravo vlasništva traju do konačne otplate kredita.