Kako sačiniti kvalitetan ugovor o franšizingu?

Ponedeljak
08.10.2012.
Ugovor o franšizingu je temelj na kome se gradi odnos između davaoca i primaoca franšizinga.
 

Ugovor o franšizingu je jedan od neimenovanih ugovora, odnosno, spada u one čija sadržina i forma nije regulisana posebnim zakonom, već se uređuje "opštim zakonima" (Zakonom o obligacionim odnosima i sličnim zakonima). Ugovorne strane relativno slobodno mogu da oblikuju njegov sadržaj. Međutim, to ne znači da imaju i potpunu slobodu u formulisanju njegovih odredbi.

U skladu sa domaćim pravom, princip slobode ugovaranja stranama u pravnom odnosu daje mogućnost da zaključe ugovor po sopstvenom nahođenju, ukoliko sadržaj ili svrha ugovora nisu u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom ili dobrim običajima. Na ovaj način, opisani princip slobode ugovaranja postavlja ograničenja u oblikovanju sadržaja ugovora o franišizingu, što zaista ne predstavlja značajna ograničenja.

Zbog sve većeg broja kompanija iz različitih sektora koje ulaze u sistem franšizinga i specifičnih aktivnosti svakog davaoca franšizinga nije moguće sastaviti jedinstveni ugovor o franšizingu koji bi bio primenjiv na sve situacije u praksi. Međutim, može se uočiti da postoje određene specifične odredbe koje u svakom slučaju čine sastavni deo ugovora ove vrste. Oni su okosnica oko koje se po pravilu gradi dalji sadržaj ugovora o franšizingu.

Ugovor o franšizingu najčešće počinje preambulom, koja navodi nazive strana, njihove namere, ideje i vrednosti na kojima će se sprovoditi saradnja između ugovornih strana. Zatim, radi kvalitetne sistematizacije i boljeg razumevanja sadržaja ugovora, po pravilu se definišu osnovni pojmovi koji će se koristiti u ugovoru.

Dalje odredbe opisuju različita poglavlja u ugovoru. Možete ih podeliti u tri grupe: (1) odredbe koje se odnose na zaključenje ugovora (2) odredbe koje opisuju prava i obaveze stranaka tokom trajanja pravnog odnosa i (3) odredbe koje predviđaju uslove i način raskida ugovora. Da bi se ugovor o franšizingu kvalitetno sačinio, trebalo bi da unapred budu predviđeni svi koraci koje je neophodno preduzeti - mora se dobro razumeti poslovni model na bazi kojega nastaje ugovor, a tek zatim sprovesti njegova "pravna formulacija". Izuzetno je važno da se autor ugovora o franšizingu drži odgovarajućeg reda u pisanju odredbi, tako da one čine logičku celinu koja čitaocu omogućava da bolje i lakše razume sam ugovor.

Ovo su pitanja koja bi obavezno trebalo da stoje u ugovoru:

 1. Pravila pristupanja franšiznom sistemu
 2. Trajanje ugovora
 3. Područje rada (delatnost i teritorijalnost) primaoca franišizinga
 4. Prava i obaveze stranaka
 5. Zaštita robnih marki i žiga
 6. Zaštita poslovnih tajni
 7. Klauzula konkurencije
 8. Obuka
 9. Cena licence i naknada za marketing
 10. Promocija i marketing
 11. Kontrolna prava davaoca franšizinga
 12. Raskid ugovora

Ova pitanja, u izostanku zakona, najbolje su definisana i Etičkim kodeksom Evropske franšizne federacije (više o tome u posebnom tekstu).

Pored toga, ugovor o franšizingu može da sadrži i dodatne odredbe koje se, na primer, odnose na ugovorne kazne za nepoštovanje ugovora ili definisanje obaveza ugovornih stranaka nakon saradnje.

U poslednjem poglavlju se obično navode odredbe važećeg zakona o ovoj materiji koje nisu obuhvaćene ugovorom, kao i moguće forme promene ugovora.

Milan Marinković, pravni konsultant i saradnik PROFIT system.

Ovaj članak ne predstavlja pravno mišljenje ili pravni savet. Za sve dodatne informacije ili savete, obratite se PROFIT system - posetite web stranice ili pošaljite e-mail.


Milan Marinković
pravni savetnik

POPULARNO NA FORUMU

Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Šta je to franšiza?

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Međusobno poverenje i podrška

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Kako izabrati a ne zažaliti?

Da li predlazete da biznis plan radimo sami ili da angazujemo pomoc?

1 komentara
poslednji 30.12.2020.
Vreme je da se dobro promisli i dela

Dobar tekst. Retko gde možemo naći ovoliko detalja za obe strane franšiznog ugovora u kriznim situacijama kao što je ova situacija sa Korona virusom. Predlažem da ovakvih...

1 komentara
poslednji 23.03.2020.
Poljske franšize spremne za izvoz

Tražim respektabilnu Kompaniju koj želi poslovnu saradnju na poslovnom projektu Otvaranje Renta Car Kompanije u Bosni i Hercegovini grad Sarajevo za VIP kupce korisnike...

1 komentara
poslednji 25.08.2016.
Kontakt

Agresivniji povratak na Selo mladih iz grada.u Kovilj.

1 komentara
poslednji 12.05.2015.