Pravni akti koji regulišu franšizni ugovor

Ponedeljak
08.10.2012.
Među glavne odredbe koje regulišu Ugovor o franšizingu treba uvrstiti i odredbe Zakona o obligacionim odnosima
 

Među glavne odredbe koje regulišu Ugovor o franšizingu treba uvrstiti i odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i određen broj odredbi drugih zakona.
Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i „Sl. list SRJ“, br. 31/93)

Franšizni ugovor spada u kategoriju tzv. neimenovanih ugovora, što znači da ga sam zakon ne poznaje kao takvog, ali da isti predstavlja saglasnost volja dveju strana koja nije suprotna prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, pa kao takva predstavlja „zakon između strana“.

U tom smislu, Zakon o obligacionim odnosima ne reguliše obavezan sadržaj ugovora o franšizingu niti ukazuju na to koje se suštinski važne odredbe ugovora moguće, pa se iste mogu slobodno kreirati kao izraz volje dveju ugovornih strana.

Na ugovor o franšizingu se primenjuju sva opšta pravila slobode ugovaranja i regulacije ugovora definisana Zakonom, kao što su: pravila zaključivanja ugovora, forme ugovora, pravila postupanja u slučaju nepoštovanja ugovora, raskid i sl, kao i odredbe za slučaj nepredviđenih okolnosti, uključujući naročito nemogućnost ispunjenja obaveza.

Franšizni ugovor ima karakter mešovitog ugovora, to jest, sadrži odlike nekih drugih ugovora, kao što su ugovori o prodaji, zakupu ili lizingu. Stoga, može da uključuje odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima ili drugih zakona koje regulišu ove ugovore, ali samo kao nužnu alternativu, jer ovakvi modeli nisu obavezni za pisanje franšiznog ugovora.

Ostali zakoni koji mogu imati značaj za ugovor o franšizingu:

  • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011)
  • Zakon o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS“ br. 55/2003)
  • Zakon o žigovima („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009)
  • Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009)
  • Zakon o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009 i 99/2011)
  • Zakon o zaštiti poslovne tajne („Sl. glasnik RS“ br. 72/2011)
  • Zakon o patentima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011)

...

Milan Marinković, pravni konsultant i saradnik PROFIT system.

Ovaj članak ne predstavlja pravno mišljenje ili pravni savet.
Za sve dodatne informacije ili savete, obratite se PROFIT system na usluge@profitsystem.rs


Milan Marinković
pravni savetnik

POPULARNO NA FORUMU

Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Šta je to franšiza?

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Međusobno poverenje i podrška

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Kako izabrati a ne zažaliti?

Da li predlazete da biznis plan radimo sami ili da angazujemo pomoc?

1 komentara
poslednji 30.12.2020.
Vreme je da se dobro promisli i dela

Dobar tekst. Retko gde možemo naći ovoliko detalja za obe strane franšiznog ugovora u kriznim situacijama kao što je ova situacija sa Korona virusom. Predlažem da ovakvih...

1 komentara
poslednji 23.03.2020.
Poljske franšize spremne za izvoz

Tražim respektabilnu Kompaniju koj želi poslovnu saradnju na poslovnom projektu Otvaranje Renta Car Kompanije u Bosni i Hercegovini grad Sarajevo za VIP kupce korisnike...

1 komentara
poslednji 25.08.2016.
Kontakt

Agresivniji povratak na Selo mladih iz grada.u Kovilj.

1 komentara
poslednji 12.05.2015.