Jedan od najpoznatijih primera franšize je, svakako, McDonald’s
Ponedeljak
08.10.2012.
Franšizing je način na koji sopstveni posao možete da vodite pod dobro poznatim brendom! Primenjuju ga i neki od najvećih svetskih brendova.
Da objasnimo, stoga, šta je to franšizno poslovanje...
 

Sopstveni (privatni ili lični) biznis "pod franšizom" – iako pod okriljem franšize i vidljiv „pod tuđim brendom“ – i dalje je i te kako lični biznis, a predstavlja jedan od najboljih načina za uspešnije poslovanje. Što je još važnije, rizik od poslovnog neuspeha u započinjanju poslovanju "pod franšizom" je značajno niži no u "samostalnom" poslovanju. Dakle: franšizno poslovanje je način da se u ličnom biznisu primeni dokazani, uspešniji, poslovni model i time umanji mogućnost neuspeha.

Kada čujemo bilo šta na temu franšiza i franšiznih mreža, prva asocijacija su nam obično lanci restorana brze hrane – kao što su McDonald’s, Burger King ili Subway. Ove kompanije i jesu franšizne ikone, može se reći čak i giganti u svetu franšiznog poslovanja, ali i mimo njih egzistira čitavo jedno ogromno tržište franšiza (franšiznih mreža) – pogledajte, recimo, samo Kataloge franšiza na svim našim portalima.

Kada kupite odnosno primite franšizu (jer se to u branši uobičajeno i tako kaže - primanje je privremen odnos, odnosno odnos koji traje dok traje saradnja) vi zapravo i dalje suštinski poslujete sopstvenim sredstvima i resursima, na sopstveni rizik; međutim, ovaj put pod tuđim imenom – pod brendom davaoca franšize. Takav, poznatiji i zvučan brend, samo je dodatna garancija za veću prepoznatljivost i, automatski, veći broj klijenata, a samim tim umanjenu mogućnost vašeg poslovnog neuspeha. Odnosno, lakšeg poslovnog uspeha!

Kada odlučite da kupite franšizu, davalac i vi – kao primalac franšize - zapravo potpisujete franšizni ugovor, kojim se definišu međusobna prava i obaveze. Osnovna obaveza davaoca franšize je da Vam obezbedi licencu (prava) za legalnost poslovanja pod njegovim brendom, kao i da vrši konstantni transfer znanja o vođenju svog posla na vas, za sve vreme trajanja franšiznog ugovora. Sa druge strane, osnovna obaveza Vas, kao primaoca franšize, jeste da poštujete preneta pravila ponašanja i – da plaćate franšizne naknade.

Franšiza, dakle, nije samo kupovina "prava na brend" – to je čitav sistem poslovanja. Reč sistem i jeste ključ za razumevanje poslovnih pravila u okviru franšiznog poslovanja. Primalac franšize može da računa na sistemski prenos znanja o poslovanju – od lične obuke (obuke za upravljanje biznisom) i obuke zaposlenih, konstantne podrške u nabavkama, snabdevanju i prodaji, preko finansija i računovodstva, sve do prenosa marketinških i promotivnih znanja.

Za svo ovo znanje, kao primalac franšize, plaćate naknadu. Najčešće su to tzv. ulazna naknada, zatim redovna naknada – koju plaćate za sve vreme trajanja ugovora (može biti, recimo, iskazana u određenom procentu od ostvarenog prometa) i naknada za marketing (ova naknada koristi čitavoj franšiznoj mreži, tj. svim primaocima franšize). Ponavljamo, ovo su najčešći oblici naknada – nekada ih ima više, ali se često dešava da se neka od naknada i ne zahteva – sve zavisi od slučaja do slučaja.

Da probamo da sumiramo: primalac franšize u ličnom poslovanju koristi brend, iskustvo, znanja i metode razvijene od strane davaoca franšize.

Osnovni principi saradnje u franšizi

  1. Davalac franšize je vlasnik zaštitnog znaka (robne marke, žiga…) i brenda franšizne mreže.
  2. Davalac franšize je uspešnost svog poslovnog koncepta dokazao u praksi – profitabilnošću i prepoznatljivošću brenda.
  3. Primalac franšize je i dalje samostalni preduzetnik, tj. posluje u svoje ime i za svoj račun – poseduje sopstveno privredno društvo i zakonski odgovara za njega, a interes mu je dobit iz poslovanja.
  4. Osnovne investicije za primaoca franšize čine troškovi otvaranja i opremanja prodajnog mesta-poslovnice i nabavka robe, ali i ulazna franšizna naknada.
  5. Primalac franšize je vlasnik imovine prodajnog mesta.
  6. Davalac franšize treba da nauči primaoca franšiza kako da pravilno posluje, tj. da izvrši transfer znanja (know-how).
  7. Korisnik franšize plaća franšizne naknade. Najčešće, pored ulazne, plaća redovnu mesečnu franšiznu naknadu za korišćenje znanja (ili u obliku konkretnog, fiksnog, novčanog iznosa; ili kao deo, odnosno, procenat od ostvarenog prometa; ili, pak, indirektno – kroz maržu na robu koju nabavlja od davaoca franšize)
  8. Primalac franšize određuje cenu robe i usluga u svojoj poslovnici-prodajnom mestu.
  9. Uobičajeno je da primalac franšize ima uticaja na vrstu, asortiman i količinu robe koju plasira na svom prodajnom mestu
  10. Principi saradnje davaoca i primaoce franšize definisani su i uređeni franšiznim ugovorom, a uputstva o poslovnom postupanju – u operativnom priručniku.

Popularnost franšizinga uglavnom leži u podršci koja se nudi: iza sebe, kao primalac franšize, imate uspešan model, njegovo iskustvo i snažniju logistiku. Broj poslovnih jedinica u franšiznim sistemima stoga i raste iz godine u godinu – iako u većini zemalja ekonomija često ima i obrnuti trend. Preduzetnici već danas mogu da izaberu za lični biznis jednu od dostupnih opcija, i to tako da je nivo potrebnih investicija u potpunosti prilagođen njihovim kapacitetima – od investicija reda veličine par hiljada evra (manja partnerska agencija osiguranj, ili, recimo, manji restoran…), pa do par stotina hiljada evra (za premijum restoran ili, recimo, benzinsku pumpu).

Franšizing je dokazani poslovni model, koji uspešno koriste stotine hiljada primalaca u različitim industrijskim granama. Franšizing nudi slobodu u smislu upravljanja vlastitom firmom, ali istovremeno i snažno obavezuje: obaveze primalaca jasno su i precizno definisane ugovorom. Time je primalac, odnosno, čitav franšizni sistem, obavezan da primenjuje sijaset definisanih poslovnih procesa – od nabavke roba, načina na koji se vrši usluga i uslužuju klijenti, pa sve do načina na koji se vrši oglašavanje biznisa. Ali upravo to i čini glavnu olakšicu u poslovanju.

Za koga je franšizing prava poslovna opcija?

Svi oni koji ne vole i ne žele da im se nametnu nikakva poslovna pravila, svi oni koji imaju više smelosti i dovoljno finansijskih sredstava za poslovne eksperimente i lakše podnošenje poslovnog neuspeha – svakako nisu „prve mušterije“ za neku od franšiza. Ali svi ostali mogu da razmisle o nekoj od mnogobrojnih franšiza koje se danas nude: neuporedivo je lakše, sigurnije i izvesnije razvijati preduzetnički duh pod kišobranom već dokazanog poslovnog sistema. A uspeh je ono što se računa.

PROFIT system


Igor Bogojević
franšizni konsultant
/1/
POGLEDAJTE VIŠE

POPULARNO NA FORUMU

Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Šta je to franšiza?

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Međusobno poverenje i podrška

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Kako izabrati a ne zažaliti?

Da li predlazete da biznis plan radimo sami ili da angazujemo pomoc?

1 komentara
poslednji 30.12.2020.
Vreme je da se dobro promisli i dela

Dobar tekst. Retko gde možemo naći ovoliko detalja za obe strane franšiznog ugovora u kriznim situacijama kao što je ova situacija sa Korona virusom. Predlažem da ovakvih...

1 komentara
poslednji 23.03.2020.
Poljske franšize spremne za izvoz

Tražim respektabilnu Kompaniju koj želi poslovnu saradnju na poslovnom projektu Otvaranje Renta Car Kompanije u Bosni i Hercegovini grad Sarajevo za VIP kupce korisnike...

1 komentara
poslednji 25.08.2016.
Kontakt

Agresivniji povratak na Selo mladih iz grada.u Kovilj.

1 komentara
poslednji 12.05.2015.