Naša iskustva pokazuju da je kriza još izraženija u manjim gradovima, tako da smo poslovnu strategiju za budući period prevashodno usmerili na razvoj u većim gradovima.
Četvrtak
31.01.2013.
McDonald’s slavi četvrt veka poslovanja u Srbiji. O planovima, saradnji sa lokalnim dobavljačima i navikama potrošača razgovaramo sa Tomašem Rogačem.
 

McDonald's u Srbiji trenutno ima 17 restorana, ali je u planu da se u narednim godinama taj broj značajno uveća. Ove godine, prema rečima Tomaša Rogača, direktora Nicefoods restorani, fokus će biti na većim gradovima - Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Objasnite nam kako za teritoriju Srbije funkcioniše franšizni sistem McDonald's-a. Kompanija Nicefoods restorani je vlasnik master franšize za srpsko tržište. Jesu li svi postojeći restorani isključivo u vlasništvu Nicefoods-a?

Kompanija Nicefoods restorani je vlasnik takozvane DL ili development license za McDonald’s u Srbiji i kao takva vlasnik je svih McDonald’s restorana u Srbiji. „Razvojna licenca“ znači da imamo ekskluzivno pravo za razvijanje McDonald’s brenda na teritoriji Srbije, što podrazumeva i pronalaženje novih lokacija i otvaranje novih restorana na ovoj teritoriji.

Da li postoji ideja da se sistem širi sa više single-unit franšiza?

Kako smo već naveli, kao vlasnici DL-a, mi smo jedini vlasnici franšize za srpsko tržište.

Da li se poslovanje McDonald’s–a u Srbiji promenilo tokom krize? Da li su se promenile navike potrošača?

Kriza je primetna u poslovanju, kako u restoranima u Srbiji, tako i u restoranima u Evropi. Iako nismo deo Evorpske unije, kriza koja se oseća na tržištu Evropske unije oseća se i u Srbiji. U Srbiji se kriza manifestovala smanjenjem investicija i povećanjem nezaposlenosti. Zato smo se u poslovanju fokusirali na „vrednost“ (value) ponude i pokušali da našim gostima ponudimo pristupačne cene i dobro poznat kvalitet.

Klima za razvijanje biznisa nije loša, ali moram da istakem da postoji dosta zakonskih i proceduralnih problema koji usporavaju naše planove i razvijanje biznisa.

Možete li da uporedite poslovanje u Beogradu sa radom restorana u nekim drugim mestima, posebno u Velikoj Plani na auto-putu?

Beograd je jedini grad koji ima više restorana (ukupno 12) i kao takav predstavlja tržište za sebe. Naša iskustva pokazuju da je kriza još izraženija u manjim gradovima, tako da smo poslovnu strategiju za budući period prevashodno usmerili na razvoj u većim gradovima. Velika Plana je specifičan restoran jer je to jedini restoran koji se nalazi na auto-putu, i samim tim se može svrstati u kategoriju sezonskih restorana.

Ukoliko imate rezultate za tržišta regiona možete li da ih uporedite sa tržištem Srbije? Da li su navike potrošača iste?

Navike potrošača u regionu se razlikuju u ekonomskom i kulturološkom smislu, ali što se rezultata poslovanja tiče, možemo reći da su slični.

Da li je franšizni koncept isti u svim zemljama regiona (da li je svugde samo jedna kompanija nosilac franšize i postoje li singl-unit franšize)?

Koncepti poslovanja se razlikuju od države do države u regionu. Koncept „razvojne licenece“, koji je implementiran u Srbiji, isti je kao, na primer, u Hrvatskoj, BiH ili Makedoniji.

Ove godine McDonald’s slavi četvrt veka poslovanja na srpskom tržištu. Možete li nam reći šta spada u konkretne kratkoročne planove? Da li ćete nastaviti da se širite i u manjim mestima?

Veoma smo ponosni na činjenicu da u Srbiji poslujemo već 25 godina. Ove godine fokus će biti na razvoju tržišta, pre svega u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali će to, naravno, biti uslovljeno razvojem ekonomske situacije u Srbiji.

Da li će McCafe u Srbiji biti odvojen od McDonald's-a, budući da je u Sjedinjenim Američkim Državama taj brend već registrovan kao zaseban?

Mi verujemo u uspeh McCafe-a kao ekstenzije brenda McDonald's i smatramo da koncept McCafe-a postiže uspeh samo ukoliko nastupi kao jedinstveni deo McDonald’s restorana.

Koliko ima prostora za domaće preduzetnike u sistemima nabavke?

Kompanija McDonald’s se opredeljuje za domaće proizvođače kada god je to moguće, pod uslovom da oni mogu da rade odgovorno i obezbede standardni kvalitet, higijenske uslove, kao i da imaju konkurentan proizvod. Za ovih 25 godina poslovanja u Srbiji, izgradili smo mrežu domaćih snabdevača sa kojima uspešno sarađujemo, i među kojima su OSI, Desing, Salat centar, Žitoban.