Četvrtak
18.10.2012
Preduzetnik koji želi da se postane primalac franšize i tako se pridruži franšiznom sistemu, može očekivati niz prednosti
 

1. Poznati brend

Primalac franšize radi „pod patronatom“ brenda koji je već poznat i prisutan u svesti javnosti. Tako je mnogo lakše privući kupce. Primaoci franšize takođe imaju koristi i od reputacije, zaštićenog trgovačkog znaka, autorskih prava, poslovnih veština, kao i drugih proizvodnih procedura i tajni uspeha koji su u vlasništvu davaoce franšize.

2. Dokazani koncept

Prednost ulaska u mrežu franšize je pristup znanju i informacijama (know-how) kao i strategijama koje su doprinele njenom uspehu. Ili kraće – pristup informacijama o upravljanju poslovanjem. Uz relativno mali kapital i ulaganje, primalac franšize ima pristup rešenjima ekonomskog razvoja. Rešenjima koje bi, inače, morali sami da pronađu, i koja bi zahtevala značajno vreme i značajne investicije.

3. Podrška davaoca franšize

Davalac franšize prihvata, potpisivanjem ugovora o franšizi, obavezu pružanja potrebne podrške primaocima, kako bi i oni postigli uspeh što sličniji njegovom. Njegova obaveza obuhvata, između ostalog:
- podršku u pronalaženju odgovarajućeg prostora ili zadovoljavajuće lokacije
- pomoć pri otvaranju poslovne jedinice
- pomoć u određivanju količine i asortimana robe namenjene prodaji
- obezbeđivanje obuke za primaoce franšize i njihovo osoblje u vezi sa: upravljanje poslovanjem, pripremom proizvoda ili praksom usluga (npr. meni u restoranu), finansijama, računovodstvom, planiranjem i kontrolom marketinških i promotivnih aktivnosti.

4. Podrška za one bez iskustva u konkretnoj oblasti poslovanja

Obično, primalac franšize ne mora da poseduje bogato iskustvo u branši u kojoj će raditi. On od davaoca franšize dobija obuku za razvoj poslovanja kao i trajnu podršku, dakle osnovna znanja iz branše se dobijaju obukom koju obezbeđuje davalac franšize. Primalac franšize dobija franšizni priručnik koji objašnjava kako pokrenuti uspešno poslovanje u branši. Osim toga, davalac franšize prikuplja obično što više informacija o tržištu i poslovnom okruženju koje, zatim, deli sa svojim partnerima.

5. Minimalni rizik, maksimalna pouzdanost

Glavna prednost pridruživanja franšiznom sistemu jeste u smanjivanju rizika koje donosi poslovna administracija. To doprinosi da se primaocima franšize povećava kredibilitet u poslovnim razgovorima ili pregovorima za saradnjom sa drugim preduzetnicima ili ugovornim stranama (uključujući i finansijske institucije). Zaključak preuzet iz istraživanja i iskustava zapadnih tržišta pokazuje da je broj bankrotiranih preduzeća koje posluju unutar franšize znatno manji od broja onih koja su nezavisna.

6. Prednosti promotivnih kampanja i promocija u organizaciji davalaca franšize u svim zemljama u kojima kompanija posluje

Primalac franšize kao samostalan trgovac ne može da priušti da veliku reklamnu kampanju na nacionalnom nivou. Niti bi imalo smisla organizovati takvu kampanju kada deluje lokalno. Pridruživanje franšizi i mreži koja uključuje mnoge jedinica franšize, omogućuje primaocu franšize da dobija korist od uticaja „krovne“ reklamne kampanje koju organizuje davalac franšize za celu mrežu.

7. Bolji uslovi u ugovorima i odnosima s dobavljačima

Davalac franšize pregovara o uslovima ugovora sa dobavljačima za celu franšiznu mrežu (npr. snabdevanje Coca- Colom u svakom restoranu). On može da dobije bolje uslove kupovine samo zbog postojanja franšize, bez obzira na svoje pregovaračke veštine.

(A.W., PROFIT system)


Dušan Korunoski