Kad matematika postane zabavna

Ko može postati primalac franšize Malac Genijalac? / Primalac franšize ne mora nužno imati iskustva iz oblasti obrazovanja, ali je poželjno. To mogu biti i preduzetnici koji već rade s decom - vlasnici škola stranih jezika ili predškolskih ustanova.
Ponedeljak
25.07.2022.
„Kad postanete primalac franšize, tad postajete partneri i prijatelji, a finansijski ste nezavisni“, kaže Sarah Vuković, zadužena za razvoj mreže škola „Malac Genijalac“ u Hrvatskoj
 

Profesorka matematike Sarah Vuković otvorila je međunarodnu školu za intelektualni razvoj dece „Malac Genijalac“ u Šibeniku, a potom zajedno s prijateljicom još dve škole – u Zagrebu i Dubrovniku. Već tri godine uspešno posluje u ovim gradovima, da bi 2021. postala i primalac master franšize „Malac Genijalac“ za celu Hrvatsku.

Profesorka ste matematike, a odustali ste od rada u državnim školama i odlučili da otvorite svoju sopstvenu – zašto baš „Malac Genijalac“?

Nakon završenih studija matematike prirodno je i očekivano bilo da se zaposlim u državnoj školi. Radila sam i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali vrlo brzo sam shvatila da to nije za mene. Uvek sam imala svoja maštanja, ali i jasne vizuelizacije onoga što želim za sebe, od toga kakvom vrstom posla želim da se bavim, kakve poslovne odnose želim, za koje gradove želim biti poslovno vezana, kako mi izgleda radno vreme, pa sve do toga kakav pogled želim iz kancelarije. Često mi moji najbliži kažu da puno maštam, ali danas tvrdim da me upravo to maštanje dovelo do toga da mogu reći da se zaista bavim onime čime želim i da volim svoj posao.

Kad sam otkrila školu „Malac Genijalac“, prepoznala sam kvalitet onoga što nudi i u celoj toj priči moja je vizuelizacija bila jasna kao dan. Onog trena kad sam odlučila da otvorim školu u Šibeniku, mnogo je ljudi bilo skeptično i nije verovalo da se takvi inovativni programi mogu razvijati i kod nas, ali prevarili su se jer škola u Šibeniku, na primer, danas broji 140 učenika.

Koliko škola trenutno ima u Hrvatskoj?

„Malac Genijalac“ posluje u 15 zemalja, na više od 200 lokacija. U Hrvatskoj za sada postoji 13 škola u 12 gradova, ali se gotovo svakog upisnog roka otvaraju nove škole na novim lokacijama.

Vi ste primalac master franšize za tržište Hrvatske. Šta to znači za Vas, a šta za buduće kupce ove franšize iz Hrvatske?

Franšizno poslovanje uređeno je tako da vlasnik franšize za svaku državu ili regiju u kojoj je proširio svoje poslovanje imenuje primaoce master franšize koji onda ima ulogu da šire mrežu na tom području. Budući kupci franšize iz Hrvatske će kroz sve pregovore i dalje radnje oko kupovine, otvaranje škole, ali i celokupnog poslovanja u budućnosti, realizovati saradnju direktno sa mnom, ali uz neposrednu konstantnu podršku centrale, odnosno, samog vlasnika franšize.

Kako izgleda proces uzimanja franšize „Malac Genijalac“ i postoje li određeni uslovi za to?

Sam proces je jednostavan, zainteresovani kupac nas kontaktira, a nakon odrađenih sastanaka, kupac dobije franšiznu ponudu. Ukoliko uslovi odgovaraju i jednoj i drugoj strani, onda se potpisuje ugovor i kreće se u realizaciju otvaranja nove škole. 

Međutim, uslovi koje kupac mora da zadovolji kako bi bio odgovarajući kandidat za kupovinu franšize su ipak nešto kompleksniji. U kontekstu samog budućeg poslovnog odnosa ipak se ne može zanemariti ni lični utisak o osobi, jer ulaskom u franšizni sistem kupac postaje partner, kolega i prijatelj – stoga pažljivo biramo naše buduće saradnike. Ono što je jasno i precizno što se uslova tiče jeste da primalac franšize mora biti više ili visoke stručne spreme, ne nužno iz oblasti obrazovanja. S druge strane, zaposleni koji će raditi kao predavači obavezno moraju imati zvanja iz oblasti obrazovanja, odnosno, to moraju biti vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, pedagozi, psiholozi i slično. 

Sad već postoji mnogo franšiza iz oblasti obrazovanja, čime se odvajate od konkurencije?

Škola „Malac Genijalac“ nema konkurenciju! Programi koje mi primenjujemo u našoj školi su, jednostavno, najbolji na svetu i to je sasvim dovoljno za naš iskorak iz mase ostalih sličnih programa, koje nude neke druge škole.

Vi ste kao matematičar upoznati s tim koliko je matematika bitan predmet u školi, a ujedno je jedan od najomraženijih. Kako se vaši polaznici nose s matematikom?

Da, matematika je većini najomraženiji predmet u školi, a zaista je jedan od najbitnijih. Zašto je to tako? Odgovor je zapravo jednostavan – matematika je egzaktna i precizna nauka, gradivo se nastavlja i nadograđuje i nemoguće je preskočiti nešto pa onda učiti nešto novo, predznanje je upravo nužno. Kako gradivo matematike teče, tako se konstantno traži predznanje i u tom kontekstu nema mesta za „rupe“. Problem nastaje u ranom periodu života, kad deca još uvek ne idu u školu. Često sami roditelji imaju averziju prema matematici pa zauzmu stav ili da je dete mora učiti pošto-poto i kad za to razvojno možda nije spremno, ili pak zauzmu stav: „Šta će ti? Ni meni nije trebala.“ 

Međutim, jedna stvar je od krucijalne važnosti, a to je činjenica da je matematika prirodna nauka i da kod deteta razvija znatiželju i težnju da je razume. To je taj ključni moment u predavanju matematike, prilika da se detetu matematika približi na što prirodniji način, a kako dete raste i kako kasnije u školi uči već kompleksne matematičke lekcije, neophodno je da dete ima razvijeno logičko razmišljanje, vizuelizaciju, pažnju i koncentraciju. Programi u školi „Malac Genijalac“ namenjeni su razvoju svih navedenih sposobnosti i veština. Pokazalo se da deca koja pohađaju „Malac Genijalac“ lakše usvajaju kako matematičko gradivo, tako i gradivo drugih predmeta, baš zbog toga što razvijaju svoje kognitivne sposobnosti na vreme, još dok je dečji mozak najpodložniji stvaranju neuronskih veza, a što ih je više, to se mozak bolje razvija.

Šta biste savetovali onima koji žele da se upuste u privatni posao ovakve vrste?

Savetovala bih da razmisle o vrsti posla kojom žele da se bave, a onda da pronađu adekvatno franšizno poslovanje.

Franšizno poslovanje predstavlja mogućnost nezavisnog privatnog posla, to je prilika za, kako naši ljudi kažu, „biti sam svoj šef“, ali ujedno nudi do detalja razrađeno celokupno poslovanje, što daje sigurnost onima koji i nisu baš voljni da ulaze u velike rizike, a voleli bi da se okušaju u privatnim vodama.

_______________

Malac Genijalac 

Sedište: Beograd, Srbija

Zemlje u kojima posluje: Srbija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Crna Gora, Hrvatska, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Švajcarska, SAD (Čikago, Florida), Kanada, Malta, Austrija, Nemačka

Podrška primaocima franšize

Ulaskom u sistem, primalac franšize dobija:

  • znanje i pravo da koristi metode mentalne aritmetike
  • obuku (obuka za predavače je obavezna i traje oko 15 dana)
  • pravo korišćenja žiga
  • know-how
  • udžbenike
  • patentirane internet portale 
  • sve potrebne aplikacije
  • teritorijalni ekskluzivitet (s pravom preče kupovine u trenutku kad se ukaže potreba za novim centrom) 
  • konstantnu podršku centrale
  • marketinšku podršku 

Sarah Vuković, profesorka i primalac master franšize u Hrvatskoj / „Kad sam otkrila školu Malac Genijalac, prepoznala sam kvalitet onoga što nudi i u celoj toj priči moja vizuelizacija je bila jasna kao dan. Onog trena kad sam odlučila da otvorim školu u Šibeniku, mnogo je ljudi bilo skeptično i nije verovalo da se takvi inovativni programi mogu razvijati i kod nas, ali prevarili su se...“