Forum o franšizingu u Zagrebu

Zašto franšizing?
Zašto franšizing? / Teme o kojima će se govoriti na Forumu usmerene su na franšizni poslovni model kao zamajac razvoja privrede i novog zapošljavanja
Petak
04.10.2019.
U organizaciji Hrvatske gospodarske komore – Zajednice franšiznog poslovanja HGK, u Zagrebu će 15. oktobra biti organizovan Forum franšiza 2019.
 

U Kongresnom centru FORUM Zagreb, na adresi Radnička cesta 50, u utorak 15. oktobra održaće se Forum franšiza 2019. Hrvatska gospodarska komora i njena Zajednica franšiznog poslovanja HGK organizuju ovaj Forum s namerom da okupe kompanije koje na hrvatskom tržištu posluju po principima franšiznog poslovanja u različitim granama privrede (trgovina, posredovanje u prometu nekretninama, marketing, turizam, proizvodnja, finansijski sektor, uslužne delatnosti i ostali).

Glavni cilj Foruma je usmeren na edukaciju o ulozi franšiznog poslovnog modela kao pokretača razvoja privrede i potencijala za podsticanje novog zapošljavanja, navodi se u zvaničnom saopštenju.

​Učesnici programa biće predstavnici kompanija koje su se etablirale u franšiznom poslovanju na hrvatskom i globalnom tržištu, stručnjaci iz područja intelektualnog vlasništva, naknada šteta kod povreda intelektualnog vlasništva te stručnjaci za područje franšiznih ugovora, kao i predstavnici institucija (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Hrvatska poštanska banka i Hrvatska banka za obnovu i razvoj). 

Forum je, kako ističe organizator, edukacija namenjena preduzetnicima početnicima i kompanijama u razvoju, ali i etabliranim davaocima franšize kako bi pomoću korisnih informacija o franšizingu, kreiranju odgovarajućih ključnih ugovornih obveza, primeni najbolje poslovne prakse, važnosti intelektualnog vlasništva i naknadama šteta kod njegove povrede, doneli odluku o franšiziranju svog poslovnog modela – postali potencijalni davaoci franšize ili potencijalni primaoci franšize.

Edukacija je namenjena i advokatima koji rade na franšiznim ugovorima, finansijskim institucijama kako bi se stvorili uslovi za povoljne kreditne linije za franšizno poslovanje te poslovnim savetnicima i predstavnicima institucija i telima nadležnim za podsticajno uređenje uslova na tržištu koji se tiču ovog poslovnog modela.

Pokrovitelji i partneri ovogodišnjeg Foruma franšiza 2019. su: Hrvatska udruga za franšizno poslovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO).

Kotizacija za navedeni forum se ne naplaćuje.

Neki od učesnika i tema Foruma franšiza 2019:

  • Šta treba da znate o franšizama pre nego što postanete davalac franšize – Andrija Čolak, Surf'n'Fries
  • Kako postaviti franšizni sistem – Ljiljana Kukec, predsednica Udruge za franšizno poslovanje RH
  • Šta brend treba da ima da bi se plasirao na internanacionalnom tržištu – Joel Silverstein, franšizni broker
  • Važnost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tržištu – dr. sc. Romana Matanovac Vučković, vanredna profesorka na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
  • Važnost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tržištu – doc. dr. sc. Hedda Martina Šola, direktorka Instituta za Neuromarketing, docentica na Sveučilištu Hercegovina
  • Ugovor kao temelj svake franšize – mr.sc.Mladen Vukmir, advokat

Vesna Lapčić
saradnik