Savet dostupan i kroz franšizu

Iako postoji dosta pojedinaca koji sjajno obavljaju posao savetnika i psihoterapeuta, uočili smo da ne postoji standardizovani pristup u psihoterapijskim uslugama, naročito kad je reč o savetovalištima. Naše savetovalište je prepoznato po kvalitetu usluga i želeli smo da taj uspešni koncept proširimo i primenimo u drugim gradovima.
Sreda
18.01.2017.
Franšizing je moguć čak i u „osetljivim“ oblastima kao što je psihoterapija. Potvrđuje to i primer Psihološkog savetovališta „Centar“ iz Beograda.
 

Psihološko savetovalište „Centar“, koje okuplja master psihologe sa različitim psihoterapijskim orijentacijama, počelo je sa radom 2012, a krajem prošle godine su otvorili i prvu franšizu. Osnovna delatnost ovog savetovališta je psihoterapija i psihološko savetovanje. – Pored psihoterapije i savetovanja bavimo se i karijernim savetovanjem, profesionalnom orijentacijom i psihodijagnostikom. Koristimo tehnike i metode priznatih psihoterapijskih orijentacija kao što su kognitivno bihejvioralna terapijska orijentacija, geštalt, porodična, konstruktivistička, analitička, a naši psihoterapeuti poseduju licencu za obavljanje ovog odgovornog posla koju izdaje nacionalno psihoterapijsko udruženje i Savez društva psihoterapeuta Srbije – objašnjava Irena Werner, master psiholog i REBT psihoterapeut, ujedno i izvršni direktor Psihološkog savetovališta „Centar“.

Klijenti dolaze iz različitih miljea, napominje Werner, a zajedničko im je to što imaju visoku svest o sebi i što žele aktivno da rade na sebi, da unapeđuju privatni, porodični, poslovni segment života, kaže ona. – Radimo sa decom najmlađeg uzrasta, adolescentima i odraslima – dodaje.

Iako imaju razvijene usluge i za korporativne klijente, franšiza je za sada dostupna samo za model koji podrazumeva rad sa fizičkim licima – pojedincima, parovima i porodicama. – Iako postoji dosta pojedinaca koji sjajno obavljaju posao savetnika i psihoterapeuta, uočili smo da ne postoji standardizovani pristup u psihoterapijskim uslugama, naročito kad je reč o savetovalištima. Naše savetovalište je prepoznato po kvalitetu usluga i želeli smo da taj uspešni koncept proširimo i primenimo u drugim gradovima – objašnjava šta ih je navelo da razmišljaju o razvoju franšize.

U manjim gradovima je teže doći do kvalifikovanih psihoterapeuta. Mnogi naši klijenti su putovali do nas. Jedno vreme smo taj problem premošćavali održavanjem psihoterapija putem Skypa, sve dok nije došao trenutak da se odlučimo za franšizing – objašnjava Werner.

Prva franšiza je otvorena u Senti nakon, kako kaže, opsežne analize tržišta koju je za njih uradila poznata konsultantska kuća. – Prilikom izbora franšiznog partnera važno je da u njegovoj sredini postoji potražnja za psihoterapeutima, da se utvrdi kolika je kupovna moć građana, da li postoje velike kompanije koje obezbeđuju privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene, koliko je dostupna infrastruktura – kaže Werner.

Primalac franšize mora biti pravno lice koje zastupa licencirani psihoterapeut i psiholog. Podrška davaoca obuhvata obuku zaposlenih, ustupanje materijala za izvođenje 25 treninga (trening asertivne komunikacije, autogeni trening, stres menadžment), kao i standardizovanih materijala za rad. Uz to, primaocu su na raspolaganju operativna i marketinška podrška, pomoć u pronalaženju klijenata, kontinuirana edukacija.

Uskoro ćemo franšizu proširiti i na usluge kompanijama, koje su naš drugi bitan segment rada, a tu prvenstveno mislim na doprinos poslovnim aktivnostima u domenu ljudskih resursa, i to putem procene kompetenci, psihološkog testiranja, treninga i koučinga. Ovo je logičan nastavak desetogodišnjeg iskustva u radu sa fizičkim licima i kompanijama. S tim u vezi, vidimo mogućnost širenja franšize van granica naše zemlje, o čemu već uveliko pregovaramo – kaže Irena Werner.


Vesna Lapčić
saradnik